Noc kostelů 2024 v litoměřické diecézi ve fotografiích

Dominik Faustus 9.června 2024

V pátek 7. června 2024 se v České republice konal 16. ročník akce Noc kostelů. Akce, která široké veřejnosti umožňuje setkávání se s křesťanstvím. Ve večerních a nočních hodinách jsou zpřístupněny některé kostely a další sakrální památky a prostory. Konají se zde koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Zájemci se tak mohou dostat do míst, které zatím třeba neměli možnost navštívit, jako třeba do kostelních sakristií či věží, vyzkoušet si hru na varhany, nebo prožít liturgii. V litoměřické diecézi se do šestnáctém ročníku Noci kostelů přihlásilo 283 kostelů, kaplí a modliteben a zaznamenáno bylo 24 918 návštěvnických vstupů. Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří zajistili otevření objektů a zajistili program Noci kostelů 2024.
Do fotogalerie budeme postupně vkládat příspěvky a obrázky, které nám organizátoři ze „své Noci“ poslali do redakce.

Světec, Křemýž, Teplice


Kostel sv. Mikuláše, Třebušín

Letošní Noc kostelů v Třebušíně byla opět pohlazením po duši. Celý večer u nás panovala opravdu milá a přátelská atmosféra, lidé se zajímali o historii kostela i vesnice a mnozí byli nadšeni, že si mohou prohlédnout oratoře, kůr, věž a varhany i kazatelnu, případně zkusit hru na harmonium, zeména děti. Myslím, že na každého návštěvníka nějakým způsobem působí tyto promodlené prostory kostela, a že mnozí cítí jeho výjimečnost. Procházejí chrámem s obdivem k talentu O. Broggia a s pokorou. Vždyť nás kostel svým způsobem také spojuje i s předchozími generacemi.
Pan místostarosta opět zorganizoval vystoupení litoměřického ženského pěveckého sboru Cantica Bohemica, které mělo veliký úspěch.
Srdečně zdraví Eva Navrátilová

 


Kostel sv. Bartoloměje, Varnsdorf


Strupčice, kostel sv. Marka


Kostel sv. Anny, Jedlka
Více než stovka návštěvníků prošla kostelem sv. Anny v Jedlce. V loňském roce byly instalovány dva nové zvony, které si mnozí z nich ve věži s velkým zájmem prohlédli. Během večera měli možnost poslechnout varhanní skladby. Na varhany si někteří také zahráli. Po celý večer probíhala komentované prohlídka, podle toho, jak skupiny návštěvníků přicházeli. Jako každým rokem měli všichni možnost zapálit svíčku za své blízké a podepsat se do návštěvní knihy. Zde jsou zápisy za posledních deset let, takže někteří knihu prolistovali a hledali svoje minulé zápisy.
Jaroslav Dostál


Kostel Nejsvětější Trojice, Rádlo u Jablonce nad Nisou


Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou


Kostel Narození Panny Marie, Libochovany


Kostel Všech svatých, Litoměřice

Milí přátelé a příznivci,
pokud si někdy říkám, že bych mohla někde ubrat a dát věc takzvaně k ledu, tak tady to zřejmě nebude. Jak já mám tu atmosféru otevřeného kostela ráda, nelze asi ani popsat. I když celý večer většinou strávím přípravou techniky, uváděním účinkujících a odpovídáním na nejrůznější dotazy a také focením a natáčením - jde o dobrovolnickou akci - tak je opravdu úžasné ve volnější chvilce pozorovat a prostě se jen usmívat na příchozí, přívětivě je pozdravit, promluvit alespoň krátce, co je zajímá. 
Konkrétně náš úžasný kostel, kam, když přijdu, tak se cítím jako když přijdu po dlouhém dni domů. Tak krásná je samotná atmosféra toho místa a genius loci. Děkuji a jsem moc vděčná Bohu a našemu panu faráři o. Jozefu Szeligovi, že mi umožnil být na tomto místě a Noc kostelů tu chystat. Moc děkuji i všem spolupracovníkům, a dalším kostelníkům z ostatních kostelů v Litoměřicích, které propojuji - Marii Mazancové, Mgr. Monice Markové, Mgr. Janě Leníkové a dalším. Děkuji i báječné službě u našeho vchodu, která neúnavně počítala a vítala příchozí, razítkovala a nabízela programy. Bez Vás by to také nešlo. 
Naše Noc kostelů by ale nebyla celá - jako nevěsta bez krásných šatů - kdyby k nám nepřicházeli účinkující sbory a přednášející. Někteří jsou již stálicemi našeho programu a někteří letos byli premiérou, ale velmi úspěšnou. 
Jsem velmi vděčná, že mé pozvání přijal pan PhDr. Filip Hrbek, který nám pověděl o vybraných aspektech působení církve ve středověkých a raně novověkých Litoměřicích a zároveň představil stručnou historii sakrálních památek, které po celá staletí spoluutvářely, a i dnes ovlivňují naše město, pod názvem Kostel a město. Přednáška byla velmi zajímavá a jistě rozšířila povědomí mnoha posluchačů o tomto tématu.
Následující součástí programu byla ukázka varhan, o kterou byl veliký zájem. Pak se ale všem zatajil dech při hudebním vystoupení, které provedli paní Fišerová, její žáci a žákyně, Jasmína van Vegchel, paní Jana Červinková, a které na závěr přidaly úžasnou ukázku Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. 
V programu pak následovalo vystoupení sborů pod vedením pana Mgr. Romana Pallase, Puellae Cantantes - dívčí pěvecký sbor, Syrinx a Singing Friends, které opět ohromilo nádherným provedením pestré palety skladeb od tradičních po modernější. Je pro mne opravdu velká čest slyšet, že se účinkující těší z našeho pozvání na tuto akci a že doufají, že je pozveme i na příští ročník. 
Po části klidného ztišení kostela, kterou jsme zařadili tak trochu pro zklidnění atmosféry a možnosti v klidu prohlédnout náš kostel či pohovořit s panem farářem, následoval také již tradiční Appendix - vokální projekt, který nás osvěžil milými melodiemi v moderním i křesťanském duchu. Je to vždy pohlazení na závěr, před tím, než všichni ještě přítomní v našem kostele spojíme ruce k závěrečné modlitbě a požehnání. 
Dá-li Pán Bůh zdraví a sílu, sejdeme se zase za rok znovu :-) při Noci kostelů 2025.

Zdeňka Marie Čerkasov

Kostel sv. Antonína Paduánského, Milešov


Kostel sv. Anny, Dětřichov


Kaple Vzkříšení, Vratislavice nad Nisou


Kostel sv. Kateřiny, Bořislav
Bořislavská Noc kostelů se podle ohlasu návštěvníků velmi vydařila. Připravili jsme pro ně občerstvení. Mezi jednotlivými částmi programu se lidé ohřívali na sluníčku a povídali si. Děvčata z ViRózy hrála skvěle. Jejich vystoupení se líbilo i lidem, kteří jinak klasickou hudbu moc neposlouchají. Návštěvníky také zaujalo povídání o našem rekonstruovaném Božím hrobě, který rozsvícený vypadá velkolepě. A teplická kapela Skok musela přidávat. Její členové odmítli přijmout honorář a věnovali ho na nutnou údržbu kostela. Už se těšíme na další Noc.
Na fotografiích jsou hudební vystoupení skupin Skok a ViRóza.
Foto: Bohumír RoedlKostel Neposkvrněného početí Panny Marie a kaple Panny Marie Sněžné, Horní Řasnice a Srbská


Kostel sv. Kateřiny, Medvědice
Fotografie z NK z kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Medvědicích. I se zajímavostí, že nejvzdálenějšími návštěvníky (předpokládám, že i v celé diecézi) byla 7členná rodina z Jihoafrické republiky. Na jižní polokouli si odvezla zvonek s motivem medvědického kostela.
Mario Böhme


Starokatolocký kostel Proměnění Páně, Varnsdorf


Kostel sv. Bartoloměje, Třebenice-Lipá

Foto: Dominik Faustus


Klášterní kostel Čtrnácti svatých pomocníků, Kadaň

Kostely během páteční noci otevřely svoje brány zájemcům o poznání, zážitek, nebo třeba jen rozjímání. Konal se další ročník akce s názvem Noc kostelů. Kdo přišel, jistě nelitoval. Mohl si díky pestrému programu užít nejedno pěvecké vystoupení, být součást živého srdce na náměstí nebo dokonce živého světélkujícího řetězu. Moci se na samý závěr zúčastnit závěrečné modlitby v Růžencové kapli, byl pro mne, ač nevěřícího, skutečný zážitek, pomyslná zlatá tečka.
Jiří Hub


Kostel Nejsvětější Trojice, Sulejovice


Kostel Povýšení sv. Kříže, Kadaň

Foto: Jiří Hub


Kostel sv. Martina, Velemín

Foto: Denisa Sladkovská


Kostel sv. Jana Křtitele, Liberec-Rochlice

Foto: Stanislav Foršt


Kostel sv. Pankráce, Jítrava


Kostel sv. Barbory, Zahrádky


Kostel sv. Prokopa, sv. Jakuba, sv. Vavřince -  Mukov, Mrzlice, Mirošovice


Kostel sv. Vojtěcha, Litoměřice 

Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Litoměřice

 

Kostel sv. Jiří, České Zlatníky

Foto z Noci kostelů, která byla v Českých Zlatníkách poprvé. Přišlo asi 250 návštěvníků. Koncert sboru SMoG z mosteckého gymnázia se moc povedl. Ve spolupráci s obcí Obrnice byl zajištěn autobus pro členy sboru, v sakristii pak malé občerstvení. Paní Seidlová připravila malou výstavu z historie obce a kostela. Přednáška po koncertě o historii kostela a obce, kterou připravil student historie byla skvělá. Těším se na další spolupráci.
Kateřina Osecká 

 


Kaple Panny Marie, Lahošť, kostel sv. Petra a Pavla, Jeníkov


Kostel sv. Petra a Pavla, Úštěk


Kostel sv. Václava, Sýčina