Štědrovečerní mše svatá pro rodiny s dětmi v Litoměřicích

Milena Davídková 26.prosince 2019
V úterý 24. prosince 2019 v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích sloužil děkan městské farnosti J.M. can. Józef Szeliga štědrovečerní mši svatou pro rodiny. Farníci s dětmi na Štědrý den zcela zaplnili kostel, aby si v podvečer vánočních svátků společně připomněli narození Ježíše Krista v Betlémě a poděkovali Pánu Bohu za to, že nám svého jednorozeného syna daroval. Z kostela si přítomní zájemci mohli také do svých domovů odnést Betlémské světlo.    

Kostel Všech svatých, 24. prosince 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus