Kaplířovská slavnost v Milešově

Martin Brůža 15.září 2015

historická slavnost k uctění památky českého šlechtice Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, obránce Vídně z roku 1683; mše svatá v kapli milešovského zámku s generálním vikářem litoměřické diecéze P. Stanislavem Přibylem a administrátorem farnosti R.D. Romanem Depou, položení pietních věnců v kostele sv. Antonína Paduánského a znovupožehnání zvonu ze sanktuskní věže kostela, 12. září 2015, Milešov