NEK březen 2015 – Eucharistie a solidarita

Jakub Myšička, referent diecézního pastoračního centra 6.března 2015

NEK březen 2015 – Eucharistie a solidaritaV přípravě na Národní eucharistický kongres pokračujeme v březnu třetím tématem, kterým je Eucharistie a solidarita.

 

V úvodu k tématu autoři brožury, sloužící jako pomyslný průvodce šestiměsíční přípravou na NEK v diecézích a farnostech, píší: „Eucharistie vybízí k vnímavosti a angažovanosti ve vztahu k lidské nouzi, a to duchovní i fyzické. Ve společnosti církve neusilujeme o rovnostářství, nýbrž o aktivní zodpovědnost za sebe navzájem. Jsme Bohem obdarováni různými dary, jež jsou nám dány ke službě. Láska k bližním vyjádřená konkrétními skutky je lakmusovým papírkem pravdivosti naší lásky k Bohu. Lhostejnost a individualismus je rakovinou hříchu naší doby.

Jestliže máme mluvit o pravdivosti naší víry, protože žijeme v bohaté společnosti, musíme bolestně vnímat chudobu tohoto světa. „Posíleni eucharistickým pokrmem následujeme (příklad) našeho Pána Ježíše Krista, který prokazuje lásku až do krajnosti (srov. J 13,1).

Materiály pro katechezi určené dětem na I. a II. stupni ZŠ, mládeži a dospělým jsou ke stažení na stránkách www.nek2015.cz. Na těchto stránkách (nebo v brožuře, která byla přílohou ACEL) naleznete k tématu Eucharistie a solidarita i texty k homilii, adoraci a další.

Národní eucharistický kongres a jemu předcházející průběžná příprava v diecézích a farnostech má upevnit vědomí významu eucharistie, prohloubit slavení eucharistické liturgie a uvědomit si souvislost eucharistie se životem ve světě.

Každá farnost či jiné církevní právnické osoby, spolky, hnutí a komunity, řeholní společenství, církevní školy aj. se mohou zapojit do projektu „Zkušenosti a ovoce slavení NEK 2015 v našem společenství. Písemná zpráva odeslaná na pastorační středisko litoměřického biskupství bude vítána (dpc@dltm.cz).