Výtěžek Tříkrálové sbírky byl i letos rekordní

Jana Michálková 26.ledna 2011

Výtěžek Tříkrálové sbírky byl i letos rekordníTříkrálová sbírka v litoměřické diecézi byla i letos rekordní. Stejně jako v loňském roce a v roce 2009 přesáhl její výtěžek jeden milion korun. Štědří dárci letos vložili do kasiček tříkrálových koledníků s logem Charity ČR celkem 1 226 262 korun, což je o 143 544 korun více než v loňském roce.

 

 

Letošní jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky probíhal od 1. do 14. ledna 2011. V litoměřické diecézi koledníkům v pondělí 3. ledna požehnal, a tím Tříkrálovou sbírku v diecézi slavnostně zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Poslední tříkrálová pokladnička byla rozpečetěna v Litoměřicích ve středu 26. ledna. V litoměřické diecézi se do sbírky zapojilo 26 organizátorů skupinek koledníků - spolu s diecézní charitou to byly farní a oblastní charity a jednotlivé farnosti (letos nově i farnosti Děčín a Lobendava). Do ulic vyšlo v celé diecézi 356 skupinek koledníků, tedy o šest skupinek více než loni.

Nejvyšší částky - částky nad sto tisíc korun - byly vykoledovány ve farnosti Liběšice u Žatce (155 000 Kč), DCH Litoměřice (149 939 Kč) a OCH Most (122 362 Kč). Konečné výsledky za celou Diecézní charitu Litoměřice najdete zde.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Například záměrem letošní Tříkrálové sbírky za DCH Litoměřice, kde se vykoledovalo téměř 150 tisíc korun, je pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí - konkrétně podpora vzdělávání chudých dětí v Mongolsku, tj. podpora sirotčinců pro děti ulice v Ulánbátaru a vzdělávacího zařízení pro chudé děti v Darkhanu - a dále přímá materiální pomoc lidem v krizové situaci, tj. nákup potravin, poskytnutí ubytování, zajištění zdravotnického materiálu.