Děkovná mše svatá za padesát let kněžství

Jana Michálková 21.června 2011

děkovná mše svatá, 50. výročí kněžského svěcení (bývalí studenti Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích), 21. červen 2011, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice