Poutní slavnost v kostele sv. Václava v Lovosicích

Dominik Faustus 29.září 2023

V Lovosicích v kostele sv. Václava proběhla ve čtvrtek 28. září 2023 svatováclavská pouť. Lovosický kostel patří v litoměřické diecézi k velké řadě kostelů se svatováclavským patrociniem. Tyto kostely bývají na slavnost hlavního českého patrona tradičně silněji navštěvovány. Sv. Václave, oroduj za svůj lid!

Čtvrtek 28. září 2023, kostel sv. Václava, Lovosice

Foto: Jaroslav Veselka

Foto: Jiří Vopálenský