Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigaceAgD banner web.jpg

 

Aktuální informace

Biskup Augustin Bartoloměj Hille – 150. výročí úmrtí

26.04.2015 - Právě dnes, v neděli 26. dubna 2015, je tomu 150 let, co zemřel 11. litoměřický biskup Augustin Bartoloměj Hille, jehož episkopát trval neuvěřitelných 33 let. více

Křižovatka Příchovice v dokumentu ČT

23.04.2015 - Česká televize v pořadu Cesty víry odvysílala v těchto dnech díl věnovaný Interdiecéznímu centru života mládeže Křižovatka Příchovice. Zhruba půlhodinový dokumentární film režiséra Jana Hellera můžete zhlédnout na internetových stránkách ČT. více

Neděle Dobrého Pastýře: naši bohoslovci zamíří do Liberce

22.04.2015 - Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze studující za litoměřickou diecézi stráví tento víkend v Liberci. Jejich návštěva se uskutečňuje v rámci tradičních návštěv bohoslovců o neděli Dobrého Pastýře (letos 26. dubna) ve vybraných farnostech. více

Rok 2015 - 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy: Zveme vás ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí

22.04.2015 - V letošním roce si připomínáme 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze. Spolu s dominikány vás srdečně zveme k poutní návštěvě Jablonného v Podještědí – místa spojeného s jejím životem i posledním odpočinkem. Poutní sezona v Jablonném začíná 1. května. Zveřejňujeme program poutí a list provinciála České dominikánské provincie Fr. Benedikta Mohelníka OP. více

Putování ostatků sv. Vojtěcha v Roce zasvěceného života

22.04.2015 - Putování ostatků sv. Vojtěcha po českých a moravských kostelech a řeholních společenstvích u příležitosti Roku zasvěceného života začne 23. dubna 2015. Ve dnech 17. – 23. května budou jejich zastávkou Doksany. více

Fotogalerie

Kalendář akcí

Akce od 26.4.15 do 26.5.15

Od Do Název Místo konání akce
1.4.2015 10:00 23.5.2015 17:00 Výstava pašijového betléma Rumburk
Kaple Panny Marie Lurdské v ambitu Lorety, út-so 10.00 - 17.00 hodin. Výstava ojedinělého pašijového betléma. Betlém, kterému se říká pašijový nebo velikonoční, znázorňuje biblické vyprávění o utrpení Ježíše Krista. V Loretě Rumburk jsou zastoupeny scény od modlitby Ježíše v Getsemanské zahradě přes bičování, vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův hrob a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru pocházejí z tzv. Tyrolského betlému. Doplňuje je architektura Jeruzaléma, kterou právě pro tuto příležitost vyrobili žáci výtvarného oboru Keramika Základní umělecké školy Rumburk. Domky, brány a části hradeb z pálené hlíny vytvořilo pod vedením třídní učitelky Jitky Dvorské sedmnáct žáků ve věku 5 až 18 let. Výstava potrvá do 23. 5. 2015. Na Šluknovsku je pašijový betlém vystaven ještě v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích. www.loretarumburk.cz
2.4.2015 10:00 30.5.2015 17:00 Výstava Život kostelů Broumovska Rumburk
Loreta, út-so 10.00 - 17.00 hodin. Deset barokních kostelů na Broumovsku v barevných fotografiích Jana Záliše. Kostely z let 1709-1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Připravilo Národní technické muzeum v Praze a občanské sdružení Omnium, více www.omniumos.cz a www.loretarumburk.cz Výstava potrvá do 30. 5. 2015.
1.5.2015 10:00 1.5.2015 13:00 Pouť dětí ke svaté Zdislavě Jablonné v Podještědí
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, 10.00 hodin. Zahájení poutní sezóny v jubilejním roce 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze. Mše svatá, hlavní celebrant Martin Davídek, biskupský vikář a kapitulní kanovník. Po mši svaté průvod ke studánce, žehnání pramene a kulturní program v Bredovské zahradě.
1.5.2015 15:00 1.5.2015 16:00 Poutní mše svatá Modlivý důl
Poutní kaple, 15.00 hodin. Poutní mše svatá s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem na mariánském poutním místě v Modlivém dole, skalnaté rokli u Svojkova na Českolipsku.
1.5.2015 16:30 1.5.2015 18:00 1. májová mše svatá Hejnice
Kostel Navštívení Panny Marie, 16.30 hodin. 1. májová mše svatá, při níž bude k veřejné úctě vystaven originál milostné sošky „Mater Formosa". Po mši sv. loretánské litanie.
1.5.2015 18:00 1.5.2015 19:00 Nikodémova noc Raspenava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Každý první pátek v měsíci. Litanie, čtení z Písma sv., tichá adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné požehnání. Nikodémova noc je především setkáním s Ježíšem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby se ho zeptal (srov. Jan 3,1-21). www.nikodemovanoc.cz, www.mcdo.cz (v menu Farnost - Mater Formosa)
2.5.2015 10:00 2.5.2015 15:00 Jarní pouť Květnov
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Eucharisticky den na Květnově, významném mariánském poutním místě. Program začíná v 10.00 hodin u opraveného kříže na návsi, poté za modlitby růžence průvod poutní cestou do kostela. Následuje mše svatá a odpolední adorace.
2.5.2015 10:00 2.5.2015 11:00 Poutní mše svatá Všeň
Kostel sv. Filipa a Jakuba, 10.00 hodin. Poutní mše svatá, hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický.
2.5.2015 14:00 2.5.2015 15:00 Poutní mše svatá Klokočka
Kaple sv. Stapina, 14.00 hodin. Mariánská poutní mše svatá, hlavním celebrantem bude Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický.
3.5.2015 17:00 3.5.2015 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
9.5.2015 10:30 9.5.2015 14:30 Mezinárodní pouť smíření Hejnice
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.30 hodin. Poutní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem bude P. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze. Ve 13.30 hodin koncert Chrámového sboru od sv. Antonína z Padovy, který vystoupí pod vedením sbormistra Bohuslava Eliáše. Na varhany zahraje Boris Joneš. Vstupné je dobrovolné. Pouť bude poděkováním za to, že před sedmdesáti lety skončila druhá světová válka, a také prosbou za mír na celém světě, který svěřujeme Panně Marii, Prostřednici všech milostí.
13.5.2015 16:00 13.5.2015 17:00 Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Mariánské Radčice
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci se koná pěší pouť po obnovené poutní cestě z blízkého Oseka do Mariánských Radčic: sraz zájemců je ve 14.00 hodin před bývalým priorátem oseckého kláštera. Následně se v 16.00 hodin v poutním kostele v Mariánských Radčicích slaví poutní mše sv. www.maria-ratschitz.de
15.5.2015 19:00 15.5.2015 20:00 Koncert Šumburk nad Desnou
Kostel sv. Františka z Assisi, 19.00 hodin. Koncert Opojení folklorem, vystoupí smíšený komorní sbor Univerzity Palackého v Olomouci ATENEO. Zazní skladby A. Dvořáka, Z. Lukáše, P. Klapila, B. Martinů a dalších autorů.
17.5.2015 11:00 17.5.2015 12:00 Mše svatá s uctěním ostatků sv. Vojtěcha Doksany
Kostel Narození Panny Marie, 11.00 hodin. Mše svatá s uctěním ostatků sv. Vojtěcha (putování ostatků sv. Vojtěcha po českých a moravských kostelech a řeholních společenstvích u příležitosti Roku zasvěceného života).
17.5.2015 18:00 17.5.2015 19:00 Koncert duchovní hudby Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Koncert duchovní hudby. Zazní skladby autorů J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, G. Cacciniho, A. Stradella, F. B. Mendelssohna, C. Francka, A. Dvořáka, Ch. M. Widora a W. A. Mozarta v podání Anety Schwarzové - soprán, Kristýny Šorsákové – mezzosoprán a Petra Čecha - varhany. Výtěžek z koncertu bude věnován na další potřebné úpravy kostela sv. Bonifáce. Srdečně zvou farníci z Hanychova. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete přispět na obnovený kostel, můžete svůj dar zaslat na farní účet č.7585463001/5500 variabilní symbol 777. Pokud budete na dar potřebovat vystavit potvrzení, udávejte prosím celou adresu. http://kostel-hanychov.webnode.cz/
19.5.2015 18:00 19.5.2015 19:30 Oratorium Pražské Jezulátko Jablonec nad Nisou
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 18.00 hodin. Oratorium Pražské Jezulátko autora Varhana Orchestroviče Bauera pro smíšený sbor a orchestr – skladba k národnímu dni české expozice na EXPO Milán 2015. Účinkují: Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! pod vedením Tomáše Pospíšila, Varhan Orchestrovič Bauer a Okamžitý filmový orchestr.
21.5.2015 18:00 24.5.2015 12:00 Duchovní obnova Jiřetín pod Jedlovou
Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky: 21. - 24. 5., duchovní obnova na téma: „Život v církvi Kristově", exercitátor: ICLic. Mgr. Martin Davídek. Začátek - čtvrtek: večeří v 18.00 hodin, konec - neděle: obědem ve 12.00 hodin. Cena 1 320 Kč. Přihlášky nejpozději do 18. 5. 2015 do 12.00 hodin. Duchovní obnovy se konají v Penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky v Jiřetíně pod Jedlovou a jsou určeny všem: laikům, řeholním osobám, mládeži, seniorům... Bližší informace na www.volny.cz/kdbl.jiretin
24.5.2015 18:00 24.5.2015 19:00 Přednáška Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Přednáška na téma "Položení základního kamene kostela sv. Bonifáce", přednáší PhDr. Petr Kozojed.
Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

banner na šířku 159x120.png

300_250.jpg

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

tiskcirkev.gif

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

německá vlajka.jpg Deutsch

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

  • 1.5.2015 Sklářská huť
  • 1.5.2015 Mariánská bohoslužba
  • 2.5.2015 - 4.5.2015 110. výročí narození kardinála Štěpána Trochty
Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

  • 27.4.2015 Vikariátní konference libereckého vikariátu
  • 28.4.2015 Setkání nad organizací práce
  • 2.5.2015 Poutní mše svatá
  • 3.5.2015 Mše svatá
Další události

Banner.jpg

Výběrové řízení

Biskupství litoměřické vyhlašuje konkurz na obsazení pozice referent správy majetku pro oblast litoměřické diecéze

 

 

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009