Mše sv. na poděkování za 25 let kněžství otce Michaela-Philippa Irmera

Dominik Faustus 23.května 2022

V sobotu 21. května 2022 od 17 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oseku konala děkovná mše svatá za 25. výročí kněžského svěcení duchovního správce místní farnosti R.D. Michaela-Philippa Irmera. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali kněží a přátelé otce Philippa, z nichž velká část pocházela z německé diecéze Münster. Jáhenskou službu u oltáře vykonával trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. Po děkovné mši svaté následovalo setkání s občerstvením a diskuze přítomných hostů v klášterním refektáři a klášterní zahradě. Otci Philippovi k výročí svěcení gratulujeme a do dalších kněžských let vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Sobota 21. května 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Osek

Foto: Dominik Faustus