Zelený čtvrtek: Mše svatá s obřadem umývání nohou v katedrále

Hana Klára Němečková 6.dubna 2012

Zelený čtvrtek: Mše svatá s obřadem umývání nohou v katedráleBiskup Jan Baxant spolu s litoměřickými farníky slavil dne 5. dubna 2012 od 18 hodin liturgii Zeleného čtvrtka.

 

V  homilii otec biskup nejprve připomněl, že právě v těchto dnech bedlivě sledujeme každý Kristův krok, každé Kristovo slovo, gesto a že bohoslužby těchto dnů nejsou jen obřady, ale živá vzpomínka na živé skutečnosti, živé zpřítomnění Kristova díla. „I když jsou pašijové zprávy bolestné, jsou to zprávy o Kristově vzkříšení za cenu krve. Každá její krůpěj má nekonečnou hodnotu, každý Ježíšův pokyn rukou, slovo, gesto jsou pohlazením nás samých, řekl.

V souvislosti s prvním čtením rozjímal nad významem beránčí krve na veřejích Izraelitů pro nás: „Setkáváme se s lidmi nadšenými pro Krista, Boží království - jaké svědectví o nich řekneme? Že bojují, bijí se pro Boží věc až do krve, jsou ochotní projít vším. Toto je aktuální pro každého z nás: žít, bojovat, hořet až do krve, ne jen tak, jako by se nás to netýkalo...  A místu, kde se najde taková krev (člověk, rodina, farnost, diecéze, stát) se ničící rána vyhne, nedotkne se jí. Víme i z Nového zákona, že mnohdy stačí i jen několik málo jedinců, jednotlivců, aby zachránilo celou konkrétní lidskou komunitu.

Další část homilie věnoval eucharistické myšlence, která nachází své plné uplatnění, dovršení právě v eucharistické poslední večeři: dát všechno, vydat celého sebe, ne chleba a víno, ale své tělo a krev, i přes zradu.

Následný obřad umývání nohou dvanácti mužům symbolizujících apoštoly otec biskup uvedl meditací Kristova příkladu opravdovosti a lásky, když On, Pán pánů projevil svoji úžasnou moc tím, že se stal Služebníkem služebníků, Služebníkem všech.

Po modlitbě po přijímání byla Nejsvětější svátost v procesí přenesena do Getsemanské zahrady k adoraci podle přání Ježíše  „Bděte a modlete se se mnou! (srov.  Mk 14,37-38) a obětní stůl obnažen z pláten a svící.

 

2012-04-05

Foto Karel Pech