Svatodušní vigilie ve Velkých Hamrech

Milena Davídková 10.června 2019

V sobotu 8. června 2019 se konala ve farnosti Velké Hamry svatodušní vigilie. Farní komunita ji pojala jako program, který zahrnoval jak liturgickou, tak i katechetickou část, při které přítomní pracovali ve skupinkách. Podobné programy se konají předvečer Slavnosti seslání Ducha svatého (Letnic) na mnoha dalších místech litoměřické diecéze.

8. června 2019, farnost Velké Hamry

Foto: archiv farnosti