Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigacejeden den za blizky vychod - banner dlouhy.png

Aktuální informace

Památka zesnulých: Přímý přenos bohoslužby na ČRo2

31.10.2014 - Český rozhlas 2 vysílá v neděli 2. listopadu 2014 od 9.00 hodin přímý přenos bohoslužby z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Mši svatou slouží generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl. více

Biskup Jan Baxant požehná kaple v Mašově a Daliměřicích

30.10.2014 - Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehná v sobotu 1. listopadu 2014 dvě opravené kaple v místních částech města Turnov – v Mašově a Daliměřicích. více

Biskup Jan Baxant se setká s bohoslovci

30.10.2014 - Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštíví dnes odpoledne (30. října 2014) bohoslovce studující v Arcibiskupském semináři v Praze. více

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

30.10.2014 - Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude v den památky zesnulých (neděle 2. listopadu 2014) sloužit od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou za duše v očistci. Odpoledne se za zemřelé pomodlí na městském hřbitově. Dušičková pobožnost začíná u centrálního kříže v 15 hodin, zakončena bude u biskupské hrobky. více

NEJÍM, ABY MOHLI JÍST. Den pro Blízký východ

30.10.2014 - NEJÍM, ABY MOHLI JÍST. Den pro Blízký východ. Tak se jmenuje právě spuštěná kampaň na podporu Blízkého východu, kterou připravila ČBK. Lidé napříč vyznáními a životními přesvědčeními jsou v ní pozváni, aby se v pátek 31. října 2014 něčeho zřekli (půst) a ušetřené prostředky poslali prostřednictvím některé z humanitárních organizací lidem na Blízkém východě, kteří jsou zasaženi konflikty, zejména pak postupem Islámského státu. více

Fotogalerie

Kalendář akcí

Akce od 1.11.14 do 1.12.14

Od Do Název Místo konání akce
16.9.14 09:00 31.1.15 17:00 Výstava "58 zlikvidovaných kostelů a kaplí v okrese Most" Most
Oblastní muzeum (Československé armády 1360), úterý – pátek: 9.00 - 17.00 hodin, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hodin. Výstava "58 zlikvidovaných kostelů a kaplí v okrese Most", kterou připravilo Oblastní muzeum v Mostě, potrvá do 31. ledna 2015.
16.9.14 09:00 15.11.14 15:00 Výstava o staviteli Antonu Möllerovi Rumburk
Muzeum Rumburk (Na valech 401/4), úterý - pátek od 9.00 – 15.00 hodin. Výstava „Otisky ve zdi a kameni. Anton Möller, varnsdorfský stavitel a architekt“ se věnuje zajímavému, ne příliš známému českoněmeckému staviteli přelomu 19. a 20. století Antonu Möllerovi, od jehož narození letos uplynulo 150 let. Jeho činnost se mj. soustředila i na církevní architekturu a stal se tak autorem projektů v té době nově budovaných kostelů, z nichž lze zmínit např. kostel sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, kostel sv. Bonifáce v Liberci-Hanychově, kostel sv. Josefa v Rybništi či kostel sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu. Výstava si však klade za cíl popsat jeho tvorbu v širším rámci, tedy včetně realizací profánní architektury a to zejména ve Varnsdorfu a okolí. Biskupství litoměřické poskytlo pro účely této výstavy digitální kopie plánů kostela v Rybništi a Římskokatolická farnost-děkanství Varnsdorf pak zapůjčila unikátní model tamního kostela sv. Karla Boromejského.
1.11.14 09:00 29.11.14 16:00 Muzeum do ulic Rumburk
Loreta Rumburk, úterý-sobota od 9.00 – 16.00 hodin. Neobvyklá výstava nejzajímavějších exponátů z varnsdorfského muzea. Připravil Kruh přátel muzea Varnsdorf, více http://muzeum.varnsdorf.cz/
1.11.14 09:00 29.11.14 16:00 Výstava Muzeum do ulic Rumburk
Ambit Lorety Rumburk, úterý - sobota, 9.00 - 16.00 hodin. Muzeum do ulic. Ojedinělá prezentace nejvýznamnějších exponátů z Muzea Varnsdorf. Připravil Kruh přátel muzea Varnsdorf a Muzeum Varnsdorf. Komentovaná prohlídka s autorem výstavy Mgr. Josefem Rybánským ve čtvrtek 6. 11. 2014 od 16.00 hodin. www.loretarumburk.cz
1.11.14 10:00 1.11.14 11:00 Poutní mše svatá Horní Police
Arciděkanský poutní kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Vždy první sobotu v měsíci.
1.11.14 16:00 1.11.14 17:00 Vzpomínkový koncert Jedlka
Kostel sv. Anny, 16.00 hodin. Vzpomínkový koncert na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi. Hudební trio Waldaufovy: Irena Waldaufová – soprán, Eva Waldaufová – zobcové flétny a Marie Waldaufová – cembalo. Na koncertě budou uvedeny skladby G. F. Händela, J. D. Brauna J. S. Bacha a dalších autorů. Pořádá Kulturně-historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky ve spolupráci s obcí Malá Veleň.
1.11.14 17:00 1.11.14 18:30 W. A. Mozart – Requiem (pro sóla, sbor a orchestr) Litoměřice
Jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, 17.00 hodin. W. A. Mozart – Requiem (KV 626). Soubor 14 skladeb, napsaných Wolfgangem Amadeem Mozartem ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce, zazní v podání Evy Forejtové - soprán, Ivety Poslední - alt, Daniela Matouška – tenor a Pavla Vančury – bas, komorního sboru Pražští pěvci a Sboru Svatého Ducha z Prahy, Západočeské symfonietty sv. Cecilie a komorního smyčcového orchestru Main Kammerorchester z Frankfurtu nad Mohanem. Dirigent: Jan Polívka. Umělecký vedoucí: Miloš Bok. Provedení skladby pořádá Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.
2.11.14 10:00 2.11.14 11:30 Památka zesnulých: mše svatá s biskupem Janem Baxantem Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 10.00 hodin. Památka zesnulých, mše svatá s litoměřickým biskupem Janem Baxantem.
2.11.14 15:00 2.11.14 16:00 Památka zesnulých: návštěva hřbitova a modlitba s biskupem Janem Baxantem Litoměřice
Městský hřbitov, 15.00 hodin. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Modlitba za zemřelé s litoměřickým biskupem Janem Baxantem.
2.11.14 17:00 2.11.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
5.11.14 10:00 5.11.14 14:30 Setkání pastoračních asistentů Litoměřice
Diecézní dům kardinála Trochty (Komenského 4), 10.00 hodin. Program: 10.00 hodin - mše svatá v kapli DDKT, 11.00 hodin - formační přednáška, diskuse, 13.00 hodin - oběd, 14.30 hodin – závěr.
6.11.14 20:00 6.11.14 21:00 Koncert duchovní hudby Česká Lípa
Kostel sv. Máří Magdalény, 20.00 hodin. Trio Consonanza. Petra Ločárková – varhany, Klára Pavlištová – hoboj a Barbora Škopková – zpěv. Na programu jsou skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. Giordaniho, A. Dvořáka a dalších autorů.
7.11.14 10:00 7.11.14 11:00 Svatohubertské slavnosti Hejnice
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Svatohubertská mše, pasování adepstů myslivosti a požehnání darů. Program slavností: 8.30-9.30 hodin - Hubertská jízda, 10.00 hodin – svatohubertská mše, 20.00 hodin – veselice. www.mcdo.cz
7.11.14 13:00 22.11.14 15:00 Pečujete o své blízké? Nabídka kurzů „PEČUJ DOMA“ Litoměřice
Hospic sv. Štěpána (Rybářské náměstí 662/4), 7. 11. — 22. 11. 2014. Diakonie ČCE pořádá cyklus kurzů „Pečuj doma“ určený laickým pečujícím, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je pro účastníky zdarma. Koná se v Hospici sv. Štěpána na Rybářském náměstí 662/4 v Litoměřicích ve dnech 7., 8., 21. a 22. listopadu 2014. Přihlášky a více informací na tel. 604 283 571, e-mailu michaela.lengalova@diakonie.cz a stránkách www.pecujdoma.cz. Program: Pátek 7. 11. 2014: 13.00 – 18.00 hod. OŠETŘOVATELSKÉ A REHABILITAČNÍ MINIMUM (přednáška); Sobota 8. 11. 2014: 8.00 – 13.00 hod. ZÁKLADNÍ NÁCVIKOVÝ KURZ a 13.00 - 16.00 hod. PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM (podpůrná skupina); Pátek 21. 11. 2014: 13.00 – 18.00 hod. NÁSTAVBOVÝ NÁCVIKOVÝ KURZ; Sobota 22. 11. 2014: 8.00 – 13.00 hod. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM (přednáška) a 13.00 – 15.00 hod. PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM (podpůrná skupina).
7.11.14 18:00 7.11.14 19:00 Nikodémova noc Raspenava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Každý první pátek v měsíci. Litanie, čtení z Písma sv., tichá adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné požehnání. Nikodémova noc je především setkáním s Ježíšem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby se ho zeptal (srov. Jan 3,1-21). www.nikodemovanoc.cz, www.mcdo.cz (v menu Farnost - Mater Formosa)
7.11.14 19:30 7.11.14 21:00 Prosby za kněžská a řeholní povolání Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 19.30 hodin. Každý první pátek v měsíci se v klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání; 19.30 hodin - modlitba růžence, 20.00 hodin - mše svatá, adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání. Hlavním celebrantem mše svaté bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. www.klasterdoksany.cz
8.11.14 17:00 8.11.14 18:00 Vzpomínkový koncert k 1. výročí úmrtí Bohdana Ostroveršenka Bohosudov
Kostel Panny Marie Bolestné, 17.00 hodin. Vzpomínkový koncert k 1. výročí úmrtí Bohdana Ostroveršenka. Brixiho komorní soubor Teplice. Na programu jsou skladby F. X. Brixiho, J. L. Oehlschlägela a W. A. Mozarta. Duchovní slovo – P. Benno Beneš SDB. Spoluúčinkuje sbor Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov. Vstupné zdarma.
9.11.14 10:00 9.11.14 11:30 Poutní mše svatá Liběšice u Žatce
Kostel sv. Martina, 10.00 hodin. Poutní mše svatá, hlavní celebrant generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl. Při této příležitosti požehná druhou nově opravenou vitráž v tomto poutním kostele.
9.11.14 15:00 9.11.14 16:00 Slavnostní varhanní koncert Louny
Kostel sv. Mikuláše, 15.00 hodin. Farní den lounské farnosti, odpoledne (v 15.00 hodin) slavnostní varhanní koncert na poděkování Bohu.
9.11.14 17:00 9.11.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
13.11.14 16:00 13.11.14 17:00 Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Mariánské Radčice
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci se koná pěší pouť po obnovené poutní cestě z blízkého Oseka do Mariánských Radčic: sraz zájemců je ve 14.00 hodin před bývalým priorátem oseckého kláštera. Následně se v 16.00 hodin v poutním kostele v Mariánských Radčicích slaví poutní mše sv. www.maria-ratschitz.de
13.11.14 18:00 16.11.14 13:00 Duchovní obnova Jiřetín pod Jedlovou
Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky. Duchovní obnova na téma: „Svátost smíření jako cesta ke svobodě“. Exercitátor: R.D. ICLic. Radek Vašinek. Začátek – čtvrtek 13. 11.: večeří 18.00 hod.; konec – neděle 16. 11.: 12.00 hod. obědem. Duchovní obnova je určena všem: laikům, řeholním osobám, mládeži, seniorům... Cena: 1 140 Kč. Přihlášky do 6. 11. 2014. Kontakt: Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky, Klášterní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou; tel.: 412 379 350, mob.: 739 258 166, e-mail: kdbl.jiretin@volny.cz; http://mujweb.cz/kdbl.jiretin/
13.11.14 18:00 13.11.14 19:00 Oslava svaté Anežky České - 25. výročí jejího svatořečení Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 18.00 hodin. Mše svatá. Oslava svaté Anežky České - 25. výročí jejího svatořečení. Od března do listopadu si každého třináctého dne v měsíci připomínáme při bohoslužbách svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi. Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků. Třináctého připadajícího na všední den - v 18.00 hodin, třináctého připadajícího na neděli - v 10.30 hodin. www.klasterdoksany.cz
13.11.14 19:00 13.11.14 20:00 Rozjímání o sv. Anežce České: koncert a duchovní pásmo Litoměřice
Kostel Všech svatých, 19.00 hodin. Benefiční koncert a duchovní pásmo „Rozjímání o sv. Anežce České“. Koná se u příležitosti vzpomínky na 25. výročí svatořečení Anežky České, patronky našeho národa. Roman Patočka – housle. Český houslista Roman Patočka (1981) patří mezi výjimečné osobnosti nastupující generace sólistů. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, P. B. Haima a dalších autorů, a tři rozjímání „Anežka a lidská důstojnost“, „Anežka vidí, co je skryté“ a „Anežka, mír a oběť“.
15.11.14 18:00 15.11.14 19:00 Koncert duchovní hudby Sýčina
Kostel sv. Václava, 18.00 hodin. Zazní duchovní skladby v podání pěveckého sboru Gospel Voices. Pořádá občanské sdružení Kostel Sýčina. www.kostelsycina.cz
16.11.14 17:00 16.11.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
16.11.14 18:00 16.11.14 19:00 Koncert Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Gospely. http://kostel-hanychov.webnode.cz/
16.11.14 18:00 16.11.14 19:00 Koncert duchovní hudby Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Gospely. Všechny kulturní akce pořádané v tomto kostele jsou benefiční. Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován na rekonstrukce a vybavení kostela. www.kostel-hanychov.webnode.cz
20.11.14 18:00 23.11.14 13:00 Duchovní obnova Jiřetín pod Jedlovou
Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky. Duchovní obnova na téma: „Kristus – Král života“. Exercitátor: R.D. ICLic. Pavel Andrš. Začátek – čtvrtek 20.11.: večeří 18.00 hod.; konec – neděle 23.11.: 12.00 hod. obědem. Duchovní obnova je určena všem: laikům, řeholním osobám, mládeži, seniorům... Cena: 1 140 Kč. Přihlášky do 13. 11. 2014. Kontakt: Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky, Klášterní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou; tel.: 412 379 350, mob.: 739 258 166, e-mail: kdbl.jiretin@volny.cz; http://mujweb.cz/kdbl.jiretin/
22.11.14 18:00 22.11.14 19:00 Koncert duchovní hudby Sýčina
Kostel sv. Václava, 18.00 hodin. Zazní duchovní skladby v podání pěveckého sboru Gospel Voices.
23.11.14 09:30 23.11.14 10:30 Mše svatá za podporovatele projektu obnovy varhan Mělník
Kostel sv. Petra a Pavla, 9.30 hodin. Mše svatá za podporovatele projektu obnovy varhan. Celebruje P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální vikář litoměřické diecéze.
23.11.14 16:00 23.11.14 17:30 Žehnání nových varhan Mělník
Kostel sv. Petra a Pavla, 16.00 hodin. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehná nové varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku. Následuje slavnostní koncert – Aleš Bárta (varhany). www.moosmelnik.cz
23.11.14 17:00 23.11.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
28.11.14 15:30 30.11.14 13:30 Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 Praha
Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku od 15 do 30 let na adventní duchovní obnovu TAMMÍM, která se koná ve dnech 28. - 30. listopadu 2014. Tématem letošního adventního setkání bude synovství. Toto téma bezprostředně souvisí s naléhavou výzvou papeže Františka k vytrvalé modlitbě za rodiny. Nabízený čas duchovního víkendu bude tedy také prostorem pro intenzivní modlitbu za naše rodiny a jejich obnovu. V programu bude také prostor pro společné rozhovory o hledání a prožívání víry jak mezi sebou, tak i s bohoslovci a představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské hry, zajímaví hosté... Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízí se možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření. Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamarády a přátele. Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A - stanice Dejvická. Termín: příjezd v pátek 28. 11. 2014 (od 15.30 do 17.20 hodin), odjezd v neděli 30. 11. 2014 (po 13. hodině). Informace a přihlášky: www.tammim.spolco.cz, www.arcs.cuni.cz (uzávěrka přihlášek je v pondělí 24. listopadu 2014 ve 23.59 hod.).
29.11.14 09:00 2.2.15 16:00 Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince Rumburk
Loreta Rumburk, úterý-sobota od 9.00 – 16.00 hodin. Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince výstava kostelních jesliček z roku 1922.
29.11.14 10:00 29.11.14 11:00 Zahájení adventu 2014 Rumburk
Loreta Rumburk, 10.00 hodin. Prezentace nově restaurovaných prostor v Loretě. www.loretarumburk.cz
30.11.14 15:00 30.11.14 16:00 Adventní koncert Turnov
Kostel sv. Mikuláše, 15.00 hodin. Pavel Holas – varhany. Na koncertě zazní především vlastní improvizace inspirované obdobím adventu, adventními písněmi, adventní tématikou. Posluchači zde vyslechnou i drobnější skladby pro sólové varhany od G. F. Händela, W. A. Mozarta a T. Albignoniho. Na housle za doprovodu varhan vystoupí MUDr. Daniel Hodík.
30.11.14 17:00 30.11.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
30.11.14 18:00 30.11.14 19:00 Adventní koncert Hodkovice nad Mohelkou
Kostel sv. Prokopa, 18.00 hodin.
Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

banner_KV2013_110x90_v1.png

300_250.jpg

taizepraha-logo-1200x920.jpg

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

tiskcirkev.gif

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

vira.gif

katyd2.gif

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

německá vlajka.jpg Deutsch

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

  • 1.11.2014 Žehnání kaple
  • 1.11.2014 Požehnání kaple
  • 2.11.2014 Památka zesnulých
  • 2.11.2014 Návštěva hřbitova
Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

  • 1.11.2014 Poutní mše svatá
  • 2.11.2014 Mše svatá do ČRo 2
  • 2.11.2014 Mše svatá a pobožnost na hřbitově
  • 3.11.2014 Modlitba nešpor do Radia Proglas
Další události

Banner.jpg

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009