Slavnost biřmování v poutním kostele v Bozkově

Jana Michálková 4.října 2017

Mše svatá s udělováním svátosti biřmování litoměřickým biskupem Janem Baxantem; hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jan Baxant, koncelebrovali P. Krzysztof Mikuszewski MS, farář v Bozkově, P. Filip Boháč OP, P. Hyacint Ullman OP a P. Kliment Mikulka OP, u oltáře asistoval trvalý jáhen Michael Koudelka; 24. září 2017, kostel Navštívení Panny Marie, Bozkov

Foto: Karel Maýr