Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigaceAktuální informace

360. výročí založení litoměřické diecéze

03.07.2015 - Dnes, v pátek 3. července 2015, si připomínáme 360. výročí založení litoměřické diecéze. více

Pozvánka na mezinárodní varhanní festival ve Filipově

03.07.2015 - Zveme vás k návštěvě koncertů 9. ročníku mezinárodního varhanního festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově. Festivalové koncerty se budou konat v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů od 5. července do 30. srpna 2015. více

Zveme vás k setkání u varhan kostelů litoměřické diecéze

03.07.2015 - V sobotu 4. července 2015 bude zpřístupněn kůr kostela sv. Václava ve Velké Černoci na Lounsku. Probíhat tu bude další ze setkání, které seznamuje veřejnost s ohroženými cennými varhanami litoměřické diecéze. Tentokrát diecézní organolog Radek Rejšek představí nástroj, který se podařilo restaurovat, a tím zachránit. více

Velehradské oslavy už o víkendu!

03.07.2015 - Ve dnech 4. – 5. července 2015, v rámci slavnosti sv. Cyrila a Metoděje a zároveň státního svátku, se na Velehradě uskuteční další ročník Národní cyrilometodějské pouti a s ní souvisejících Dnů lidí dobré vůle. Chybět na nich nebude tradiční programová nabídka, představí se ale i řada novinek. více

Biskup Jan Baxant vysvětil dva nové kněze

28.06.2015 - Litoměřický biskup Jan Baxant vysvětil dva nové kněze. Slavnost se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v sobotu 27. června 2015. více

Fotogalerie

Kalendář akcí

Akce od 4.7.15 do 4.8.15

Od Do Název Místo konání akce
4.6.2015 10:00 30.8.2015 17:00 Výstava Ve znamení kalicha Litoměřice
Oblastní muzeum (Mírové nám.), út-ne 10.00-17.00 hodin. Výstava Ve znamení kalicha představí historickou etapu Litoměřic, kdy došlo k proměně katolického královského města v město utrakvistické. Ze sbírek litoměřické diecéze byla na výstavu zapůjčena Bible litoměřicko-třeboňská, gotické kalichy a monstrance a konvolut Aristotelových spisů se scénou přijímání podobojí. Návštěvníci si tu budou moci mimo jiné prohlédnout i tzv. Roudnický kodex nebo graduál z Třebenic. Výstava bude probíhat do konce srpna, nabídne také přednášky a komentované prohlídky. www.muzeumlitomerice.cz
6.6.2015 09:00 30.9.2015 18:00 Výstava 500 let příchodu šlechtického rodu Salhausenů do severních Čech Benešov nad Ploučnicí
Zámek Benešov nad Ploučnicí, denně 9.00 – 18.00 hodin. S příchodem šlechtického rodu Salhausenů do severních Čech před 500 lety započala nejen v Benešově nad Ploučnicí rozsáhlá a velmi významná stavební aktivita, jejíž prvky jsou pro zámecký komplex zcela typické. Celý zámecký areál je vystavěn ve stylu tzv. saské renesance a právě s tímto stavebním slohem seznámí návštěvníky ojedinělá výstava. Benešov se stal nejvýznamnějších střediskem Saské renesance na severu Čech, tento ojedinělý stavební sloh se za dob Salhausenů rozšířil ještě do Svádova či Valtířova. Zámecký komplex v Benešově nad Ploučnicí se zachoval z větší části ve své autentické podobě jako jediný z mnoha podobných staveb na území ČR. Výstava je veřejnosti přístupná od 6. června do konce září, vždy dle provozní doby zámku, vstup zdarma.
1.7.2015 08:00 11.7.2015 16:00 Letní tábor na téma Dva roky prázdnin Svitava
Děti (z) Ráje (dětský farní oddíl nabízející volnočasové aktivity pro děti z Turnova a okolí ve věku od 6 do 14 let: http://deti-z-raje.webnode.cz) zvou všechny holky a kluky do 15 let na letní tábor inspirovaný románem Dva roky prázdnin. Termín: 1. – 11. 7. 2015, místo: Svitava (nedaleko Sloupu v Čechách; jako v loňském roce), cena: 2000 Kč. Kontaktní osoba: Marie Zahrádková (mob.: 737 300 871; e-mail: maja.zahr@seznam.cz). Přihlášky a bližší informace na adrese http://deti-z-raje.webnode.cz/tabory/Svitava
1.7.2015 09:00 2.8.2015 17:00 Výstava August Frind – umělec nezná hranic Krásná Lípa
Dům Českého Švýcarska, denně 9.00–17.00 hodin. Malíř přelomu 19. a 20. století podporovaný velkoprůmyslníkem Karlem Dittrichem. August Frind, rodák z Krásné Lípy, se zasloužil o mnoho děl, která zdobila i církevní budovy – např. vitráže v kostele sv. Máří Magdalény. Při příležitosti výstavy bude pro veřejnost otevřen kostel sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě vždy od 9.00 do17.00 hodin v těchto termínech: 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7. a 30. 7. (čtvrtky).
4.7.2015 10:30 4.7.2015 16:00 43. národní pouť ke sv. Metodějovi Ellwangen (Jagst), SRN
Poutní místo Ellwangen (německá spolková země Bádensko-Württembersko). 43. národní pouť ke sv. Metodějovi. Program: 10.30 hodin - slavnostní poutní bohoslužba v bazilice sv. Víta na náměstí, svátost nemocných, průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje; 13.00 hodin - společný oběd v exercičním domě na Schönenbergu; 15.00 hodin - mariánská pobožnost s požehnáním na Schönenbergu, požehnání aut, rozloučení. Poutní menu stojí 16 €: předkrm, hlavní jídlo, káva. Zájemci o účast ať se prosím přihlásí na adrese: Tschechische Katholische Gemeinde, Klenzestr. 66, 80469 München, misie@misie-nemecko.com, tel.: 089-20 16 793, fax: 089-189 597 15.
4.7.2015 18:00 4.7.2015 19:00 Cyrilometodějský koncert Lučany
Kostel Navštívení Panny Marie, 18.00 hodin. Cyrilometodějský koncert - Jablonecké klarinetové kvarteto. Zazní skladby J. S. Bacha, R. Schumanna a dalších autorů. Vstupné ve výši 100 Kč bude věnováno na další část výmalby a restaurátorské práce v tomto kostele.
5.7.2015 17:00 5.7.2015 18:00 Koncert Sobotka
Kostel sv. Máří Magdalské, 17.00 hodin. Koncert – Saxwork Quartet. Zazní skladby J. Pachelbela, J. S. Bacha, A. Vivaldiho, T. Albinoniho a dalších autorů.
5.7.2015 17:00 5.7.2015 18:00 Koncert Vetlá
Kostel sv. Jakuba, 17.00 hodin. Na koncertě zazní skladby F. X. Brixiho, J. Pachelbela, J. S. Bacha a dalších autorů.
5.7.2015 17:00 5.7.2015 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
5.7.2015 18:30 5.7.2015 19:30 Koncert Chřibská
Kostel sv. Jiří, 18.30 hodin. Slavnostní zahajovací koncert Chřibského kulturního léta 2015. Rumburský komorní orchestr se sólisty. Dirigent: Patrik Engler. Sólisté: Zdeněk Kraus – housle, Pavlína Marcínová – violoncello. Zazní skladby A. Dvořáka, B. Martinů, Z. Fibicha a dalších autorů.
8.7.2015 10:00 31.10.2015 17:00 Výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska Rumburk
Loreta, úterý - sobota, 10.00 - 17.00 hodin. Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet. Komiksové putování po sakrálních památkách regionu. Vernisáž 7. 7. 2015 od 17.00 hodin. Pořádá ŘKF Rumburk za podpory Ministerstva kultury ČR, více www.loretarumburk.cz
12.7.2015 11:30 12.7.2015 14:00 Mariánská poutní slavnost Křešice u Litoměřic
Kostel Navštívení Panny Marie, 12.00 hodin. Mariánská poutní slavnost s procesím, hlavním celebrantem mše svaté bude litoměřický biskup Jan Baxant. Program: 11.00 hodin – modlitba růžence, 11.30 hodin – procesí od kostela sv. Matouše (na návsi) ke kostelu Navštívení Panny Marie, 12.00 hodin – poutní mše svatá; po mši svaté (cca 13.00 hodin) večeřadlo P. Marie. Na závěr občerstvení pro účastníky poutní slavnosti.
13.7.2015 16:00 13.7.2015 17:00 Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Mariánské Radčice
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci se koná pěší pouť po obnovené poutní cestě z blízkého Oseka do Mariánských Radčic: sraz zájemců je ve 14.00 hodin před bývalým priorátem oseckého kláštera. Následně se v 16.00 hodin v poutním kostele v Mariánských Radčicích slaví poutní mše sv. www.maria-ratschitz.de
14.7.2015 20:00 14.7.2015 21:30 Večerní prohlídky při svíčkách Rumburk
Loreta a kostel sv. Vavřince, 20.00 hodin. Večerní prohlídky loretánské kaple, ambitu, kaple Svatých schodů a kostela sv. Vavřince při svíčkách. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní a varhan. Prohlídky v úterý 14. 7., 28. 7., 18. 8. a 25. 8. 2015 od 20.00 do 21.30 hodin. www.loretarumburk.cz
26.7.2015 17:00 26.7.2015 18:00 Koncert Přepeře
Kostel sv. Jakuba, 17.00 hodin. Koncert – Podkrkonošské smyčcové kvarteto. Zazní skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších autorů.
27.7.2015 19:00 27.7.2015 20:00 Koncert Teplice
Kostel sv. Jana Křtitele (Zámecké náměstí), 19.00 hodin. Festival Mitte Europa 2015. Zobcové flétny. Soubor Boreas Quartett Bremen: Jin-Ju Baek, Elisabeth Champollion, Julia Fritz a Luise Manske. Kvarteto hraje na 40 flétnách různé výroby a velikosti, od renesančních zobcových fléten až po Paetzoldovy basové zobcové flétny, vhodné pro tzv. Novou hudbu. Koncert je zařazen do cyklu „Letní koncerty chrámové hudby“. www.festival-mitte-europa.com
28.7.2015 20:00 28.7.2015 21:30 Večerní prohlídky při svíčkách Rumburk
Loreta a kostel sv. Vavřince, 20.00 hodin. Večerní prohlídky loretánské kaple, ambitu, kaple Svatých schodů a kostela sv. Vavřince při svíčkách. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní a varhan. Prohlídky v úterý 28. 7., 18. 8. a 25. 8. 2015 od 20.00 do 21.30 hodin. www.loretarumburk.cz
1.8.2015 10:00 1.8.2015 17:00 Slavnost Porciunkule Rumburk
Loreta, 10.00-17.00 hodin. Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule. V Rumburku se tato slavnost poprvé slavila před 330 lety. Součástí církevní slavnosti je mše sv., výstava o vzniku poutních míst na Šluknovsku, koncert René Habicha a komentovaná prohlídka pro děti. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Vstup na slavnost je volný. Program: 10.00-17.00 hodin výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska (ambit), 14.00-15.00 hodin hravá prohlídka Lorety Rumburk pro děti, 15.00-15.45 hodin koncert René Habicha (loretánská kaple Panny Marie), 16.00-17.00 hodin mše svatá (klášterní kostel sv. Vavřince), 17.00-17.15 hodin loretánská litanie (loretánská kaple Panny Marie).
Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

300_250.jpg

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

tiskcirkev.gif

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

německá vlajka.jpg Deutsch

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

  • 2.7.2015 - 5.7.2015 ČBK
  • 9.7.2015 Mariapoli Liberec
Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

  • 4.7.2015 Poutní mše svatá
  • 5.7.2015 Poutní mše
  • 5.7.2015 Procesí
  • 8.7.2015 Návštěva věznice
Další události

Banner.jpg

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009