1. svaté přijímání u Všech svatých v Litoměřicích v roce 2023

Milena Davídková 12.června 2023

V neděli 11. června 2023 při mši svaté v 9 hodin přistoupilo k 1. svatého přijímání osm dětí - prvokomunikantů. Ať radost z tohoto okamžiku v nich přetrvává i ve všech, kdo je na tento okamžik připravovali od rodičů a rodinných příslušníků až po katechety a celé farní společenství. Jim, a všem dětem, kteří na konci školního roku prožijí tyto okamžiky, přejeme mnoho Boží milosti o prázdninách.

11. června 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice 

Foto: Mirek Zimmer a Marta Marková