Vědecká konference o kostele v Horním Jiřetíně a jeho architektovi

Jana Michálková, s využitím informací Mgr. Renáty Gubíkové, Oblastní muzeum v Chomutově 18.března 2014

Vědecká konference o kostele v Horním Jiřetíně a jeho architektoviVýznam jiřetínského kostela v dějinách barokní architektury, otázky prolomení těžebních limitů a devastace kulturní krajiny v současnosti obecně, to budou témata vědecké konference, která proběhne v pátek 28. března 2014 v Horním Jiřetíně. Přístupná je pro širokou veřejnost.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně - dílo slavného architekta francouzského původu Jeana Baptisté Matheyho, postavené v letech 1694-1700 na podnět pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna - je ohroženou stavbou. V případě prolomení limitu těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří by mohl spolu s celým tímto městem zaniknout.

Vedoucí kateder a ústavů dějin umění na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě se proto ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR v Praze, městem Horní Jiřetín a Římskokatolickou farností Horní Jiřetín rozhodli uspořádat vědeckou konferenci Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptisté Mathey. 

Přední odborníci z českých zemí na konferenci zhodnotí význam jiřetínského kostela v dějinách barokní architektury. Konference bude přístupná pro širokou veřejnost.

Konference proběhne v pátek 28. března 2014 od 10.45 do 17.00 hodin v kulturním domě města Horní Jiřetín.

 

Plakát.jpg

Program konference.jpg