Litoměřický biskup oslavil zlaté kněžské jubileum

Dominik Faustus 24.června 2023

Slavnostní mše svaté k 50. výročí kněžství litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, která se konala v pátek 23. června 2023 od 17 hodin v katedrále sv. Štěpána, se zúčastnilo více než šest stovek lidí ze všech míst diecéze i celé České republiky. Ke gratulantům k zlatému výročí kněžství otce biskupa Jana patřili jeho blízcí, přátelé, kněží, jáhnové a zástupci řádů působících v litoměřické diecézi, zaměstnanci biskupské kurie a mnoho skupin z farností celé diecéze se svými duchovními. Někteří návštěvníci z řad přátel otce biskupa přijeli i ze vzdálenějších míst republiky, aby mohli tento slavnostní okamžik sdílet s ním.
Mši svatou celebroval biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali chargé d’affaires Apoštolské nunciatury v ČR Mons. Giuseppe Silvestrini, P. Pavel Baxant O.Cr., Mons. Michael Slavík, Mons. Martin Davídek a kněží a jáhni litoměřické diecéze.
V úvodu mše svaté promluvil Mons. Giuseppe Silvestrini, který pozdravil otce biskupa a všechny přítomné, a přečetl dopis papeže Františka, adresovaný otci biskupovi k jeho významnému jubileu. Biskup Jan také promluvil k přítomným, vzpomněl na svou cestu ke kněžství, a poděkoval své rodině i všem, kteří ho v životě provázeli a provázejí.
Slavnostní bohoslužbu doprovodil teplický orchestr Collegium hortense a sbor se svým sbormistrem Janem Zástěrou.
V závěru mše svaté pak probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík O.Cr. pogratuloval otci biskupu Janovi a předal mu kytici 75 růží. Dalším gratulantem byl JUDr. Tomáš Zadražil, zástupce litoměřické farnosti, který také za všechny farníky popřál, a společně se svým doprovodem předali panu biskupovi květiny.
Po bohoslužbě se všichni přítomní odebrali na biskupskou rezidenci, kde je otec biskup osobně každého zvlášť přivítal a pozval na připravené občerstvení. Při uvítání předávali gratulanti rozličné dary, které pro biskupa Jana přivezli. 

Článek v Litoměřickém deníku (foto: Karel Pech)

23. června 2023, katedrála sv. Štěpána a biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus

Foto: Milena Davídková