Saletini - 20 let služby misionářů v litoměřické diecézi

Jana Michálková 7.června 2016

Saletini - 20 let služby misionářů v litoměřické diecéziMariánské poutní místo Bozkov na Semilsku je už 20 let spojeno s Misionáři saletiny. Za léta, která tu ve službě strávili, děkovali při slavnosti, která se konala v tamním kostele Navštívení Panny Marie, Královny hor, v sobotu 4. června 2016.

 

Za účasti poutníků z Čech i Polska, litoměřického biskupa Jana Baxanta a diecézních kněží, za účasti zástupců kongregace Misionářů Matky Boží z La Salette - spolubratrů z Grenoblu, Říma a Krakova - děkovali v Bozkově všichni ti, kteří působí nebo v uplynulých dvaceti letech v Čechách působili.

Generální provinciál spolubratřím v dopise adresoval požehnání papeže Františka. Na jeho slova, že chválit Pána Boha celým svým životem znamená mít rád lidi, protože bez toho bychom nemohli být pravými následovníky Kristovými, pak navázal litoměřický biskup.

První saletini přišli do České republiky z Polska v srpnu 1995. Začínali v Mladé Boleslavi, o rok později jim byla svěřena litoměřickým biskupem Josefem Kouklem tehdy neobsazená farnost v Bozkově. Farářem tu byl jmenován P. Jan Jucha MS, dnes „služebně nejstarší saletin v litoměřické diecézi. V současné době působí v litoměřické diecézi pět těchto řeholníků. Ve správě mají farní obvody Bozkov, Železný Brod a Mělník. Několik let ale působili také ve farnosti Mladá Vožice u Tábora. V Bozkově, kde mají svůj řeholní dům, pořádají setkání a vedou exercicie.

„Bozkov nám byl, podle mého mínění, předurčen. Na kostelní věži je totiž kříž a na konci jeho ramen kladivo a kleště. To je znak naší kongregace - Matka Boží nás zve, abychom zvolili mezi kladivem, symbolem hříchu, který ukřižoval a neustále ukřižovává Ježíše, a kleštěmi, symbolem obrácení a osvobození od utrpení. Tento kříž dostatečně mluví o tom, čím je poselství z La Saletty. Myslím, že o tom nikdo nevěděl, nikdo si to s námi nespojil, ani náš provinciál ani biskup Josef, a já jsem to považoval za naprostý zázrak a naprosté stoprocentní vyslyšení modliteb místních věřících, kteří se padesát let modlili za příchod řeholníků na toto poutní místo, popsal své začátky v Bozkově P. Jan Jucha. „Bozkov byl místem setkávání už za působení kněze Josefa Hofmana, který byl velikým ctitelem Panny Marie a v roce 1937 se zúčastnil pouti do La Saletty. Pobyl zde také Mons. Antonín Stříž, který napsal knížku o La Salettě, s Bozkovem byl také spojený básník Jan Zahradníček, který napsal báseň La Saletta. Takže toto místo jako by bylo pro nás připravené. Žasnul jsem, jak to všechno dovede Boží prozřetelnost řídit, dodal.

Přítomnost saletinů v Bozkově bude připomínat i nové kamenné sousoší Panny Marie z La Saletty s dětmi, kterým se v roce 1846 zjevila, aby předala své poselství. Dílo Ondřeje Sklenáře při slavnosti požehnal biskup Jan Baxant.

Farníci si služby otců saletinů cení. „Jsou výborní - obětaví, otevření. Chvála a díky jim za jejich službu, zaznělo tu při slavnosti z mnoha úst. Své poděkování pojali originálně - celé místní komunitě předali poukázku na let balonem.

 

2016-06-04

Nové kamenné sousoší Panny Marie z La Saletty s dětmi, kterým se v roce 1846 zjevila, požehnal biskup Jan Baxant. Bylo osazeno na prostranství mezi kostelem a farou v Bozkově. Foto: Jana Michálková