Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení P. Marie

Kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce spadá pod stejnojmennou farnost. Je to nesporně jeden z nejdůležitějších kostelů naší diecéze. Farnost v Liběšicích u Žatce je církevně velmi živým místem. Na zdejší faře a ve zdejším kostele se konají setkání krásné velké farní rodiny i poutníků ze všech koutů světa. Kostel od nástupu P. Marka Viléma Štěpána O.Praem do farnosti vstal z popela. Slibně se rozvíjející obnova kostela se bohužel zastavila kvůli zjištění rozsáhlých statických problémů.

Liběšice

Pomozte, prosím, s obnovou tohoto živého chrámu a jeho udržením pro tuto krásnou farnost.

Více informací naleznete na www.libesice.com.

Kontakt

Tomáš Buřt
stavební technik vikariátu
tel.: (+420) 731 402 585
e-mail:tomasburt@volny.cz