Konventní mše svatá za zemřelé členy litoměřické kapituly

Dominik Faustus 5.listopadu 2021

V pátek 5. listopadu 2021 se od 10 hodin konalo setkání Katedrální kapituly svatého Štěpána v Litoměřicích, na které kanovníky pozval probošt kapituly prelát J.M. can Mgr. Jiří Hladík O.Cr., ECLJ. Setkání bylo zahájeno konventní mši svatou za zemřelé členy kapituly a poté se kanovníci přesunuli na do kapitulní síně na Dómské náměstí č. 3, kde setkání pokračovalo. Při setkání členové kapituly oslavili narozeniny spolubratra arciděkana J.M. can. Wernera Horáka a jmeniny děkana kapituly preláta J.M. can. Karla Havelky. Odpočinutí věčné dej všem věrných zemřelým kapitulárům, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí!

Pátek 5. listopadu 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus