Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigacebanner 478x90.png

 

Aktuální informace

Zveme poutníky ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí

28.05.2015 - Zveme poutníky k návštěvě Jablonného v Podještědí. Hlavní pouť ke sv. Zdislavě se tu koná již tuto sobotu 30. května 2015. Hlavním celebrantem mše svaté od 9 hodin je biskup Jan Baxant, od 11 hodin kardinál Dominik Duka a od 14 hodin provinciál dominikánů P. Benedikt Mohelník. více

Zveme vás na Noc kostelů v litoměřické diecézi

28.05.2015 - Již zítra, v pátek 29. května 2015, se opět otevřou dveře sakrálních památek po celé České republice. Proběhne tradiční Noc kostelů, která poodkryje krásy křesťanské kultury a umění. Pořadatelé na více než dvou stech místech litoměřické diecéze se těší na vaši návštěvu. více

Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřické diecéze

26.05.2015 - Litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant se v úterý 26. května 2015 setkal v biskupské rezidenci v Litoměřicích s představiteli měst a obcí, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, aby se s nimi osobně pozdravil a poděkoval jim za spolupráci. Pozvání se účastnilo na devadesát z nich. více

Pozvánka na celostátní seminář trvalých jáhnů v Hejnicích

22.05.2015 - Vzdělávací seminář trvalých jáhnů bude letos probíhat v Hejnicích. Uskuteční se ve dnech 21. – 26. června 2015. Na setkání srdečně zveme trvalé jáhny z celé republiky. více

Zveme konvertity na setkání do Ústí nad Labem

21.05.2015 - Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem zve konvertity na setkání, které se koná v sobotu 6. června 2015 od 9.30 hodin v budově arciděkanství v Ústí nad Labem. Setkání se tu konají pravidelně jednou za půl roku a jsou otevřena pro konvertity z celé diecéze. více

Fotogalerie

Kalendář akcí

Akce od 30.5.15 do 30.6.15

Od Do Název Místo konání akce
1.4.2015 18:00 31.5.2015 18:00 Výstava Křížová cesta Kadaň
Františkánský klášter. Výstava Křížová cesta. Všech dvanáct dochovaných rokokových obrazů z roku 1769, které pocházejí z kadaňského františkánského kostela Zvěstování Páně a Čtrnácti sv. Pomocníků, se po deseti letech opět vrátilo do svého kláštera, byť zatím jen na jarní muzejní výstavu, která začala 1. dubna, na prahu Zeleného čtvrtka a Velkého pátku roku 2015, jakož i návštěvní sezony, a potrvá až do 31. května. Návštěvní doba: úterý – pátek prohlídky od 15.00 a 16.00 hodin, sobota a neděle - prohlídky od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin.
2.4.2015 10:00 30.5.2015 17:00 Výstava Život kostelů Broumovska Rumburk
Loreta, út-so 10.00 - 17.00 hodin. Deset barokních kostelů na Broumovsku v barevných fotografiích Jana Záliše. Kostely z let 1709-1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Připravilo Národní technické muzeum v Praze a občanské sdružení Omnium, více www.omniumos.cz a www.loretarumburk.cz Výstava potrvá do 30. 5. 2015.
31.5.2015 17:00 31.5.2015 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
31.5.2015 18:00 31.5.2015 19:00 Koncert duchovní hudby Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Koncert duchovní hudby. Zazní skladby L. Grubeho, P. Rovelliho, G. Tracka, N. Paganiniho a dalších autorů v podání venezulsko-německého houslisty Michaela Grubeho. Výtěžek z koncertu bude věnován na další potřebné úpravy kostela sv. Bonifáce. Srdečně zvou farníci z Hanychova. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete přispět na obnovený kostel, můžete svůj dar zaslat na farní účet č.7585463001/5500 variabilní symbol 777. Pokud budete na dar potřebovat vystavit potvrzení, udávejte prosím celou adresu. http://kostel-hanychov.webnode.cz/
3.6.2015 10:00 3.6.2015 14:30 Setkání pastoračních asistentů Liberec
Arciděkanství, 10.00 hodin. Program: 10.00 hod. mše sv. v kostele sv. Antonína Velikého, 11.00 hod. formační přednáška, diskuse, 13.00 hod. oběd, 14.30 hod. závěr.
4.6.2015 17:00 25.6.2015 18:30 Rumburkem s průvodcem Rumburk
Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi Rumburku se konají se ve čtvrtek 4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2015 od 17.00 hodin. Sraz před Loretou Rumburk v 16.45 hodin. Délka trvání 90 min. Minimální počet účastníků: 5 osob. Cena: 100 Kč a 60 Kč (děti, studenti, senioři, ZTP). Rezervace na e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Trasa komentované vycházky: loretánská kaple Panny Marie, bývalý zámek, bývalá kavárna Cafe Henke ve stylu art déco, sloup Nejsvětější Trojice na Lužickém náměstí, měšťanské domy, bývalá židovská modlitebna, děkanský kostel sv. Bartoloměje, objekt bývalé Tkalcovské školy a poštovního úřadu, vesnická památková rezervace s podstávkovými domy ve Šmilovského ul., secesní vila A. Koerbera, secesní budova gymnázia a bývalá klášterní zahrada. Součástí komentované vycházky je krátká prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Vedle putování za architekturou uplynulých století zazní rumburské pověsti a příběhy, které se u jednotlivých domů odehrály. www.loretarumburk.cz
4.6.2015 18:00 7.6.2015 12:00 Duchovní obnova Jiřetín pod Jedlovou
Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky, 18.00 hodin. Sestry Kongregace Dcer Božské Lásky vás zvou na setkání a duchovní obnovy, které budou probíhat v letošním roce v Jiřetíně pod Jedlovou a jsou určeny všem: laikům, řeholním osobám, mládeži, seniorům... Duchovní obnova na téma: „O Eucharistii" - 4. - 7. 6. 2015, exercitátor: P. Pavel Koudelka SJ. Začátek - čtvrtek: večeří 18.00 hod.; konec - neděle: 12.00 hod. obědem, cena: 1 320 Kč. Přihlášky nejpozději do 1. 6. 2015 do 12.00 hod. Kontakt: Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky, Klášterní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, tel.: 412 379 350, mob.: 739 258 166, e-mail: kdbl.jiretin@volny.cz, www.volny.cz/kdbl.jiretin
5.6.2015 18:00 5.6.2015 19:00 Nikodémova noc Raspenava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Každý první pátek v měsíci. Litanie, čtení z Písma sv., tichá adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné požehnání. Nikodémova noc je především setkáním s Ježíšem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby se ho zeptal (srov. Jan 3,1-21). www.nikodemovanoc.cz, www.mcdo.cz (v menu Farnost - Mater Formosa)
6.6.2015 10:00 6.6.2015 14:00 Setkání konvertitů Ústí nad Labem
Arciděkanství (kaple Sinaj), 10.00 hodin. Setkání konvertitů. Srdečně zveme všechny konvertity, kteří chtějí prohloubit svou víru a svou osobní zkušeností povzbudit druhé, na setkání, která se již pravidelně konají každého půl roku v Ústí nad Labem. Věříme, že společně strávené chvíle při následujícím programu vás mohou obohatit a pomoci vám na další cestě víry. Program: 09.30 hod. občerstvení, 10.00 hod. přivítání, prezentace, 10.15 hod. téma: "O Božím milosrdenství" - přednáší P. Ing. Jiří Kratochvíl, 11.00 hod. otázky a odpovědi, 11.20 hod. přestávka, 11.30 hod. svědectví novokřtěnců, diskuze, osobní zkušenosti, 12.30 hod. Anděl Páně, oběd, 13.30 hod. adorace v kapli P. Marie, 14.00 hod. předpokládaný závěr. http://usti.farnost.cz
10.6.2015 18:15 10.6.2015 20:00 Přednáška Železný Brod
Aula sklářské školy, 18.15 hodin. Přednáška s pracovním seminářem "O odpouštění". Přednáší RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová, PhD. Akci pořádá Česká křesťanská akademie.
13.6.2015 16:00 13.6.2015 17:00 Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Mariánské Radčice
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci se koná pěší pouť po obnovené poutní cestě z blízkého Oseka do Mariánských Radčic: sraz zájemců je ve 14.00 hodin před bývalým priorátem oseckého kláštera. Následně se v 16.00 hodin v poutním kostele v Mariánských Radčicích slaví poutní mše sv. www.maria-ratschitz.de
14.6.2015 15:00 17.6.2015 12:00 Pozvánka na cyklopouť Přímětice – Jeníkov
X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova k Panně Marii – Matce Důvěry. Start cyklopouti: neděle 14. června 2015 od fary v Příměticích v 15 hodin (1. nocleh v neděli v klášteře v Nové Říši, 2. nocleh v pondělí na Sázavě, 3. nocleh v úterý v Brozanech). Vyvrcholeni cyklopouti: mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově ve středu 17. 6. přibližně kolem 11. hodiny. Nocuje se pod střechou ve vlastním spacáku na vlastní karimatce, zavazadla poveze doprovodné vozidlo. Přihlásit se můžete: P. Pavel Sobotka 731 402 650; Zdeněk Cvingráf 737 031 039; vranov@fatym.com. Pokud nebude deset dní předem přihlášeno alespoň osm účastníků, cyklopouť se nebude konat. Srdečně zve P. Marek Dunda, Vranov nad Dyjí.
16.6.2015 18:15 16.6.2015 20:00 Přednáška Železný Brod
Aula sklářské školy, 18.15 hodin. Přednáška s besedou na téma "A bohové se vracejí!". Přednáší doc. Pavel Hošek, ThD. Akci pořádá Česká křesťanská akademie.
18.6.2015 10:00 18.6.2015 14:30 Formační setkání kněží a jáhnů Litoměřice
Diecézní dům kard. Trochty, 10.00 hodin. Program: 10.00 hod. mše sv. v kapli DDKT, 11.00 hod. přednáška, beseda, 13.00 hod. oběd, 14.30 hod. závěr.
27.6.2015 10:00 27.6.2015 13:00 Kněžské svěcení Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 10.00 hodin. Kněžské svěcení.
Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

banner na šířku 159x120.png

300_250.jpg

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

tiskcirkev.gif

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

německá vlajka.jpg Deutsch

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

  • 30.5.2015 Svatozdislavská poutní slavnost
  • 31.5.2015 Biřmování
  • 3.6.2015 Vikariátní setkání
  • 4.6.2015 Maturitní vysvědčení na BG
Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

  • 30.5.2015 Hlavní poutní mše - účast
  • 31.5.2015 Mše svatá
  • 4.6.2015 Předávání maturitního vysvědčení
  • 5.6.2015 Setkání oblátů
Další události

Banner.jpg

Výběrové řízení

Biskupství litoměřické vyhlašuje konkurz na obsazení pozice referent správy majetku pro oblast litoměřické diecéze

 

 

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Hlavní partneři Noci kostelů 2015

 

logo MK.jpg

 

 

 

logo_100.jpg

 

 

 

Logo_LK_pantone.jpg

 

 

logo_UK.jpg

 

 

Denik regionální logo.JPG