Biskup přijal významného polského varhaníka

Jana Michálková 17.srpna 2011

Biskup přijal významného polského varhaníkaMons. Jan Baxant, litoměřický biskup, přijal ve středu 17. srpna 2011 ve své rezidenci polského varhaníka Michała Markuszewského, jehož koncertem v katedrále sv. Štěpána se 21. ročník mezinárodního hudebního festivalu Litoměřické varhanní léto přehoupl do své druhé poloviny.

Setkání probíhalo v srdečném duchu. Biskup poukázal na to, že i přes své mládí 31 let má host z Polska za sebou studia na několika významných hudebních školách a bohatou uměleckou činnost. V Trůnním sále ho seznámil s historií biskupské rezidence a nabídl mu možnost zahrát si na zdejší varhany. Nakonec mu popřál mnoho úspěchů a rovněž úspěšný večerní festivalový koncert.

Michał Markuszewski mimo jiné zmínil, že je v Litoměřicích poprvé, pochválil zvuk varhan v katedrále a prozradil, že k provedení několika skladeb zvolil vzácný renesanční nástroj - unikátní, čtyři sta let staré chórové varhany (nejstarší varhany v litoměřické diecézi), které byly do katedrály sv. Štěpána převezeny na podzim loňského roku z kostela v Doksech.

Během večerního koncertu zaznějí skladby autorů Johanna Adama Reinckena,  George Böhma, Johanna Sebastiana Bacha, Mieczysława Surzyńského, Jana Gawlase, Mortitze Brosiga, Césara Francka, Oliviera Messiaena a také dvě improvizace - v barokním a romantickém stylu - Michala Markuszewského.

Přijetí polského varhaníka v biskupské rezidenci se rovněž zúčastnil probošt katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., starosta města Ladislav Chlupáč, místostarosta Karel Krejza, tajemník městského úřadu Karel Chovanec, tajemník festivalu Roman Pallas, zástupci sponzorů a další hosté.

 

Michał Markuszewski v roce 2004 absolvoval s vyznamenáním na Chopinově hudební akademii ve Varšavě varhanní hru u prof. Joachima Grubicha a klavírní hru u prof. Kazimierza Gierzoda. V roce 2007 dokončil postgraduální studium na Universität der Künste v Berlíně (varhanní improvizace u prof. Wolfganga Seifena) a v roce 2008 na Hochschule für Musik ve Würzburgu (varhanní hra u prof. Christopha Bosserta).

Mezi jeho největší úspěchy patří např. 2. cena ze soutěže pro soudobou varhanní tvorbu v Legnici (1998), 1. cena z mezinárodní varhanní soutěže v Rumi (2000) nebo zvláštní cena za interpretaci díla J. S. Bacha. Získal rovněž cenu primátora Gdańsku a 3. cenu na mezinárodní varhanní soutěži v Zürichu (2007).

Koncertoval ve více než 100 městech na mnoha mezinárodních festivalech v Polsku, Litvě, České republice, Nizozemí, Norsku, Švýcarsku a Německu. Zúčastnil se mistrovských kurzů, vedených významnými varhaníky, jako jsou např. Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Bernhard Haas, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge, Harald Vogel, Julian Gembalski, Peter Eicher nebo Jerome Rosse. Spolupracoval s mnoha renomovanými umělci, polským komorním sborem „Schola Cantorum Gedanensis nebo „Camerata Varsovia, nebo s polským Jeunesses Musicales Orchestra, se kterým natočil Kantátu o sv. Cecílii Franciszka Lessela. Natáčel rovněž pro rozhlas a televizi. Řadu soudobých sólových i komorních děl provedl v premiéře. Mezi jeho zájmy patří i problematika restaurování historických varhan. Je členem Společnosti varhanních nadšenců a Asociace pro výzkum a uchování slezských varhan (VEESO). Zdokumentoval více než 300 polských historických varhan. Z jeho iniciativy byly restaurovány varhany v evangelicko-reformovaném kostele ve Varšavě, kde působil jako varhaník od roku 2004. V roce 2007 získal stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví.

 

Mezinárodní hudební festival Litoměřické varhanní léto se letos uskutečňuje již po jedenadvacáté. Akci pořádá město Litoměřice pod záštitou starosty města a biskupa litoměřického. Během uplynulých 20 ročníků festivalu se zde konalo 110 koncertů, na kterých vystoupilo 107 umělců a souborů z 24 zemí světa (a čtyř kontinentů).

 

Program 21. ročníku 2011:

15. června - Jean-Christophe Geiser (Švýcarsko)
29. června - Jaroslaw Wroblewski (Polsko)
27. července - Krzystof Lukas (Německo)
17. srpna - Michał Markuszewski (Polsko)
31. srpna - Dalia Jatautaiye (Litva)
14. září - Jakub Janšta (Česká republika)

Všechny koncerty se konají v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, Dómské náměstí, začátek je vždy v 19 hodin.

Vstupné: 150 Kč dospělí, 50 Kč děti a studenti.
Prodej vstupenek na místě 30 minut před začátkem každého koncertu.

Více informací na www.varhanni-leto.cz