Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigace2014-banner-na-sirku-478x90.png

Aktuální informace

Velikonoce 2014: Missa chrismatis

18.04.2014 - Litoměřický sídelní biskup Mons. Jan Baxant se na Zelený čtvrtek (17. dubna 2014) dopoledne setkal se zhruba stovkou kněží působících v litoměřické diecézi. V katedrále sv. Štěpána společně sloužili slavnostní mši svatou - Missu chrismatis. více

49. diecézní setkání mládeže

18.04.2014 - 49. diecézní setkání mládeže se konalo v Litoměřicích 11. - 12. dubna 2014. Mottem setkání byla slova vybraná papežem Františkem pro 29. světový den mládeže: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Mt 5,3). více

Přípravy na Noc kostelů 2014

14.04.2014 - V pátek 23. května se pro veřejnost opět otevřou dveře mnoha sakrálních památek po celé České republice. Proběhne již tradiční Noc kostelů, jejíž letošní motto zní: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ (Srov.Gn.1,14) více

Svatý týden – program diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta

10.04.2014 - Svatý týden – program diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta. více

Pozvánka na benefiční koncert do Ústí nad Labem

10.04.2014 - Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem zve na benefiční koncert, který se bude konat na záchranu ohrožených varhan v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem o Květné neděli 13. dubna 2014 od 16 hodin. více

Fotogalerie

Kalendář akcí

Akce od 20.4.14 do 20.5.14

Od Do Název Místo konání akce
21.3.14 10:00 31.8.14 17:00 Výstava: „Víra“ odcizená a navrácená Praha
Muzeum Policie České republiky (Ke Karlovu 1, Praha 2). Výstava přibližuje problematiku krádeží uměleckých děl zejména z kostelů a církevních objektů, které byly v 90. letech 20. století odcizeny a vyvezeny do zahraničí. Některé z těchto předmětů se podařilo za pomoci Policie ČR vrátit zpět do vlasti. Výstava je otevřena od úterý do neděle v čase 10.00 - 17.00 hodin, kromě pondělí. www.muzeumpolicie.cz
1.4.14 10:00 30.4.14 17:00 Krajina Lužických hor a Šluknovska Rumburk
Loreta Rumburk, úterý-sobota od 10.00–17.00 hodin. Krajina Lužických hor a Šluknovska na snímcích Josefa Zosera, rodáka z Jiřetína pod Jedlovou.
21.4.14 10:00 21.4.14 12:00 Žehnání kaple po opravě Chotiněves
Kaple sv. Prokopa, 10.00 hodin. Žehnání obecní kaple sv. Prokopa po opravě. Žehnání kaple a bohoslužba – J. M. can. Martin Davídek, kanovník litoměřické katedrální kapituly.
24.4.14 16:00 24.4.14 17:00 Gotické umění na Děčínsku Děčín
Zámek Děčín, 16.00 hodin. Vernisáž výstavy Gotické umění na Děčínsku. Slavnostního zahájení výstavy, na které je litoměřická diecéze zastoupena několika díly, se zúčastní litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Výstava bude probíhat v prostorách děčínského zámku do konce října 2014. www.muzeumdc.cz, www.zamekdecin.cz
24.4.14 18:00 24.4.14 19:00 Poutní mše svatá Děčín
Zámek Děčín - kaple sv. Jiří, 18.00 hodin. Poutní mše svatá, hlavním celebrantem je litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
24.4.14 19:00 24.4.14 20:00 Litoměřická notička 2014: koncert duchovní hudby Litoměřice
Kostel Všech svatých, 19.00 hodin. Koncert duchovní hudby – 2. koncert festivalu Litoměřická notička 2014. Vystoupí: Puellae cantantes (dívčí sbor Litoměřice), Páni kluci (chlapecký sbor Litoměřice), Kuželky (dívčí komorní sbor UJEP Ústí nad Labem). V podání sboru Puellae cantantes (sbormistr - MgA. Roman Pallas, klavír – Mgr. Saša Pallasová) zazní skladby M. Haydna, Z. Kodályho, I. Loudové aj. V podání sboru Páni kluci (sbormistr – PaedDr. Václav Hanč, klavír – MgA. Gaston Etchegoyen) zazní skladby W. A. Mozarta, B. de Marziho a A. Leeové a v podání sboru Kuželky (sbormistr - doc. PaedDr. Vladimír Kuželka) zazní skladby G. Younga, P. I. Čajkovského, K. Pasternaka a dalších autorů. Letošní 18. ročník festivalu probíhá ve dnech 24. a 25. dubna, program festivalových koncertů naleznete na www.skolabn.cz . Akci pořádá Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2.
25.4.14 19:00 25.4.14 20:00 Koncert duchovní hudby Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 19.00 hodin. Koncert libereckého vokálního sdružení Rosex. Zazní skladby A. Tučapského, Z. Lukáše, M. Lauridsena, V. Miškinise a spirituály. Všechny kulturní akce pořádané v kostele sv. Bonifáce jsou benefiční. Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován na rekonstrukci a vybavení kostela. www.kostel-hanychov.webnode.cz
26.4.14 18:00 26.4.14 19:00 Koncert duchovní hudby Sýčina
Kostel sv. Václava, 18.00 hodin. Na programu jsou skladby F. X. Duška, W. A. Mozarta či V. Nudery v podání dechového tria. www.kostelsycina.cz/index.php
27.4.14 17:00 27.4.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
2.5.14 18:00 2.5.14 19:00 Nikodémova noc Raspenava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Každý první pátek v měsíci. Litanie, čtení z Písma sv., tichá adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné požehnání. Nikodémova noc je především setkáním s Ježíšem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby se ho zeptal (srov. Jan 3,1-21). www.nikodemovanoc.cz, www.mcdo.cz (v menu Farnost - Mater Formosa)
2.5.14 19:30 2.5.14 21:00 Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 19.30 hodin. Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání, každý první pátek v měsíci; 19.30 hodin modlitba růžence, 20.00 hodin mše svatá, adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání. www.klasterdoksany.cz
3.5.14 10:00 3.5.14 11:00 Poutní mše svatá Horní Police
Arciděkanský poutní kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Vždy první sobotu v měsíci.
4.5.14 17:00 4.5.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
6.5.14 10:00 30.8.14 17:00 Via Sacra. Setkání, která dojímají Rumburk
Loreta Rumburk, úterý-sobota od 10.00–17.00 hodin. Putovní výstava velkoformátových fotografií sakrálních památek z poutní stezky Via Sacra a prezentace kopie Malého postního plátna ze Žitavy. Pořádá Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH, více http://www.via-sacra.info/
10.5.14 10:30 10.5.14 15:00 Mezinárodní pouť smíření Hejnice
Bazilika Navštívení Panny Marie, 10.30 hodin. Mezinárodní poutní mše svatá, hlavním celebrantem bude apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Ve 13.30 hodin koncert ke cti Panny Marie v bazilice. www.mcdo.cz
10.5.14 13:30 10.5.14 15:00 Koncert ke cti Panny Marie Hejnice
Bazilika Navštívení Panny Marie, 13.30 hodin. Koncert ke cti Panny Marie. Zazní skladby J. Arcadelta, J. P. Sweelincka, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších autorů v podání členů Svatotomášského sboru (sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše řádu sv. Augustina v Praze). Sbormistr, violoncello – Pavel Verner, varhany – Stanislav Přibyl. www.mcdo.cz
11.5.14 17:00 11.5.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
13.5.14 16:00 13.5.14 17:00 Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Mariánské Radčice
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci se koná pěší pouť po obnovené poutní cestě z blízkého Oseka do Mariánských Radčic: sraz zájemců je ve 14.00 hodin před bývalým priorátem oseckého kláštera. Následně se v 16.00 hodin v poutním kostele v Mariánských Radčicích slaví poutní mše sv. www.maria-ratschitz.de
13.5.14 18:00 13.5.14 19:00 Pravidelná oslava svaté Anežky České Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 18.00 hodin. Od března do listopadu si každého třináctého dne v měsíci připomínáme při bohoslužbách svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi. Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků. Třináctého připadajícího na všední den - v 18.00 hodin, třináctého připadajícího na neděli - v 10.30 hodin. www.klasterdoksany.cz
14.5.14 19:00 18.5.14 15:00 10. pěší pouť z Prahy do Jeníkova Praha, Jeníkov
Pěší pouť vede z Prahy přes České středohoří do Jeníkova u Teplic, kde si FATYM před 15 lety adoptoval farnost. Program: středa 14. 5.: úvodní mariánská pobožnost v 19.00 hodin u chrámu sv. Víta v Praze; čtvrtek 15. 5.: v 6.45 hodin zahájení mší svatou v kostele sv. Karla Boromejského – u nemocnice pod Petřínem, nocleh v obci Nelahozeves (cca 30 km); pátek 16. 5.: odchod v 7.00 hodin, nocleh v obci Libochovice (cca 30 km); sobota 17. 5.: odchod v 7.00 hodin, nocleh v obci Kostomlaty (cca 30 km); neděle 18. 5.: odchod v 7.30 hodin, v cca 13.00 hodin poutní mše svatá v Jeníkově, oběd a zakončení. S sebou: růženec, spacák, karimatku, pláštěnku, jídlo na čtyři dny (po cestě je možno dokoupit). Dopravu zpět si zajišťuje každý sám (vlakové nádraží cca 2 km, autobusové nádraží Teplice cca 4 km od Jeníkova). Zavazadla poveze doprovodné vozidlo. Zápisné 100 Kč. Ubytování je vždy pod střechou, nutná vlastní karimatka, vlastní spacák. Duchovní program během pouti je zajištěn. Je možno se kdekoli k pouti připojit. Zájemci se mohou přihlásit na farním úřadě Vranov nad Dyjí osobně, na tel. 515 296 384 nebo e-mailem na: marek@fatym.com; případně na: marieantonina@seznam.cz. Více informací na www.fatym.com
16.5.14 20:00 16.5.14 23:00 Loretánská noc 2014 Rumburk
Loreta Rumburk, 20.00 hodin. Hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti a čtení regionálních pověstí. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2014. www.loretarumburk.cz
17.5.14 16:00 17.5.14 17:00 Koncert Dolcissimo – harfa, flétna Jedlka u Děčína
Kostel sv. Anny, 16.00 hodin. Duo Dolcissimo - Petra Benešová - příčná flétna a Hana Slámová – harfa. Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, G. P. Telemann, L. Fleury, F. Mendelssohn, C. Debussy, J. Massenet a F. Chopin. Vstupné dobrovolné. Akci pořádá Kulturně–historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky ve spolupráci s Obcí Malá Veleň. www.mala-velen.estranky.cz
17.5.14 17:30 17.5.14 18:30 Koncert Droužkovice
Kostel sv. Mikuláše, 17.30 hodin. Spirituály zpívá česká zpěvačka Irena Budweiserová. Akci pořádá obec Droužkovice.
18.5.14 17:00 18.5.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

německá vlajka.jpg

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

tiskcirkev.gif

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

vira.gif

katyd2.gif

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

  • 23.4.2014 Setkání s představiteli Centra pro rodinu
  • 23.4.2014 Setkání s šéfredaktorem KT
  • 24.4.2014 Vernisáž výstavy gotického umění
  • 24.4.2014 Mše sv. v zámecké kapli sv. Jiří
Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

  • 22.4.2014 Setkání okrskových vikářů
  • 24.4.2014 Vikariátní konference
  • 26.4.-28.4.2014 Generální vizitace redemptoristů - účast
  • 26.4.2014 Mše svatá k 75. narozeninám Františka X. Thuriho
Další události

Banner.jpg

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici právník

Biskupství litoměřické vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník (pracoviště kurie Biskupství litoměřického), nástup: optimálně duben/květen 2014. Primárně jde o dlouhodobý zástup z důvodu čerpání  mateřské a rodičovské dovolené.

Nabídky včetně životopisu zasílejte na adresu: Biskupství litoměřické, k rukám vedoucí právního odboru, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice nebo na adresu lutisan@dltm.cz. Bližší informace k požadavkům a k výběrovému řízení u Mgr. Lutišana - tel. 416 707 531.

 

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Partneři Noci kostelů 2014

 

logo MK.jpg

 

logo_UK.jpg

 

Logo_LK_pantone.jpg

 

 

logo_100.jpg

 

 

Partneři soutěže

 

Distav-logo.JPG

 

Logo Dino.jpg

 

zoo.jpg

 

Jordan čoko.jpg

 

Mediální partneři

 

Denik regionální logo.JPG

 

Proglas-logo_modre.jpg

 

TELEVIZE NOE LOGO-male.jpg

 

katyd.JPG