Svatá Zdislava - patronka rodin, litoměřické diecéze, dominikánů a českého národa

Milena Davídková 30.května 2019

30. květen je dnem památky sv. Zdislavy, kdy si římskokatolická církev připomíná život sv. Zdislavy, její křesťanské skutky a láskyplnou péči nejen k vlastní rodině, ale také ke všem potřebným.

67709Svatá Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě jako jedno z pěti dětí vysokého královského úředníka Přibyslava a jeho ženy Sibyly, která pocházela ze Sicílie. Po 15. roce svého života byla provdána za Havla z Lemberka v Podještědí. Podporovala stavbu dominikánských klášterů v Jablonném a v Turnově. Proslula svou péčí o vlastní děti, dobročinnou láskou k chudině a pomocí nemocným. Zemřela na začátku roku 1252 a byla pochována v klášterním kostele v Jablonném v Podještědí.

Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1907 a za svatou 21. května 1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Olomouci. Na žádost litoměřického biskupa Josefa Koukla byla ještě téhož roku prohlášena za hlavní patronku litoměřické diecéze, čímž nahradila dosavadního hlavního patrona sv. Štěpána, kterému je zasvěcena litoměřická katedrála. Hrob sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je diecézním poutním místem. Od jara roku 2002, z prohlášení civilních autorit, se stala také patronkou Libereckého kraje, do kterého patří i Jablonné v Podještědí.

Beatifikační obraz „BL. ZDISLAVA UDÍLÍ ALMUŽNY“ na zámku Lemberk

Hlavní pouť ke svaté Zdislavě se v letošním roce koná v sobotu 1. června v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

67711