Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigaceAktuální informace

List papeže Františka k jubileu milosrdenství

03.09.2015 - Nadcházející jubileum má být pro věřící příležitostí setkat se s Božím milosrdenstvím, píše papež František v dopise k Svatému roku, který začne 8. prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 2016. List, který např. popisuje mimořádné odpustky pro poutníky, nemocné, nemohoucí a vězně, zveřejňujeme v plném znění. více

Diecézní organolog zve na setkání u varhan

02.09.2015 - Zveme vás na další setkání diecézního organologa Radka Rejška s veřejností, která se konají v rámci projektu „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“. Upřesňujeme termíny konání jednotlivých akcí podzimní řady. více

Biskup Jan Baxant navštívil Fuldu, setkal se s německými rodáky

02.09.2015 - Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se ve dnech 29. a 30. srpna 2015 zúčastnil 32. setkání německých rodáků ve Fuldě (Německo). více

Zveme vás na „minifestival“ kulturních projektů do Petrovic u Jablonného v Podještědí

02.09.2015 - Zveme vás na kulturní „minifestival“, který se uskuteční v sobotu 5. září 2015 v Petrovicích u Jablonného v Podještědí. více

Zveme na historickou slavnost v Milešově

28.08.2015 - Zveme vás na historickou slavnost, která se koná v sobotu 12. září 2015 v Milešově k uctění památky českého šlechtice Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, obránce Vídně z roku 1683. více

Fotogalerie

Kalendář akcí

Akce od 4.9.15 do 4.10.15

Od Do Název Místo konání akce
6.6.2015 09:00 30.9.2015 18:00 Výstava 500 let příchodu šlechtického rodu Salhausenů do severních Čech Benešov nad Ploučnicí
Zámek Benešov nad Ploučnicí, denně 9.00 – 18.00 hodin. S příchodem šlechtického rodu Salhausenů do severních Čech před 500 lety započala nejen v Benešově nad Ploučnicí rozsáhlá a velmi významná stavební aktivita, jejíž prvky jsou pro zámecký komplex zcela typické. Celý zámecký areál je vystavěn ve stylu tzv. saské renesance a právě s tímto stavebním slohem seznámí návštěvníky ojedinělá výstava. Benešov se stal nejvýznamnějších střediskem Saské renesance na severu Čech, tento ojedinělý stavební sloh se za dob Salhausenů rozšířil ještě do Svádova či Valtířova. Zámecký komplex v Benešově nad Ploučnicí se zachoval z větší části ve své autentické podobě jako jediný z mnoha podobných staveb na území ČR. Výstava je veřejnosti přístupná od 6. června do konce září, vždy dle provozní doby zámku, vstup zdarma.
8.7.2015 10:00 31.10.2015 17:00 Výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska Rumburk
Loreta, úterý - sobota, 10.00 - 17.00 hodin. Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet. Komiksové putování po sakrálních památkách regionu. Vernisáž 7. 7. 2015 od 17.00 hodin. Pořádá ŘKF Rumburk za podpory Ministerstva kultury ČR, více www.loretarumburk.cz
1.9.2015 10:00 30.11.2015 15:00 Výstava Milešov ve středověku a raném novověku Krásné Březno
Atrium zámku (Podmokelská 1/38), po-pá 10.00 – 15.00 hodin. Výstava Milešov ve středověku a raném novověku. Akci pořádá Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ústí nad Labem, a Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
5.9.2015 10:00 5.9.2015 11:00 Pouť kmotrů a kmotřenců Jablonné v Podještědí
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, 10.00 hodin. Pouť kmotrů a kmotřenců. Mše svatá.
5.9.2015 14:00 5.9.2015 20:00 „Minifestival“ kulturních projektů Petrovice u Jablonného v Podještědí
Centrum svaté Zdislavy, farnost a město Jablonné v Podještědí pořádají 5. 9. „minifestival“ kulturních projektů, který se koná v Petrovicích u Jablonného. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu tamního kostela. Akce probíhá od 14.00 do přibližně 20.00 hodin a je propojena s poutí kmotrů a kmotřenců, která se ten den koná v Jablonném. Mše svatá začíná v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy od 10.00 hodin. Program: 14.00 hodin - Dětská sekce Divadla bří v hábitu, Jablonné: Jonáš; 14.30 hodin - Patrick Weissig, Zittau: Zapomenutá místa 1; 15.00 hodin - Schkola Hartau: Musical Eulenspiegel; 15.30 hodin - Patrick Weissig, Zittau: Zapomenutá místa 2; 16.00 hodin - Lemberské dětské divadlo „Moje divadlo“: Zelená Zoe; 16.30 hodin - Patrick Weissig, Zittau: Zapomenutá místa 3; 17.00 hodin - Václavky Jablonné: vokální koncert; 18.00 hodin - Divadelní amatérská společnost: Podruhé už si tě nevezmu; 15.30–18.00 hodin - Výtvarná dílna na téma kmotři a kmotřenci. Kontaktní e-mail: b.spalova@gmail.com; www.zdislava.cz/cz/farnost; www.centrumzdislava.eu/cz
5.9.2015 14:00 5.9.2015 18:00 Diecézní setkání katechetů Litoměřice
Kostel sv. Vojtěcha a Diecézní dům kardinála Trochty, od 14.00 hodin. Diecézní setkání katechetů. Program: 14.00 hodin – mše svatá v kostele sv. Vojtěcha (ulice Křížová), hlavním celebrantem je can. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci. Poté setkání pokračuje v nedalekém diecézním domě (DDKT, Komenského 4). Na programu jsou informace vedoucího diecézního katechetického centra R.D. Radka Jurnečky, vybírání kanonických misí, bude zde možnost zakoupit si katechetické materiály a prostor pro dotazy katechetů a diskuzi. Potvrzení účasti nejlépe do konce prázdnin, stačí poslat SMS na tel. 731 600 095, nebo e-mail na dkc@dltm.cz.
5.9.2015 14:00 5.9.2015 16:00 Slavnost žehnání kostela Otvice
Kostel sv. Barbory, 14.00 hodin. Požehnání kostela sv. Barbory v Otvicích u Chomutova k účelu sloužení bohoslužeb. Hlavním celebrantem této slavnosti bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši následuje koncert „staré hudby“, vystoupí pěvecké sdružení Vox Cantabilis.
5.9.2015 15:30 5.9.2015 16:30 Koncert Hejnice
Bazilika Navštívení Panny Marie, 15.30 hodin. Koncert učitelů ZUŠ Liberec.
5.9.2015 18:00 5.9.2015 19:00 Koncert Bozkov
Kostel Navštívení Panny Marie, 18.00 hodin. Koncert k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Vystoupí vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a Tomáš Židek. Zazní skladby B. Smetany, J. B. Foerstera, L. Sluky a dalších autorů. Část vstupného bude věnována na záchranu vzácných bozkovských varhan.
5.9.2015 18:00 5.9.2015 19:00 Benefiční koncert Liberec-Hanychov
Kostele sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Koncert při zahájení Dnů evropského dědictví. Zazní díla autorů W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. C. Menottiho, G. Fauré a F. Chopina v podání Terezy Jandurové – soprán a Viléma Valkouna – klavír. Výtěžek koncertu bude věnován na další potřebné úpravy kostela sv. Bonifáce. Srdečně zvou farníci z Hanychova. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete přispět na obnovený kostel, můžete svůj dar zaslat na farní účet č.7585463001/5500 variabilní symbol 777. Pokud budete na dar potřebovat vystavit potvrzení, udávejte prosím celou adresu. www.kostel-hanychov.webnode.cz
5.9.2015 19:00 5.9.2015 20:00 Litoměřické svátky hudby Litoměřice
Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, 19.00 hodin. Štefan Kocán – bas, Anda-Lousie Bogza – soprán, Plzeňská filharmonie s dirigentem Tomášem Braunerem. Na programu jsou skladby W. A. Mozarta, G. F. Händela, A. Dvořáka, G. Pucciniho, B. Smetany a G. Verdiho. www.litomerickesvatkyhudby.cz
6.9.2015 09:30 6.9.2015 11:00 Poutní mše svatá Česká Kamenice
Poutní kaple Narození Panny Marie, 9.30 hodin. Poutní mše svatá. Od 14.00 hodin koncert Českokamenického pěveckého sboru.
6.9.2015 10:00 6.9.2015 11:00 Poutní mše svatá Bozkov
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Poutní mše svatá, hlavním celebrantem je generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl.
6.9.2015 17:00 6.9.2015 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
6.9.2015 18:00 6.9.2015 19:00 Benefiční koncert Liberec-Hanychov
Kostele sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Koncert „Pocta Jakubu Janu Rybovi 2015“ se koná při příležitosti 200 let od úmrtí a 250 let od narození autora. Je pořádán v rámci Dnů evropského dědictví. Koncerty „Pocta Jakubu Janu Rybovi 2015“ budou v ČR uskutečněny pouze tři, z toho jeden právě v kostele sv. Bonifáce v Liberci. Záštitu nad tímto koncertem převzala statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje PhDr. Hana Maierová. Výběr známých i neznámých skladeb autora zazní v podání Pěveckého sdružení Regnis pod vedením Kristýny Stoklasové. Výtěžek koncertu bude věnován na další potřebné úpravy kostela sv. Bonifáce. Srdečně zvou farníci z Hanychova. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete přispět na obnovený kostel, můžete svůj dar zaslat na farní účet č.7585463001/5500 variabilní symbol 777. Pokud budete na dar potřebovat vystavit potvrzení, udávejte prosím celou adresu. www.kostel-hanychov.webnode.cz
6.9.2015 19:00 6.9.2015 20:00 Varhanní koncert Jablonec nad Nisou
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 19.00 hodin. Varhanní koncert - Petr Hostinský.
6.9.2015 19:00 6.9.2015 20:00 Dny evropského dědictví: benefiční koncert Ústí nad Labem
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.00 hodin. Dny evropského dědictví - koncert. Zazní výběr písní Adama Michny z Otradovic s varhanními variacemi z pera prof. Jaroslava Tůmy v podání varhanice Terezy Urbanové a skupiny ústeckých zpěváků (Tereza Kašová, Lenka Bognerová, Diana Pišlová, Radka Vodáková, Luba Honzárková, Anna Styrkulová, Milan Suchánek, Nikolay Vaygant, Alexandr Malevič, Martin Vodňanský a Andrej Styrkul). Řídí: Václav Urban. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan arciděkanského kostela, které jsou ve vážném stavu. Více informací na webu farnosti: http://usti.farnost.cz
8.9.2015 19:00 8.9.2015 20:30 Koncert: A. Dvořák - Oratorium Svatá Ludmila Turnov
Kostel Narození Panny Marie, 19.00 hodin. A. Dvořák - Oratorium Svatá Ludmila, op. 71, B 144 pro sóla, sbor a orchestr. Účinkují: Cantores Gradecenses, Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa-Liberec, Operní soubor Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Dirigent - Josef Zadina.
10.9.2015 17:00 10.9.2015 18:30 Rumburkem s průvodcem Rumburk
Loreta, 17.00 hodin. Rumburkem s průvodcem. Komentovaná vycházka za architektonickými zajímavostmi města. Její součástí je krátká prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Sraz před Loretou Rumburk v 16.45 hodin. Délka trvání: 90 min. Vstupné 100 a 60 Kč. Rezervace je možná na e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Více www.loretarumburk.cz
10.9.2015 19:00 10.9.2015 20:00 Litoměřické varhanní léto 2015 Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 19.00 hodin. Ennio Cominetti (Itálie), XXV. ročník mezinárodního hudebního festivalu Litoměřické varhanní léto.
11.9.2015 17:00 11.9.2015 18:00 Přednáška: Hovory mlčky Osek
Klášter, 17.00 hodin. Přednáška „Hovory mlčky“ - dorozumět se i ve chvílích ticha je možné pomocí znakové řeči. Používali ji benediktini i cisterciáci ve středověku, některé komunity ji znají dodnes. Přednášející: Mgr. Radka Těšínská-Lomičková, Ph.D., historička se specializací na církevní dějiny, držitelka prestižní Bolzanovy ceny Univerzity Karlovy v Praze. Cena vstupenky: 100 Kč. Počet návštěvníků na tuto přednášku je omezen. Prodej a rezervace vstupenek v Informačním turistickém centru Osek: Rooseveltova 1 (vstupní areál kláštera), tel. 417 837 202, mob. 777 735 714, email: info@osek.cz, itc@osek.cz. Přednáška probíhá v opatském sále kláštera. Sraz v informačním centru, odtud v 17 hodin společný odchod do opatského sálu.
11.9.2015 18:00 13.9.2015 12:00 Víkendové dialogické setkání Jiřetín pod Jedlovou
Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky, 18.00 hodin. Sestry Kongregace Dcer Božské Lásky vás zvou na setkání a duchovní obnovy, které budou probíhat v letošním roce v Jiřetíně pod Jedlovou a jsou určeny všem: laikům, řeholním osobám, mládeži, seniorům... Víkendové dialogické setkání na téma: „Dialogické setkání s vírou, nadějí a láskou" - 11. - 13. 9. 2015, exercitátor: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Začátek - pátek: večeří 18.00 hod.; konec - neděle: 12.00 hod. obědem, cena: 900 Kč. Přihlášky nejpozději do 7. 9. 2015 do 11.00 hod. Kontakt: Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky, Klášterní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, tel.: 412 379 350, mob.: 739 258 166, e-mail: kdbl.jiretin@volny.cz, www.volny.cz/kdbl.jiretin
11.9.2015 18:00 11.9.2015 19:00 Pravidelná oslava sv. Anežky České Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 18.00 hodin. Od března do listopadu si každý druhý pátek v měsíci připomínáme při bohoslužbě sv. Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení přispělo k pádu totality v naší zemi. Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků. www.klasterdoksany.cz
12.9.2015 08:00 12.9.2015 18:00 12. smírná pěší pouť za P. MUDr. Ladislava Kubíčka Kunštát - Sloup v Mor. Krasu
12. smírná pěší pouť za P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze zavražděného 11. září 2004 na faře v Třebenicích. Program: Kunštát: 8.00 hodin – modlitba u hrobu P. Kubíčka na hřbitově 8.15 hodin – pěší pouť do Sloupu k P. Marii Bolestné (20 km) naplněná modlitbou sv. růžence, zpěvem korunkou k Božímu milosrdenství a možností přijmout svátost smíření; Doubravice: 12.30 hodin – občerstvení na faře; Sloup v Mor. Krasu: 17.00 hodin – smírná mše svatá. To vše na smír za vraždy kněží v naší vlasti. Autobus pro návrat pěších poutníků ze Sloupu do Kunštátu zajištěn. Možnost zajištění skromného noclehu v Kunštátě. Kontakt: P. Petr Košulič (604 538 482). Informace: jáhen Ladislav Kinc (606 948 970, 516 463 315, kinc@biskupstvi.cz). www.biskupstvi.cz
12.9.2015 09:00 12.9.2015 17:00 Dny evropského dědictví Jablonec nad Nisou
V sobotu 12. září se v Jablonci nad Nisou otevře osmnáct památkových objektů. Kromě tradičních městských dominant jsou letos připraveny také tři novinky, které budou v rámci Dnů evropského dědictví otevřeny veřejnosti vůbec poprvé. Jedná se mj. o kostel Nejsvětější Trojice a kapličku sv. Anny ve Mšeně. Otevření památek pro veřejnost: 9.00 – 17.00 hodin (pokud není uvedeno jinak). Kostel sv. Anny (Kostelní ulice) - zpřístupněn interiér kostela, výstava; kostel Dr. Farského (náměstí Dr. Farského) - zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s průvodcem, od 11.00-12.00 hodin zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše; kostel Povýšení sv. Kříže (náměstí Boženy Němcové) - zpřístupněn interiér kostela; kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Horní náměstí) – otevřen v čase 10.00 – 17.00 hodin, zpřístupněn interiér kostela; kaplička sv. Anny (ul. Palackého, Mšeno) - zpřístupnění interiéru kapličky; kostel Nejsvětější Trojice (ul. U Kostela, Mšeno) - otevřeno v čase 10.00 – 17.00 hodin, zpřístupněn interiér kostela; kostel Seslání Ducha svatého (ul. Pod Vodárnou, Rýnovice) - zpřístupnění interiéru kostela. Po celý den bude městem projíždět historický autobus, jízdní řád najdete v příloze. Pořadatelem Dne evropského dědictví 2015 v Jablonci nad Nisou je Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Veškeré informace o akci naleznete na webu města www.jablonec.com
12.9.2015 09:30 12.9.2015 13:30 Historická slavnost Milešov
Zámek, kaple zámku, kostel sv. Antonína Paduánského, 9.30-13.30 hodin. Historická slavnost „Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, český obránce Vídně". Program: 9.30 hodin – pohádka na nádvoří milešovského zámku v podání teplického divadla Krabice, 10.30 hodin – zahájení slavnosti na nádvoří milešovského zámku, 10.40 hodin – zpívání na nádvoří zámku v podání dětského sboru Kytička z milešovské MŠ a velemínské ZŠ, 11.00 hodin – mše svatá v kapli milešovského zámku, celebruje generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, 12.00 hodin – průvod obcí ke kostelu sv. Antonína Paduánského, 12.00 hodin – otevření kostela, výstava o jeho historii a o životě Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, 12.30 hodin – položení pietních věnců v kostele sv. Ant. Paduánského, 12.45 hodin – znovupožehnání zvonu ze sanktuskní věže kostela, 13.30 hodin – zakončení slavnosti.
12.9.2015 10:00 12.9.2015 17:00 Loretánské slavnosti 2015 Rumburk
Loreta, 10.00-17.00 hodin. Loretánské slavnosti 2015. Devatenácté Loretánské slavnosti v Rumburku nabídnou divadelní pohádky studia Damúza z Prahy. Dále ukázky renesančních a barokních tanců v podání souboru Villanella z Liberce. Stejný soubor představí i dramaticko-taneční scénky Příběhy českých dějin, které návštěvníky seznání s významnými okamžiky české historie. Během Loretánských slavností se premiérově představí česko-německá publikace "Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska" od Petra Herolda a Rostislava Křivánka. O hudební program se např. postará písničkářka Jana Vébrová, Arzenal band Pavla Zelenky a vokální sbor Varnsdorfské Náhodou. V ambitu se budou prodávat rukodělné výrobky. Slavnost má rovněž duchovní rozměr. Nejprve od 10.00 hodin začne v klášterním kostele sv. Vavřince mše svatá (308. slavnost výročí posvěcení), celebrovat ji bude P. Jozef Kujan, jiříkovský farář a rektor poutní baziliky minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. V 17.00 hodin následuje pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. www.loretarumburk.cz
12.9.2015 10:00 12.9.2015 12:00 Mariánská pouť Mariánské Radčice
Kostel Panny Marie Bolestné, 10.00 hodin. Poutní mše svatá, hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Poté bude kostel zpřístupněn široké veřejnosti.
12.9.2015 10:00 12.9.2015 17:00 Diecézní pouť rodin Jablonné v Podještědí
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, 10.00 hodin. Mše svatá, hlavním celebrantem bude P. Jan Blaha SDB. Po mši svaté budou v klášterní zahradě připraveny hry a soutěže pro celé rodiny. Poutníci jsou zváni na prohlídku kláštera i k návštěvě hrobu sv. Zdislavy. Navštívit mohou Zdislavinu studánku nebo se vydat na nedaleký hrad Lemberk. Diecézní pouť rodin pořádá diecézní centrum pro rodinu.
12.9.2015 15:30 12.9.2015 16:30 Koncert Hejnice
Bazilika Navštívení Panny Marie, 15.30 hodin. Anděl a ďábel - Petr Wagner, Ensemble Tourbillon. zazní skladby dvou největších gambistů 18. století Marina Maraise a Antoina Forqueraye v podání Petra Wagnera a jeho hostů. Koncert probíhá v rámci 24. ročníku festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti.
12.9.2015 17:00 12.9.2015 18:00 Koncert Světlá v Podještědí
Kostel sv. Mikuláše, 17.00 hodin. Koncert libereckého dětského sboru Severáček. Silvie Pálková – sbormistryně, Aleš Briscein – tenor, Petr Dastych – trubka, Eva Dvořáková – klavírní spolupráce. Zazní skladby M. Uherka, J. C. Vodňanského, G. F. Händela, G. Bizeta, A. Dvořáka, B. Smetany, P. Ebena a dalších autorů.
13.9.2015 00:00 14.9.2015 00:00 Sbírka na Diecézní charitu Diecéze litoměřická
Biskupství litoměřické vyhlašuje na neděli 13. 9. 2015 sbírku na Diecézní charitu Litoměřice.
13.9.2015 08:30 13.9.2015 11:30 Poutní slavnost Kadaň
Kostel Povýšení sv. Kříže (Mírovém náměstí), 8.30 hodin. Poutní slavnost Povýšení sv. Kříže. Poutní mše svatá, hudební doprovod M. Smrčka - trubka a P. Kšica – varhany. Od 10.15 hodin varhanní koncert: P. Kšica – varhany, M. Smrčka – trubka. Na koncertu zazní skladby: H. Purcella, J. S. Bacha, G. F. Händela a dalších autorů. Podrobný program bude k dispozici na plakátcích v kostele. Po bohoslužbě a po koncertu jste zváni na malé pohoštění do budovy děkanství.
13.9.2015 10:00 13.9.2015 11:30 Poutní mše svatá Turnov
Kostel Narození Panny Marie, 10.00 hodin. Poutní mše svatá.
13.9.2015 11:00 13.9.2015 13:00 Slavnostní mariánská poutní mše svatá Zdislava
Kostel sv. Jana Křtitele a mariánské poutní místo, 11.00 hodin. Slavnostní mariánská poutní mše svatá se koná u příležitosti obnovení původní starobylé tradice poutí z 18. století. Hlavním celebrantem poutní mše bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši svaté bude požehnána zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého.
13.9.2015 15:00 13.9.2015 16:00 Poutní slavnost Liberec
Kostel Panny Marie U Obrázku, 15.00 hodin. Poutní slavnost. Hlavním celebrantem poutní mše svaté je P. Bartoloměj Černý OFM, představený komunity františkánů v Liberci. Všichni jste srdečně zváni.
13.9.2015 16:00 13.9.2015 17:00 Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Mariánské Radčice
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci se koná pěší pouť po obnovené poutní cestě z blízkého Oseka do Mariánských Radčic: sraz zájemců je ve 14.00 hodin před bývalým priorátem oseckého kláštera. Následně se v 16.00 hodin v poutním kostele v Mariánských Radčicích slaví poutní mše sv. www.maria-ratschitz.de
13.9.2015 17:00 13.9.2015 18:00 Varhanní koncert Malé Březno u Mostu
Kostel sv. Jana Evangelisty, 17.00 hodin. Varhanní koncert v rámci projektu Český varhanní festival 2015. Program: Adam Viktora - varhany, Gabriela Eibenová - soprán, ženský pěvecký sbor Clavis Cordium z Mostu pod vedením sbormistryně Evy Šimkové.
13.9.2015 17:00 13.9.2015 18:00 Dny evropského dědictví: benefiční koncert Ústí nad Labem
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 17.00 hodin. Dny evropského dědictví - pěvecký recitál. Vystoupí sólistka Severočeského divadla v Ústí nad Labem Valeriya Vaygant. Varhany - Václav Urban, klarinet - Petr Antoš. Spoluúčinkuje skupina ústeckých zpěváků (Tereza Kašová, Lenka Bognerová, Diana Pišlová, Radka Vodáková, Luba Honzárková, Anna Styrkulová, Milan Suchánek, Nikolay Vaygant, Alexandr Malevič, Martin Vodňanský a Andrej Styrkul). Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan arciděkanského kostela, které jsou ve vážném stavu. Více informací na webu farnosti: http://usti.farnost.cz
13.9.2015 18:00 13.9.2015 19:00 Benefiční koncert Liberec-Hanychov
Kostele sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Koncert, který zakončí Dny evropského dědictví v kostele sv. Bonifáce. Zazní skladby autorů P. C. Lutkina, C. Francka, A. Dvořáka, R. Manuela, M. Lauridsena, M. Hogana a gospely v podání pražského smíšeného pěveckého sboru Lucky Voice Band pod vedením sbormistryně Lugie Freiberg. Výtěžek koncertu bude věnován na další potřebné úpravy kostela sv. Bonifáce. Srdečně zvou farníci z Hanychova. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete přispět na obnovený kostel, můžete svůj dar zaslat na farní účet č.7585463001/5500 variabilní symbol 777. Pokud budete na dar potřebovat vystavit potvrzení, udávejte prosím celou adresu. www.kostel-hanychov.webnode.cz
16.9.2015 09:00 16.9.2015 18:00 Slavnost 20 let základní školy a den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov Krupka
Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, 9.00-18.00 hodin. Slavnost u příležitosti 20 let vzniku základní školy v areálu bývalého biskupského gymnázia. Celý den bude probíhat den otevřených dveří, hlavní část oslav začne ve 14.00 hodin před budovou školy a bude pokračovat do 17.00 hodin, kdy bude v bazilice Panny Marie Bolestné sloužena mše svatá biskupem litoměřickým Mons. Janem Baxantem. www.bgbzs.cz
17.9.2015 17:00 17.9.2015 18:00 Vernisáž výstavy obrazů a fotografií studentů biskupského Gymnázia Varnsdorf - Akademie příslibu Litoměřice
Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, 17.00 hodin. Slavnostní zahájení výstavy obrazů a fotografií studentů biskupského Gymnázia Varnsdorf - Akademie příslibu. Svoje práce zde představí studenti výtvarného semináře Goya, který vede Mgr. Jan Hedvík, trvalý jáhen ŘKF – děkanství Česká Kamenice. Výstavu zahájí generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl. Výstava bude probíhat do 18. 10. 2015, denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin. Akce se koná ve spolupráci Gymnázia Varnsdorf, Biskupství litoměřického a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.
17.9.2015 19:00 17.9.2015 20:00 Lípa Musica 2015: koncert Česká Lípa
Klášterní bazilika Všech svatých, 19.00 hodin. Filharmonie Hradec Králové, Marek Zvolánek – trubka, A. S. Weiser – dirigent. Program: J. N. Hummel - Koncert pro trubku Es dur, Dvořák Symfonie č. 8 G dur. Festivalový koncert XIV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
18.9.2015 10:00 18.10.2015 17:00 Výstava obrazů a fotografií studentů biskupského Gymnázia Varnsdorf - Akademie příslibu Litoměřice
Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, 10.00-17.00 hodin. Výstava obrazů a fotografií studentů biskupského Gymnázia Varnsdorf - Akademie příslibu. Svoje práce zde představují studenti výtvarného semináře Goya, který vede Mgr. Jan Hedvík, trvalý jáhen ŘKF – děkanství Česká Kamenice. Výstava bude probíhat do 18. 10. 2015, otevřeno je denně mimo pondělí. Akce se koná ve spolupráci Gymnázia Varnsdorf, Biskupství litoměřického a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.
18.9.2015 19:00 20.9.2015 15:00 Víkend pro otce s dospívajícím synem I. Běleč nad Orlicí
Diecézní centrum pro rodinu Biskupství litoměřického pořádá víkend pro otce s dospívajícími syny. Akce se koná 18. - 20. 9. 2015 v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Příjezd: v pátek mezi 18.30 – 19.00 hodinou, ukončení: v neděli cca v 15.00 hodin. Cena víkendu pro oba je: 2 500 Kč / celý pobyt i se stravou. Bližší informace na www.centrumprorodinu.cz
18.9.2015 20:00 18.9.2015 21:00 Lípa Musica 2015: film s živou hudbou Česká Lípa
Klášterní bazilika Všech svatých, 20.00 hodin. Utrpení Panny orleánské - němý film z roku 1928 s živou hudbou B. Kutavičius. Orchestr Berg, Petr Vrábel – dirigent. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
19.9.2015 19:00 19.9.2015 20:00 Lípa Musica 2015: koncert Filipov u Rumburka
Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů, 19.00 hodin. Koncert. Josef Špaček – housle. Program: J. S. Bach - Partita č. 3 E dur, BWV 1005, E. Ysaÿe - Sonáta č. 2, op. 27, S. Prokofjev - Sonáta D dur, op. 115, N. Milstein – Paganiniana. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
20.9.2015 17:30 20.9.2015 18:30 Koncert Liberec- Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 17.30 hodin. Sláva „Serenissimy“ - benátské hudební inspirace kolem roku 1600. Zazní skladby H. Schütze, J. H. Scheina, J. G. Handla, G. Gabrieliho a C. Monteverdiho v podání pěveckého sboru Cum decore, který působí při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Sbormistr: Čeněk Svoboda.
21.9.2015 19:00 21.9.2015 20:00 Lípa Musica 2015: varhany a taneční improvizace Česká Lípa
Klášterní bazilika Všech svatých, 19.00 hodin. O víře, naději a lásce aneb královský nástroj tančí. Jaroslav Tůma – varhany, Adéla Srncová - taneční improvizace. Na programu jsou skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho, P. Ebena, K. Slavického, J. S. Bacha a dalších autorů. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
23.9.2015 16:30 23.9.2015 20:30 Přednáška: Svatá Zdislava Litoměřice
Budova děkanství (Mostecká 225/5), 19.00 hodin. Přednáška probošta litoměřické katedrální kapituly P. Jiřího Hladíka O.Cr. na téma Svatá Zdislava. Program: Od 16.30 hodin doprovodný program (spojený s opékáním vuřtů apod.), od 18.00 hodin mše svatá v děkanském kostele Všech svatých (Mírové nám.), po mši přednáška o sv. Zdislavě.
25.9.2015 19:00 25.9.2015 20:00 Lípa Musica 2015: koncert Stráž pod Ralskem
Kostel sv. Zikmunda, 19.00 hodin. Koncert. Musica Florea, Marek Štryncl - umělecký vedoucí. Na programu jsou skladby H. I. F. Bibera, J. H. Schmelzera, P. J. Vejvanovského. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
26.9.2015 10:00 26.9.2015 11:00 Pochod pro život Mělník
Pochod za zachování životů počatých dětí se koná od 10.00 do 11.00 hodin. Sraz účastníků je u Pražské brány. Trasa pochodu: náměstí Karla IV., Fibichova, kpt. Jaroše, autobusové nádraží. Klidný průvod s transparenty a rozdáváním letáků. Kéž si lidé uvědomí, že umělý potrat ničí život dítěte a zraňuje životy jeho rodičů. Kontakt: Marie Snopková, tel. 732 846 273. Další informace: http://pochodprozivot.cz
26.9.2015 11:00 26.9.2015 12:00 Pouť ke svaté Zdislavě - Perle české šlechty Jablonné v Podještědí
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, 11.00 hodin. Pouť ke svaté Zdislavě - Perle české šlechty. Od 11.00 hodin mše svatá. V 16.00 hodin koncert duchovní hudby – Chorus Carolinus z Kladna.
26.9.2015 14:00 26.9.2015 15:00 Svatováclavské hudební slavnosti Srbská Kamenice
Kostele sv. Václava, 16.00 hodin. Svatováclavské hudební slavnosti, 21. ročník. Rennosuke Fukuda - housle (laureát mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina 2014), Jaroslav Brych – dirigent, Komorní orchestr Canto. Zazní skladby A. Vivaldiho – Čtvero ročních období aj. Haydna – Symfonie G dur.
26.9.2015 14:00 26.9.2015 18:00 Modlitby matek – diecézní setkání Liberec-Ruprechtice
Kostel sv. Ant. Paduánského, 14.00-18.00 hodin. Modlitby matek – hnutí křesťanských matek zvou na diecézní setkání v sobotu 26. 9. 2015 v kostele sv. A. Paduánského v Liberci Ruprechticích. Program: 14.00 hodin - slovo národní koordinátorky MM, 15.00 hodin - malé pohoštění, 15.45 hodin - společná Modlitba matek, 17.00 hodin - mše svatá. Všechny maminky, babičky, kmotry i duchovní matky jsou srdečně zvány! Kontakt pro případné dotazy: J. Těmínová, email: Jolana.Tem@seznam.cz, tel.:724 171 369, www.modlitbymatek.cz Do Ruprechtic jede autobus č. 25, vystoupíte na konečné zastávce. Na setkání se nemusíte přihlašovat předem.
26.9.2015 18:30 26.9.2015 19:30 Svatováclavský koncert Chřibská
Kostel sv. Jiří, 18.30 hodin. Svatováclavský koncert. Pražský žesťový soubor: Helena Krausová – soprán, Lenka Navrátilová – klavírní doprovod. Umělecký vedoucí: Jan Votava. Pořádá Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s., a město Chřibská.
26.9.2015 20:00 26.9.2015 21:00 Lípa Musica 2015: koncert Česká Lípa
Centrum textilního tisku, 20.00 hodin. Pete Cooper – housle, Richard Bolton – kytara, violoncello. Program: Angel's Waltz. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
27.9.2015 09:30 27.9.2015 11:00 Slavnostní bohoslužba Liberec
Kostel sv. Antonína Velikého, 9.30 hodin. Slavnostní bohoslužba, hlavním celebrantem bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Tato mše svatá se koná při příležitosti výročí posvěcení základního kamene kostela sv. Antonína Velikého a zároveň ukončení další etapy generální obnovy kostela.
27.9.2015 15:00 27.9.2015 16:00 Slavnost posvěcení kostela Bílý Potok
Kostel Nejsvětější Trojice, 15.00 hodin. Výroční mše svatá - 125 let posvěcení kostela. Kostel byl posvěcen 28. 9. 1890 hejnickým farářem Reinhardem Seifertem. Informace z historie kostela na: www.bily-potok.cz/historie
27.9.2015 17:00 27.9.2015 18:00 Lípa Musica 2015: koncert Kamenický Šenov
Kostel Narození sv. Jana Křtitele, 17.00 hodin. Koncert. Filharmonický dětský sbor Drážďany, Gunter Berger – sbormistr. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, G. Orbána, J. Leavitta, F. Mendelssohna-Bartholdyho a dalších autorů. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
27.9.2015 19:30 27.9.2015 21:00 Koncert Chlumec
Kostel sv. Havla, 19.30 hodin. Concertino Lenky Filipové 2015.
28.9.2015 15:00 28.9.2015 16:00 Koncert Hejnice
Bazilika Navštívení Panny Marie, 15.00 hodin. Svatováclavský koncert - Rosex Liberec.
28.9.2015 17:00 28.9.2015 18:00 Lípa Musica 2015: Svatováclavský koncert Jezvé
Kostel sv. Vavřince, 17.00 hodin. Koncert. PhilHarmonia Octet. Program: L. van Beethoven: Oktet Es Dur op. 103, W. A. Mozart: Serenáda no. 10 B Dur KV 361 Grand Partita (pro 12 dechových nástrojů a kontrabas). XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
30.9.2015 19:00 30.9.2015 20:00 Lípa Musica 2015: koncert Doksy
Zámek, 19.00 hodin. Koncert. Cappella Mariana. Vojtěch Semerád - umělecký vedoucí, Hana Blažíková – soprán, Barbora Kabátková – soprán, Vojtěch Semerád - tenor, um. vedoucí, Tomáš Lajtkep – baryton, Jaromír Nosek – bas a Jan Krejča – teorba, Barbara Maria Willi – cembalo. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
2.10.2015 17:00 2.10.2015 18:00 Varhanní koncert Nový Bor
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 17.00 hodin. Varhanní koncert v rámci projektu Český varhanní festival 2015.
2.10.2015 18:00 2.10.2015 19:00 Nikodémova noc Raspenava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Každý první pátek v měsíci. Litanie, čtení z Písma sv., tichá adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné požehnání. Nikodémova noc je především setkáním s Ježíšem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby se ho zeptal (srov. Jan 3,1-21). www.nikodemovanoc.cz, www.mcdo.cz (v menu Farnost - Mater Formosa)
2.10.2015 19:00 2.10.2015 20:00 Lípa Musica 2015: tradiční koncert při svíčkách Zahrádky u České Lípy
Kostel sv. Barbory, 19.00 hodin. Koncert. Jana Semerádová - barokní flétny, Barbara Maria Willi - cemballo. Program: Bach, Couperin, Vodička, Umstatt. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
2.10.2015 19:30 2.10.2015 21:30 Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 19.30 hodin. Každý první pátek v měsíci se v klášterním kostele v Doksanech koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání. Začátek je v 19.30 hodin posvátným růžencem. Ve 20.00 hodin začíná mše svatá. Poté adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání.
3.10.2015 10:00 3.10.2015 12:00 Pouť Květnov
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Vikariátní pouť na Květnově s modlitbou svatého růžence od 10.00 hodin a mší svatou v 10.30 hodin.
3.10.2015 14:00 3.10.2015 15:00 Koncert Osek
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 14.00 hodin. Koncert. Pavla Švestková – mezzosoprán, Drahomíra Matznerová – varhany. www.osek.cz
3.10.2015 19:00 3.10.2015 20:00 Lípa Musica 2015: koncert Großschönau, SRN
Evangelicko-luteránský kostel, 19.00 hodin. Koncert. Irena Chřibková – varhany, Roman Janál – baryton. Program: J. S. Bach, M. Reger, A. Guilmant, J. Brahms, J. Weinberger, A. Dvořák, J. Bonnet. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
4.10.2015 10:00 4.10.2015 12:00 Svátek Panny Marie Růžencové Jablonné v Podještědí
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, 10.00 hodin. Zakončení poutní sezony. V 10.00 hodin mše svatá. Od 11.00 hodin koncert Akademického sboru Žitava/Zhořelec.
4.10.2015 17:00 4.10.2015 18:00 Lípa Musica 2015: koncert Nový Bor
Městské divadlo, 17.00 hodin. Bratři Ebenové. Slavnostní koncert festivalu k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) 2015. Program: Čas holin. XIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2015. Bližší informace na www.lipamusica.cz.
Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

logo.png

300_250.jpg

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

tiskcirkev.gif

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

německá vlajka.jpg Deutsch

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

  • 5.9.2015 Žehnání znovuotevřeného kostela
  • 6.9.2015 Pastorační návštěva, biřmování
  • 7.9.2015 Vikariátní setkání
  • 9.9.2015 Zahájení soudního roku DSDL
Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

  • 5.9.2015 Poutní mše svatá
  • 5.9.2015 Setkání s německými varhaníky
  • 6.9.2015 Poutní mše svatá
  • 6.9.2015 Mše svatá
Další události

Banner.jpg

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009