Svatoštěpánská mše svatá v Litoměřicích

Dominik Faustus 27.prosince 2019
Ve čtvrtek 26. prosince 2019 se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích konala svatoštěpánská poutní slavnost. Hlavním celebrantem slavné mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. V presbytáři vedle oltáře byl po celou dobu bohoslužby vystaven k uctívání relikviář s ostatky sv. Štěpána. 


Katedrála sv. Štěpána, čtvrtek 26. prosince 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus