Biřmování u Všech svatých v Litoměřicích

Dominik Faustus 29.června 2023

Ve čtvrtek 29. června 2023 o slavnosti sv. Petra a Pavla v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích při mši svaté v 18 hodin uděloval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svátost biřmování 7 osobám. Po mši svaté pozval místní děkan J.M. can. Józef Szeliga přítomné na občerstvení na faře. Duch Svatý jehož pečeť biřmovanci přijali, ať je vede dál cestou svědectví o Kristu.

Čtvrtek 29. června 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus