Americký františkán navštívil své rodné město Litoměřice

Milena Davídková 26.srpna 2019

V neděli 25. srpna 2019 v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích při návštěvě svého rodného města americký františkán P. Vít Fiala OFM pronesl homilii na téma: “Těžký hřích = kontrakt s démonem". Hlavním celebrantem při této mši svaté byl generální vikář Mons. Martin Davídek. Otec Vít Fiala patří do newyorské františkánské provincie a je představeným františkánského kláštera v Youngstownu v Ohiu. Při své dovolené v Litoměřicích navštívil svou rodinu a také farnost, ve které vyrůstal.

25. srpna 2019, děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Mirek Zimmer