Odhalení a požehnání obrazu oltáře v Beuronské kapli Gymnázia Teplice

Milena Davídková 19.června 2022

V sobotu 18. června 2022 od 18 hodin byl ve školní kapli Gymnázia Teplice odhalen a požehnán obraz oltáře. Vyobrazení oltáře je pískováno ve skle podle fotografie původního oltáře, který se nedochoval. Slavnost pořádalo teplické gymnázium společně se Spolkem přátel Teplic-Šanova (Teplitz - Schönau Freundeskreis e. V. München) za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Kromě zástupců gymnázia a uvedených stran se odhalení oltářního obrazu zúčastnil také primátor města Teplice Bc. Hynek Hanza a další hosté. Obraz oltáře požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek. Na závěr slavnosti proběhl v kapli také koncert studentů teplické konzervatoře. Beuronská kaple a přilehlé prostory byly za pomoci česko-německého projektu Aquamundi rekonstruovány v letech 2016-2018 za částku 7,5 milionu Kč a nyní byl doplněn skleněným obrazem historického oltáře. Kaple, která je vzácným uměleckým skvostem beuronského umění, slouží k výstavám i pro potřeby teplického gymnázia. 
Více o projektu obnovy kaple: www.gymtce.cz/cs/projekty/oltar

18. června 2022, kaple Gymnázia Teplice

Foto: Martin Davídek