Slavnost Porciunkule v Rumburku

Jana Michálková 7.srpna 2017

 V sobotu 5. srpna 2017 se v Loretě Rumburk uskutečnila odpustková slavnost Porciunkule. Ta se koná vždy počátkem srpna v místech, v nichž působili řeholníci spojení s odkazem sv. Františka z Assisi. Dopolední mši svatou v klášterním kostele sv. Vavřince celebroval Mons. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. Při kázání vzpomněl na historii Porciunkule i odkaz sv. Františka a sv. Kláry. V loretánské kapli zazněly loretánské litanie. Zájemci procházeli spolu s průvodcem barokní památkou. V ambitu byla k vidění výstava fotografií Jiřího Stejskala o barokním sochaři F. Bienerovi. Pohlazením po duši byl odpolední koncert duchovní hudby „Mariánské hudební rozjímání“. V loretánské kapli vystoupila Dagmar Čemusová (zpěv), Václav Zelenka (hoboj), Jan B. Novotný (kontrabas) a Vilém Valkoun (klavír). V Rumburku se slavnost Porciunkule poprvé konala roku 1685 v kapucínském kostele sv. Vavřince.

20704

20705

20706

Text a foto: Mgr. Klára Mágrová, ŘKF Rumburk a Jiříkov