Mše na závěr občanského roku 2022

Dominik Faustus 1.ledna 2023

V mnoha kostelích litoměřické diecéze, sloužili kněží mše svaté na poděkování za uplynulý rok 2022. V tomto roce se však asi všech dotkl odchod emeritního papeže Benedikta XVI. do věčného domova, a tak na jeho duši mysleli při mších i modlitbách mnozí věřící právě v tento den, kdy si jej Pán k sobě povolal. Ne jinak tomu bylo například v liběšickém kostele Nanebevzetí Panny Marie při mši, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. V litoměřické katedrále sv. Štěpána celebrující biskup Mons. Jan Baxant k tomu vzpomínal na osobní zkušenosti ze setkání s tak skromným a pokorným člověkem, jakým svatý otec Benedikt XVI. byl. Ať se zemřelý náměstek Kristův Benedikt XVI. raduje u Pána. RiP!

Sobota 31. prosince 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice

Foto: Alena Knobová


Sobota 31. prosince 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice  

Foto: Dominik Faustus