Portrét biskupa Ferdinanda Kindermanna von Schulstein

Projekt se týká osobnosti Ferdinanda Kindermanna von Schulstein. Tento duchovní, teolog, pedagog, sociální a školský reformátor, význačná postava počátků národního obrození a osvícenství v Čechách byl roku 1772 ustanoven děkanem města Kaplice, kde vytvořil během několika let z kaplické školy ústav, jež se stal vzorem pro celou habsburskou monarchii. Programem, který byl na této škole realizován, se započala reforma základního školství a následně došlo k založení pozdějšího odborného, industriálního a učňovského školství. Práci Ferdinanda Kindermanna byla velmi nakloněna nejen Marie Terezie, ale později i její syn císař Josef II., který jej ustanovil proboštem vyšehradské kapituly. V této době se rovněž začal usilovně věnovat sociálním otázkám, které představovaly v dané době závažný problém.

Největší úspěch v profesním životě Ferdinanda Kindermanna znamenal 16. leden 1790, kdy byl jmenován biskupem litoměřickým. Kindermann žil velice skromným životem, o čemž svědčí i skutečnost, že se pravděpodobně nikdy nenechal portrétovat v majestátním biskupském či proboštském rouchu. Jediný portrét Ferdinanda Kindermanna se nachází v obrazárně vyšehradské kapituly a je poměrně jednoduchou a umělecky nepříliš hodnotnou barevnou kopií dobové rytiny.

Biskupství litoměřické by rádo nechalo jako hold tomuto významnému muži, 7. litoměřickému biskupovi, namalovat umělecky hodnotný portrét důstojný jeho funkci a významnosti jeho činů. Tento následně zaplní mezeru v galerii portrétů litoměřických biskupů, která se tak stane kompletní prezentací všech biskupů litoměřické diecéze.

Ke zhotovení portrétu je zapotřebí částky 40 000 Kč, kterou však biskupství nedisponuje.

Pokud Vás uvedený projekt zaujal, můžete jej podpořit finanční částkou dle svých možností.

Více informací k dárcovství naleznete zde.