Vzpomínka na Julia Caesara Radicatiho v Litoměřicích

Dominik Faustus 2.října 2023

V neděli 1. října 2023 se v litoměřické katedrále sv. Štěpána po pravidelné ranní mši svaté konala krátká pobožnost u pomníku rakouského polního podmaršálka Julia Caesara Radicatiho, který padl 1. října 1756 v bitvě u Lovosic a je pohřben zde v katedrále. Mohutný nástěnný mramorový památník na počest věrného generála nechala v Litoměřicích umístit císařovna Marie Terezie v roce 1757.

Neděle 1. října 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Antonín Fegyveres