Litoměřický biskup navrhuje rozšířit pomoc pro potřebné

Jana Michálková 29.května 2013

Litoměřický biskup navrhuje rozšířit pomoc pro potřebnéTeplá polévka pro bezdomovce, to je jedna z pomocí, které nabízí lidem, jež se ocitli v nouzi, litoměřická charita. Zatím se jedná o zhruba 15 porcí denně, litoměřický biskup Mons. Jan Baxant však charitě navrhl, aby byla tato služba rozšířena a navýšil se i počet vydávaných porcí.

 

Litoměřický biskup reaguje na situaci, kdy bezdomovci denně přicházejí na Dómské náměstí a žádají o jídlo přímo na biskupství. Požádal proto vedení Diecézní charity Litoměřice, aby pomoc pro potřebné rozšířila. „Dříve to byly kláštery, které v určitou denní hodinu poskytovaly například teplou polévku, kus chleba a čaj. Moje úvaha vychází i z povzbuzení olomouckých charitních poměrů, kde se denně dává toto nejnutnější přibližně sto padesáti lidem. V Litoměřicích nebo v dalších větších městech naší diecéze by to byl počet nižší. Domnívám se, že bychom měli pro tyto nuzné lidi, ať jsou na tom jakkoliv, ale mají hlad a žízeň, něco podniknout, vyzval biskup. „Kdyby se podařil „projekt poskytování nejnutnější stravy v přesně stanovenou denní hodinu pro přibližně dvacet - podle okolností - lidí někde v centru města, případně ve spolupráci s městem, byla by to moje velká radost, říká. „Zde na biskupství se tímto nezříkáme pokračovat v pomoci žádajícím prosebníkům. Ti mnohdy nežádají jen nutnou stravu, ale i jiné potřeby k životu. V takových případech je odkazujeme například na perfektně sloužící charitní šatník, dodává.

V Litoměřicích poskytuje službu polévky zdarma farní charita - v nízkoprahovém denním centru, které je otevřené denně po celý rok v Domě Panny Marie Pomocné. „Rozdáváme polévku všem lidem přicházejícím do centra od 13 hodin, říká Pavla Soukupová, vedoucí střediska. „V jednu chvíli zde může být až patnáct osob, průměrně jich přichází čtrnáct denně, uvedla.

Přestože se může zdát, že je tato kapacita dostačující, realita je jiná, a to pravděpodobně proto, že si ne všichni bezdomovci našli cestu k charitní pomoci, která je jim ochotně nabízena.

Navrhovaným řešením je službu farní charity rozšířit a navýšit kapacitu jídelny na dvacet míst, aby se tu mohlo v určeném čase vystřídat mnohem více lidí, a případné klienty všemi možnými způsoby o této službě informovat. „Znamenalo by to udělat v našem zařízení pravidelnou výdejnu na časově omezenou dobu, například na dvě hodiny denně, zamýšlí se Pavla Soukupová. Nyní, jak dodala, bude potřeba zjistit, o jakou částku budou náklady na zajištění této služby navýšeny.

Farní charita Litoměřice poskytuje v Domě P. Marie Pomocné (ul. Marie Pomocné 48, Litoměřice) tyto služby: azylový dům, noclehárnu a již zmíněné nízkoprahové denní centrum (více informací na http://www.fchltm.cz).

Nízkoprahové denní centrum je otevřené denně po celý rok, a to od 8 do 19 hodin. Současně zde může být až 15 uživatelů služeb. Přijít sem mohou muži i ženy od 18 let, v naléhavých případech i s dětmi. Jedinou podmínkou je, že dospělí nesmějí být pod vlivem alkoholu a nesmějí být agresivní.

A jaké služby jim tu jsou zdarma poskytovány? „Jsou v teple, mohou řešit své potíže a záležitosti s pomocí našich pracovníků, mohou dostat teplou polévku, mohou si zde uvařit vlastní jídlo z donesených potravin, mohou se tu vykoupat a vyprat si, mohou dostat ošacení ze zdejšího příručního skladu nebo je odešleme do šatníku diecézní charity, mohou si k nám nechat zasílat poštu, uschovat si u nás menší hotovost nebo s námi mohou řešit ubytování ať již v našem zařízení, nebo s naší pomocí jinde, říká Pavla Soukupová. Výjimkou je pouze praní prádla. Pokud nemají vlastní prací prášek, zaplatí za jednu várku deset korun.

 

Farní charita Litoměřice je jednou z charit Diecézní charity Litoměřice. Tu tvoří celkem 11 profesionálních a 12 dobrovolných charit. Zřizovatelem Diecézní charity Litoměřice je Biskupství litoměřické.

Oblastní a farní charity provozují jednotlivá střediska pomoci, především charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, osobní asistenci, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, azylové domy pro matky s dětmi v tísni, komunitní centra a nízkoprahové kluby pro děti, domy na půl cesty, charitní poradny, terénní služby, pomoc cizincům a uprchlíkům, humanitární pomoc a zahraniční rozvojovou spolupráci, charitní šatníky a další střediska pomoci. Podrobnější informace o konkrétních službách naleznete na internetových stránkách http://dchltm.cz/