Otevření komunitního centra v Údlicích

Dominik Faustus 19.září 2023

V neděli 17. září 2023 bylo slavnostně otevřeno Komunitní centrum Křižovatka v obci Údlice (u Chomutova). Kompletně zrekonstruované bývalé hospodářské budovy u bývalé fary požehnal otec biskup Mons. Jan Baxant. Pásku slavnostně přestřihl R.D. Alois Heger, děkan chomutovské farnosti, které objekt patří, a starosta Údlic pan Vítězslav Daniš. V průběhu odpoledne komunitní centrum navštívila řada farníků, místních občanů i pozvaných hostů. Akce se zúčastnil například také senátor za chomutovský obvod pan Přemysl Rabas, který jako ředitel ZOO Dvůr Králové pohotově nabídl pro KC Křižovatka přírodovědné přednášky. Komunitní centrum totiž bude sloužit široké veřejnosti ke konání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí.

Finančně náročná rekonstrukce byla podpořena z evropských prostředků, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Západní Krušnohoří.

Neděle 17. září 2023, Komunitní centrum Křižovatka, Údlice

Foto: Peter Hlivka