Červencová pouť v Křešicích-Zahořanech v roce 2023

Milena Davídková 10.července 2023

V neděli 9. července 2023 se v kostele Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Křešic konala pouť. Jedná se o tradiční pouť, která se v Křešicích u Litoměřic koná na začátku července, kdy se dříve slavilo Navštívení Panny Marie. V tomto roce však byla přesunuta až na následující neděli, aby na pouť mohl připutovat také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Oslava začala průvodem na návsi v Zahořanech, odkud poutníci v průvodu za zvuku dechové hudby spolu s křešickým farářem R.D. Jaroslavem Střížem vystoupali ke kostelu Nejsvětější Trojice, kde je již očekával biskup. Když se pak na začátku poutní mše svaté zeptal biskup Jan, odkud poutníci jsou, dozvěděl se že z Čech, Moravy, Slovenska i Ukrajiny, a také z několika dalších zemí. Ukrajinské poutníky doprovázel R.D. Volodymyr Kotsenko, který byl dalším koncelebrantem spolu s místním farářem R.D. Jaroslavem Střížem a generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem. V promluvě litoměřický biskup mluvil o Matce Boží, která rozumí všem Božím dětem. Na závěr mše svaté poutníci poděkovali panu biskupovi a ten dal svátostné požehnání. Po skončení bohoslužby ještě R.D. Jaroslav Stříž požehnal za nadšeného zpěvu poutníků soškou Panny Marie a přítomní pak ochutnali poutní koláčky, které byly připraveny před kostelem. Křešice jsou mariánským poutním místem od konce 17. století. Zahořany, které s Křešicemi těsně sousedí a patří do stejné farní kolatury, otevřely barokní kostel Nejsvětější Trojice v loňském roce. Exteriér se již podařilo částečně obnovit, ale na interiéru kostela zbývá vykonat spousta práce. I tato pouť a modlitby jistě přispějí k další obnově kostela. Panno Maria Křešická, oroduj za nás!

9. července 2023, kostel Nejsvětější Trojice, Zahořany

Foto: Milena Davídková a Martin Davídek

Foto: Vlasta Raabová