13. pěší pouť mládeže litoměřické diecéze: Boskovice – Velehrad

Jana Michálková 17.června 2013

13. pěší pouť mládeže litoměřické diecéze: Boskovice – Velehrad13. pěší pouť mládeže litoměřické diecéze za nová duchovní povolání a dobré rodiny bude tentokrát probíhat mimo území naší diecéze. V rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu bude mládež litoměřické diecéze pěšky putovat ve dnech 28. 6. až 5. 7. 2013 z Boskovic na Velehrad.

 

Více informací a přihlášky naleznete na: www.pout.wz.cz
Cyrilometodějské oslavy: www.velehrad.eu

 

plakat_pout13.jpg