Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno

Milena Davídková 2.prosince 2022

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce, dceřiného projektu Noci kostelů bylo spuštěno. Těšíme se na všechny zapojené kostely.

208333

Kostel přihlašuje duchovní správce pomocí elektronické přihlášky:
www.krestanskevanoce.cz/prihlaskakostely

Cílem projektu Křesťanské Vánoce je přiblížit duchovní poselství těchto svátků pro nejširší veřejnost.

Vznikl v brněnské diecézi, kde byly již od roku 2007 organizovány návštěvy betlémů, od roku 2012 je pak pořádán celostátně a má jednotný vizuální styl. Může se k němu připojit každá farnost (popřípadě sbor) římskokatolické církve nebo jiné církve, která je členem Ekumenické rady církví.

Projekt přibližuje nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanského adventu a Vánoc prostřednictvím přehledné nabídky programů adventního a vánočního času jednotlivých křesťanských farností a sborů, která je zveřejněna na informačním webovém portálu s jednotným vizuálním stylem.

V nabídce programů najdou návštěvníci adventní koncerty, mikulášské besídky, rorátní mše svaté, průvody světla, adventní duchovní obnovy, ale i časový rozpis, kdy je možné odnést si domů Betlémské světlo. Mezi vánoční nabídkou programů nechybí oblíbené možnosti návštěvy betlémů v jednotlivých kostelech, půlnoční bohoslužby, slavnostní vánoční či novoroční bohoslužby, vánoční koncerty, vánoční představení živého betléma, obřady žehnání vína, obnova manželských slibů, silvestrovské děkovné bohoslužby či Tříkrálové koleda. 

Další informace: Milena Davídková, koordinátorka pro litoměřickou diecézi email: krestanskevanoce@dltm.cz