Eichstätt prezentoval Litoměřice

Ing. Jana Hovorková 18.května 2015

Eichstätt prezentoval LitoměřiceZanedlouho tomu bude rok, co se litoměřická diecéze prezentovala na celoněmeckých Katolických dnech v bavorském Řezně. Městu na Dunaji se litoměřická diecéze připomněla i letos, a to při příležitosti zahájení tzv. Pfingstaktion pořádané Renovabis.

 

Renovabis, organizace zřízená Německou biskupskou konferencí v roce 1993, naplňuje své poslání, tedy podporovat pastorační, sociální a společenskou obnovu v bývalých komunistických zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, zpravidla spolufinancováním nejrůznějších projektů. Mezi země, kam směřovala a nadále směřuje podpora Renovabis, patří také Česká republika. I v litoměřické diecézi to bylo a je nesčíslné množství větších či menších projektů, pastoračního, sociálního, vzdělávacího, kulturního a jiného charakteru, na které Renovabis přispělo a přispívá. Aby mohlo Renovabis tuto svou zcela konkrétní solidaritu německých katolíků s lidmi střední a východní Evropy uskutečňovat, shromažďuje finanční prostředky od dárců. Jednou za rok, o slavnosti Seslání Ducha svatého, se obrací na účastníky nedělních bohoslužeb po celém Německu s prosbou o jejich velkorysost. Zahájení této celoněmecké sbírky, tedy tzv. Pfingstaktion („svatodušní akce), se koná tři až čtyři týdny před svatodušními svátky, pokaždé na jiném místě a je spojeno s prezentací projektů, které Renovabis díky štědrosti dárců mohlo v zemích bývalého východního bloku podpořit. Jako dějiště zahájení Pfingstaktion bylo pro letošní rok vybráno Řezno.

Mezi stánky, které se na Pfingsaktion prezentovaly, mohli jak účastníci zahájení Pfingstaktion, tak náhodní kolemjdoucí navštívit stánek litoměřické diecéze. Ta zde byla zastoupena díky své partnerské diecézi z Eichstättu. Pan Gerhard Rott, referent oddělení pro vztahy se zahraničím Eichstättského biskupství, poskytoval zájemcům fundované informace o litoměřické diecézi, kterou velmi dobře zná především díky svým mnohým cestám do Čech. Litoměřice, jakožto konkrétní příklad diecéze, kde se mohla díky Renovabis a především díky jeho dárcům uskutečnit řada dobrých věcí, se tak díky Eichstättu dostaly (opět) do Řezna.

 

2015_05_18

P. Stefan Dartmann, SJ (vlevo), jednatel Renovabis, v rozhovoru s Gerhardem Rottem

 

2015_05_18

Stánek litoměřické diecéze

 

2015_05_18

Gerhard Rott z Biskupství Eichstätt