Pouť ke cti Panny Marie v Chotěšově

Dominik Faustus 10.července 2018
V neděli 8. července 2018 se v dopoledních hodinách v Chotěšově na Litoměřicku konala pouť ke cti Panny Marie. 

Prvním zaznamenaným památným průvodem ke cti Panny Marie chotěšovské bylo procesí, kterého se počátkem 18. století snad účastnil i Valter Xaver kníže Dietrichstein, který prosil za uzdravení své ženy. Další okázalou slavností bylo 15. srpna 1737 posvěcení nového chotěšovského kostela. Tehdy vyšel z Libochovic početný průvod, ve kterém byla chotěšovská madona přenesena na nosítkách nesenými dívkami i mládenci do chotěšovského kostela. K tomuto průvodu se připojili i z okolních osad, střílelo se z hmoždířů a zvonilo všemi zvony. 

Hlavní poutě se v Chotěšově konají na svátek Navštívení Panny Marie (2. července – podle tradice předkoncilní liturgie, nebo v následující neděli) a o slavnosti Nenebevzetí Panny Marie (15. srpna). Ve 20. letech 20. století se uvádí, že z okolí na tyto poutě přichází 10 - 20 poutních průvodů. Dnes se o kostel Nanebevzetí Panny Marie stará R.D. Wojciech Szostek. 

Slavnostní mši svatou letos celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek.

 


8.července 2018, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chotěšov

Foto: Dominik Faustus