Svatý otec vzkazuje, že se na nás těší

Martin Flosman 24.září 2009

Svatý otec vzkazuje, že se na nás těšíJiž v sobotu 26. září zavítá do České republiky papež Benedikt XVI. Do jeho příletu tedy zbývají pouhé dva dny. Jedná se o jeho třináctou zahraniční cestu.

Jeho návštěva je pro celou naši zem jistě významnou událostí. Papež přijíždí jako hlava státu Vatikán a jeho příjezd má i tuto stránku – mezinárodní, politickou. Pozornost jeho příjezdu tak věnují republiková média, veřejné instituce i nejširší veřejnost.

Svatý otec však přijíždí především jako nejvyšší pastýř církve, nástupce sv. Petra, který obdržel od Krista příkaz „Utvrzuj své bratry“ (Lk 22,32) a „Pas moje ovce“ (21,16). Chceme mu tedy naslouchat a nechat se jím vést, neboť jako moudrý učitel i nejvyšší autorita v církvi má pro nás jistě připravené slovo, které může zasáhnout každého z nás a dotknout se srdce každého člověka.

Na jeho návštěvu se církev v České republice připravuje od začátku letošního roku a to zdaleka ne pouze po stránce organizační a praktické. Všichni, kteří vnímají tuto událost zejména jako záležitost pastorační, se usilovně modlí především za duchovní ovoce této návštěvy. Jednou z prvních iniciativ byla výzva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta učiněná na Popeleční středu 25. února v Litoměřické katedrále o duchovní dárek pro Sv. otce. Zde tehdy navrhl, aby se věřící vždy v pondělí pomodlili modlitbu Vyznání víry a učinili jeden, třeba i nepatrný sebezápor s myšlenkou na Svatého otce Benedikta XVI. a jeho velkorysou pastýřskou službu. Vyvrcholením přípravy byla právě proběhlá novéna - devítidenní pobožnost – konaná těsně před příjezdem papeže, která byla závěrečným impulzem ke společným modlitbám.

Papež k nám přijíždí po dvanácti letech a setkání s ním je jedinečnou, neopakovatelnou příležitostí. Pro všechny, kteří ještě váhají nad účastí na některé bohoslužbě s Benediktem XVI. snad bude povzbuzením, že na obě mše sv. (Tuřany – Brno, Proboštská louka – Stará Boleslav) lze přijít i bez předem objednaných místenek. Místa v sektorech areálů bude dost pro všechny, tedy i pro ty, kteří se pro účast rozhodnou skutečně na poslední chvíli. Více informací na www.navstevapapeze.cz.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se právě včera večer vrátil z Říma z desetidenního soustředění nově jmenovaných biskupů. „Osobně jsem se také setkal se Sv. otcem Benediktem XVI. při krátkém rozhovoru. Když jsem se mu představil jako litoměřický biskup z České republiky, Sv. otec spontánně zvolal: »To se brzy, už v sobotu, uvidíme. « Jak bych byl rád, kdyby toto vyslovené přání Sv. otce bylo splněno! Tedy, kdyby se setkal skutečně s námi se všemi, kteří třeba i za cenu obětí, přijedeme.“