Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigacebanner dltm.jpg

Aktuální informace

Kněžský den v Litoměřicích

18.09.2014 - Setkání kněží a jáhnů působících v litoměřické diecézi se bude konat ve středu 24. září 2014 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. více

Na počest zesnulého kněze Josefa Cukra zazní v Bohosudově Bokova Missa solemnis

18.09.2014 - Srdečně vás zveme na slavnostní bohoslužbu, která se koná v neděli 21. září 2014 u příležitosti poutní slavnosti baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Na počest nedávno zesnulého P. Josefa Cukra SJ, dlouholetého duchovního správce Bohosudova, zde zazní Missa solemnis, skladba Miloše Boka, jejíž vznik P. Cukr před téměř 30 lety inicioval. více

Jáhenské svěcení v Bozkově

18.09.2014 - Skrze modlitbu a vzkládání rukou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta přijme jáhenské svěcení Ing. Michael Koudelka. Slavnost se koná v sobotu 20. září 2014 od 10.00 hodin v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově. více

Výstava o staviteli Antonu Möllerovi v Rumburku

18.09.2014 - Zveme vás na výstavu „Otisky ve zdi a kameni. Anton Möller, varnsdorfský stavitel a architekt“, která byla tento týden zahájena v muzeu v Rumburku. více

Záchrana barokního oltáře v kostele sv. Jiljí v Bezdězu je za Liberecký kraj nominována na cenu Patrimonium pro futuro

18.09.2014 - Záchrana barokního oltáře v kostele sv. Jiljí v Bezdězu byla za Liberecký kraj vybrána jako nejvýznamnější počin v oblasti záchrany kulturního dědictví a nominována do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. více

Fotogalerie

Kalendář akcí

Akce od 20.9.14 do 20.10.14

Od Do Název Místo konání akce
26.4.14 10:00 28.9.14 17:00 Výstava: Jan XXIII. / Jan Pavel II. - Dělníci na vinici Páně Olomouc
Krypta katedrály sv. Václava (Václavské náměstí), arcibiskupský palác (Wurmova 9) a bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku (Sadové náměstí), dle otevírací doby a řádu jednotlivých objektů. Výstava připomíná dva nově svatořečené papeže - Jana XXIII. a Jana Pavla II (kanonizace se uskutečnila 27. dubna 2014 v Římě). Archiv Biskupství litoměřického na výstavu zapůjčil fotografie Jana Pavla II. z jeho návštěvy Litoměřic 16. dubna 1974, kdy se účastnil pohřbu sedmnáctého sídelního biskupa litoměřického ThDr. Štěpána kardinála Trochty SDB. Zájemci mají jedinečnou možnost hlouběji se seznámit nejen se životem a dílem obou papežů, ale také jejich literární činností. Záměrem autorů je připomenout i návštěvu Jana Pavla II. v Olomouci roku 1995. Výstava je doplněna řadou zajímavých exponátů a fotografií. Bude mezi nimi i škapulíř, který měl Jan Pavel II. na sobě v době atentátu, spáchaném v roce 1981. Slavnostně zahájena byla 25. dubna, potrvá do 28. září 2014. www.arcibiskupskypalac.ado.cz, www.katedralaolomouc.cz, www.svatykopecek.cz
5.8.14 09:00 30.9.14 17:00 Mariánská úcta v Podbezdězí, Poutě a poutnictví Bělá pod Bezdězem
Muzeum (Zámek 1), denně mimo pondělí: srpen/ÚT až NE 9-17 hodin; září/ÚT až NE 9-12 a 13-16 hodin. Výstava. Věnována je zejména slavným mariánským poutím v tomto regionu. Kromě řady devocionálií, votivních darů, dárků z pouti a dalších mariánských památek lidové zbožnosti zde bude představen např. devoční obraz P. Marie Bezdězské z bělského kostela Povýšení sv. Kříže. www.muzeumbela.cz Pro letní sezonu 2014 připravilo Muzeum v Bělé pod Bezdězem tematický cyklus dvou výstav, který se zaměřuje na nejrůznější projevy mariánské úcty a zbožnosti v krajině Podbezdězí. Tento cyklus je věnován památce nedávno zesnulého bělského faráře Jana Nepomuka Jiřištěho.
13.9.14 10:00 30.10.14 17:00 Výstava "Filipovský zázrak" Rumburk
Loreta, úterý – sobota: 10.00 - 17.00 hodin. Výstava mapuje historii mariánského poutního místa ve Filipově. Přináší podrobné informace o historii zjevení Panny Marie 13. ledna 1866, vzniku poutního místa, stavbě milostné kaple, poutního kostela a posléze kláštera redemptoristů. Desítky unikátních dobových zobrazení doplňují stavební plány, ukázky dobových textů, svaté obrázky i upomínkové předměty z poutí. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov za podpory Ministerstva kultury. Výstava potrvá do 30. 10. 2014. Součástí výstavy je stejnojmenná přednáška Filipa Stojaníka v pátek 3. 10. 2014 od 17.00 hodin v Městské knihovně Rumburk. www.loretarumburk.cz
16.9.14 09:00 31.1.15 17:00 Výstava "58 zlikvidovaných kostelů a kaplí v okrese Most" Most
Oblastní muzeum (Československé armády 1360), úterý – pátek: 9.00 - 17.00 hodin, sobota - neděle: 13.00 - 17.00 hodin. Výstava "58 zlikvidovaných kostelů a kaplí v okrese Most", kterou připravilo Oblastní muzeum v Mostě, potrvá do 31. ledna 2015.
16.9.14 09:00 15.11.14 15:00 Výstava o staviteli Antonu Möllerovi Rumburk
Muzeum Rumburk (Na valech 401/4), úterý - pátek od 9.00 – 15.00 hodin. Výstava „Otisky ve zdi a kameni. Anton Möller, varnsdorfský stavitel a architekt“ se věnuje zajímavému, ne příliš známému českoněmeckému staviteli přelomu 19. a 20. století Antonu Möllerovi, od jehož narození letos uplynulo 150 let. Jeho činnost se mj. soustředila i na církevní architekturu a stal se tak autorem projektů v té době nově budovaných kostelů, z nichž lze zmínit např. kostel sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, kostel sv. Bonifáce v Liberci-Hanychově, kostel sv. Josefa v Rybništi či kostel sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu. Výstava si však klade za cíl popsat jeho tvorbu v širším rámci, tedy včetně realizací profánní architektury a to zejména ve Varnsdorfu a okolí. Biskupství litoměřické poskytlo pro účely této výstavy digitální kopie plánů kostela v Rybništi a Římskokatolická farnost-děkanství Varnsdorf pak zapůjčila unikátní model tamního kostela sv. Karla Boromejského.
18.9.14 18:00 21.9.14 13:00 Duchovní obnova Jiřetín pod Jedlovou
Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky. Duchovní obnova na téma: „Život v církvi Kristově“. Exercitátor: J.M. can. ICLic. Martin Davídek. Začátek – čtvrtek 18. 9.: večeří 18.00 hod.; konec – neděle 21. 9.: 12.00 hod. obědem. Duchovní obnova je určena všem: laikům, řeholním osobám, mládeži, seniorům... Cena: 1 140 Kč. Přihlášky do 11. 9. 2014. Kontakt: Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky, Klášterní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou; tel.: 412 379 350, mob.: 739 258 166, e-mail: kdbl.jiretin@volny.cz; http://mujweb.cz/kdbl.jiretin/
20.9.14 10:00 20.9.14 12:00 Pouť k Panně Marii, Královně hor Bozkov
Kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Poutní mše svatá, hlavní celebrant diecézní biskup Mons. Jan Baxant.
20.9.14 15:00 20.9.14 19:00 Diecézní setkání hnutí Modlitby matek Liberec
Budova arciděkanství (Liberec, Kostelní 9/7), 15.00 hodin. Diecézní setkání hnutí Modlitby matek pro litoměřickou diecézi. „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“ Program: 15.00 hodin - setkání s koordinátorkami MM, 16.00 hodin - společná modlitba matek, společné pohoštění, diskuze, 18.00 hodin - mše svatá. Všechny maminky i babičky, jste srdečně zvány. Setkání je zcela nezávazné. Informace: Jolana Těmínová (mob.: 724 171 369)
21.9.14 09:00 21.9.14 10:00 Mužský sbor rolníků (Polsko), mše svatá Lovosice
Kostel sv. Václava, 9.00 hodin. „Mužský sbor rolníků“ z jihovýchodu Polska (podkarpatský kraj) z obce Wielopole Skrzyńskie doprovodí liturgii v kostele. Sbor byl založen v roce 1986. Účinkoval v Čenstochové, Řešově i Krośnie během návštěv Svatého otce, také v kostele sv. Kříže ve Waršavě, na vlnách polského rozhlasu, Radia „Maryja“ a na mnoha dalších místech. V roce 2007 navštívil Litvu.
21.9.14 10:00 21.9.14 12:00 Slavnostní bohoslužba s Missou solemnis, vzpomínka na P. Josefa Cukra Bohosudov
Bazilika Panny Marie Bolestné, 10.00 hodin. Srdečně vás zveme na slavnostní bohoslužbu, při níž zazní monumentální církevní skladba Missa solemnis v provedení stočlenného tělesa, které bude řídit její autor, hudební skladatel Miloš Bok. Missa solemnis bude uvedena na počest nedávno zesnulého kněze, jezuity P. Josefa Cukra, dlouholetého duchovního správce Bohosudova, jenž vznik této skladby před téměř 30 lety inicioval. Missa solemnis: Pavla Zobalová – soprán, Iveta Poslední – alt, Miloslav Pelikán – tenor, Pavel Vančura – bas, Bára Nedvědová – mezzosoprán, Martin Maxmilián Kaiser – varhany, Děčínský pěvecký sbor, Sbor sv. Ducha z Prahy, Západočeská symfonietta Sv. Cecílie. Provedení skladby řídí její autor, Miloš Bok. Uvedení skladby podpořila ŘKF Bohosudov, Tovaryšstvo Ježíšovo a Umělecké sdružení Elgar.
21.9.14 14:00 21.9.14 15:00 Mužský sbor rolníků (Polsko) Prackovice nad Labem
Kostel sv. Matouše, 14.00 hodin. Vystoupení „Mužského sboru rolníků“ z jihovýchodu Polska (podkarpatský kraj) z obce Wielopole Skrzyńskie doprovodí liturgii v kostele. Sbor byl založen v roce 1986. Účinkoval v Čenstochové, Řešově i Krośnie během návštěv Svatého otce, také v kostele sv. Kříže ve Waršavě, na vlnách polského rozhlasu, Radia „Maryja“ a na mnoha dalších místech. V roce 2007 navštívil Litvu.
21.9.14 15:00 21.9.14 16:00 Lasaletská pouť Šemanovice
Kostel sv. Jana Nepomuckého, 15.00 hodin. Poutní mše svatá. www.saletini.cz
21.9.14 17:00 21.9.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
21.9.14 18:00 21.9.14 19:00 Koncert duchovní hudby Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 18.00 hodin. Koncert Terezy Jandurové (zpěv), Allison Sanders (Kalifornie, USA; zpěv) a Viléma Valkouna (klavír). Zazní skladby W. A Mozarta, G. F. Händela, C. Francka, J. S. Bacha, A. L. Webbera, J. Turiny, G. Pucciniho, A. Beach, V. Belliniho a L. Delibese. www.kostel-hanychov.webnode.cz Všechny kulturní akce pořádané v tomto kostele jsou benefiční. Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován na rekonstrukce a vybavení kostela.
23.9.14 18:15 23.9.14 20:00 Přednáška: P. Orko Vácha „Evoluce / stvoření?” Železný Brod
Aula Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, 18.15 hodin. Přednáška a beseda s P. Mgr. Markem Váchou, PhD. Téma stále aktuální: Evoluce / stvoření? Pořádá Česká křesťanská akademie.
24.9.14 16:30 24.9.14 17:30 Varhanní koncert a kytarový recitál Katusice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16.30 hodin. Varhanní koncert - Davida Coufala a kytarový recitál - Guitar Arte Trio. Jindřich Kaulfers - Ivan Šoltys - Stanislav Prokeš. Guitar Arte Trio je profesionální hudební těleso s velmi osobitým zvukem a mnohaletou koncertní praxí. Hudební spolupráce tří kytaristů začala v roce 1992 a během své existence se soubor úspěšně představil na mnoha domácích i zahraničních pódiích. V repertoáru má hudbu renesance, baroka, klasicismu, romantismu a řadu skladeb autorů 20. století a to nejen z oblasti vážné hudby. Zvláštní místo v repertoáru souboru zaujímá hudba španělská a latinskoamerická, která je kytaře velmi blízká.
27.9.14 09:00 27.9.14 18:00 IV. farní pěší pouť rodin a přátel farnosti po biblických místech Šluknovského výběžku Dlouhý Most
Římskokatolická farnost sv. Vavřince Dlouhý Most zve všechny rodiny, manžele i jednotlivce v sobotu 27. září 2014 na tradiční IV. farní pěší pouť rodin a přátel farnosti po biblických místech Šluknovského výběžku. Program poutě: Autobusem vyjedeme v 9:00 z Dlouhého Mostu od kostela přes Liberec a v 9:30 z Liberce ze Sokolského náměstí do Šluknovského výběžku severočeské svaté země, navštívíme Getsemanskou zahradu a vystoupáme na Křížovou horu. Vstoupíme do Božího hrobu. Navštívíme řádový dům, kde bude také pro každého poutníka připraven poutnický gulášek. Po dobrém obědě se přemístíme ke Svatým schodům, které vkleče vystoupáme. Během poutě budou pro děti připraveny zastavení se soutěžními úkoly. V 15:00 bude poutní mše svatá za naše rodiny a za vyslyšení našich proseb, které si poneseme při této pouti u Milostné sochy černé Matky Boží ve Svaté chýši. Mši svatou svým zpěvem zkrášlí náš sbor Laurentius. Po mši svaté pojedeme k varhanám pyšné princezny a poté zpět do Liberce a na Dlouhý Most. Zúčastnit se může každý, vhodné pro rodiny s dětmi. Cena je stanovena pro celou rodinu včetně dětí 150 Kč nebo na 100 Kč za individuálního poutníka bez rodiny. V ceně je zahrnuta doprava, oběd, vstupné, bez pojištění. Přihlásit se můžete do 21. 9. 2014: u jáhna Bc. Michala Olekšáka na faře, v kostele v Dlouhém Mostě nebo telefonicky (mobil) +420 602 945 915 či elektronicky (email): farnost.dlouhymost@centrum.cz . Těšíme se na každého z Vás. www.farnost-dlouhymost.cz
27.9.14 10:00 27.9.14 12:00 Svatováclavské slavnosti Jedlka
Kostel sv. Anny, 10.00 hodin. Svatováclavské slavnosti spojené s požehnáním vzácného ztraceného obrazu sv. Barbory ze zbořeného kostela ve Valkeřicích. Program: 10.00 hodin - slavnostní bohoslužba, při které bude požehnán zrestaurovaný obraz od malíře Kryštofa Viléma Tietzeho z původního hlavního oltáře kostela ve Valkeřicích. Hlavní celebrant ThLic. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze; 11.00 hodin - koncert pěveckého souboru Hvězda z České Lípy pod vedením Martiny Bogarové. Upomínkové předměty. Publikace o historii kostela a obce. Parkování aut zajištěné v místě.
27.9.14 11:00 27.9.14 12:00 Mše svatá s žehnáním vína a vinic Velké Žernoseky
Kostel sv. Mikuláše, 11.00 hodin. Kanovník litoměřické katedrální kapituly ICLic. Martin Davídek požehná při mši svaté ve Velkých Žernosekách úrodu zdejších vinic. Mší svatou od 11 hodin v kostele sv. Mikuláše bude zahájen sobotní program žernoseckého vinobraní, které se každoročně v této vinařské obci koná. Zpěv: pěvecký sbor Chorea.
27.9.14 13:30 27.9.14 14:30 Za varhanami kostelů litoměřické diecéze Bezno
Kostel sv. Petra a Pavla, 13.30 hodin. Setkání u varhan. Druhý ročník dlouhodobého projektu „Za varhanami litoměřické diecéze“, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Projekt připravil a setkání u varhan vede diecézní organolog Mgr. Radek Rejšek. Zvukově velmi pozoruhodné rokokové varhany (Bezno, okr. Mladá Boleslav). Po vloupání do kostela je částečně znehodnocena řezbářská výzdoba skříní, nástroj je silně napaden červotočem a brzké restaurování je naléhavým požadavkem pro jeho další zachování.
27.9.14 16:00 27.9.14 17:00 20. mezinárodní hudební festival Srbská Kamenice 2014 Srbská Kamenice
Hudební slavnost u příležitosti svatováclavské pouti. Komorní orchestr Canto, Děčínský pěvecký sbor. Jaroslav Brych – dirigent. Program: W. A. Mozart – Requiem. www.festivalsrbska.cz Akci pořádají Obecní úřad v Srbské Kamenici, Římskokatolická farnost Srbská Kamenice, DIVERTIMENTO, CANTO ve spolupráci s Bad Schandauer Orgel und Musiksommer. Hudební festival v Srbské Kamenici organizuje od jeho počátků v roce 1994 Tomáš Čistecký, sóloklarinetista Orchestru Národního divadla v Praze.
27.9.14 16:00 27.9.14 17:30 Podzimní sborové dny Litoměřice
Kostel Všech svatých, 16.00 hodin. Jubilejní 20. ročník Podzimních sborových dnů Litoměřice (26. a 27. 9. 2014). Sobota 26. září 2014 v 18.00 hodin – Státní zámek Ploskovice, vystoupí Ženský komorní sbor Cantica Bohemica – Litoměřice, Mužský komorní sbor Concentus ludibundus – Litoměřice a Komorní sbor Cantus – Jaroměř. Neděle 27. září 2014 v 16.00 hodin – kostel Všech svatých Litoměřice, vystoupí Komorní sbor Cantus – Jaroměř. Ženský komorní sbor Cantica Bohemica – Litoměřice a Komorní smíšený sbor Ventilky – Jirkov. Cantica Bohemica Litoměřice - doprovod: Jaroslav Vavroušek (violoncello), Marie Landová (klavír), sbormistr: Vladimír Frühauf. Komorní smíšený sbor Ventilky Jirkov – sbormistři: Marie Hánová a Luboš Hána. Komorní sbor Cantus Jaroměř, sbormistr: Pavel Smékal. Na programu jsou skladby F. Liszta, Z. Lukáše, F. Biebla, J. S. Bacha, A. Tučapského, J. Hanuše a dalších autorů.
27.9.14 16:00 27.9.14 17:00 Slavnost posvěcení zámecké kaple Děčín
Kaple sv. Jiří (zámek Děčín), 16.00 hodin. Slavnost posvěcení kaple. Mši svatou slouží kanovník litoměřické katedrální kapituly ICLic. Martin Davídek.
27.9.14 17:00 27.9.14 18:00 Svatováclavský koncert – Rok české hudby 2014 Chřibská
Kostel sv. Jiří, 17.00 hodin. Svatováclavský koncert – Rok české hudby 2014. Pražský žesťový soubor – umělecký vedoucí Jan Votava, Rumburký komorní orchestr, Helena Krausová – soprán. V programu zazní skladby J. D. Zelenky, B. M. Černohorského, A. Groha, A. Rösslera, A. Filse a J. I. Linka.
28.9.14 09:00 28.9.14 10:30 Svatováclavská poutní mše svatá Most
Kostel sv. Václava, 9.00 hodin. Poutní slavnost, slavnostní mše svatá.
28.9.14 17:00 28.9.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
28.9.14 17:00 28.9.14 18:00 Koncert duchovní hudby Sýčina
Kostel sv. Václava, 17.00 hodin. Tereza Mátlová – zpěv, Smyčcové kvarteto Antique, Dan Razák – varhany, Miloš Formáček – varhany a průvodní slovo. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, J. Pachelbela, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších autorů. Pořádá občanské sdružení Kostel Sýčina. www.kostelsycina.cz
28.9.14 17:00 28.9.14 18:00 Koncert při svíčkách Vysočany
Kostel sv. Václava (Vysočany, část obce Hrušovany u Chomutova), 17.00 hodin. Zazní orchestrální skladby v podání violy a el. klavíru.
28.9.14 18:00 28.9.14 19:00 Svatováclavský koncert duchovní hudby Český Dub
Kostel sv. Ducha, 18.00 hodin. Koncert pro 51 strun – Housle a harfa. František Lamač (housle) a Kazumi Hashimoto (harfa). Zazní skladby J. Pachelbela, A. Vivaldiho, F. Schuberta, G. Rossiniho a dalších autorů.
29.9.14 19:30 29.9.14 20:30 Koncert Lucie Bílé Jablonec nad Nisou
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Horní náměstí), 19.30 hodin. Recitál za doprovodu Petra Maláska.
3.10.14 18:00 3.10.14 19:00 Nikodémova noc Raspenava
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 hodin. Každý první pátek v měsíci. Litanie, čtení z Písma sv., tichá adorace, možnost přistoupit ke svátosti smíření, společná modlitba růžence a na závěr svátostné požehnání. Nikodémova noc je především setkáním s Ježíšem v eucharistii - tehdy totiž můžeme dostat odpovědi i na to, co se zdá být temné v našem životě, jako Nikodém, který v noci přišel za Ježíšem, aby se ho zeptal (srov. Jan 3,1-21). www.nikodemovanoc.cz, www.mcdo.cz (v menu Farnost - Mater Formosa)
3.10.14 19:00 3.10.14 20:00 Koncert duchovní hudby Liberec-Hanychov
Kostel sv. Bonifáce, 19.00 hodin. Koncert D. Radosa (zpěv), A. Melichara (varhany) a M. Laštovky (trubka). Zazní skladby D. Stachowicze, W. A Mozarta, G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších autorů. www.kostel-hanychov.webnode.cz Všechny kulturní akce pořádané v tomto kostele jsou benefiční. Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován na rekonstrukce a vybavení kostela.
3.10.14 19:30 3.10.14 21:00 Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 19.30 hodin. Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání, každý první pátek v měsíci; 19.30 hodin modlitba růžence, 20.00 hodin mše svatá, adorace, eucharistický průvod, svátostné požehnání. www.klasterdoksany.cz
4.10.14 10:00 4.10.14 12:00 Podzimní pouť k P. Marii Růžencové Květnov
Kostel Navštívení Panny Marie (poutní místo Květnov), 10.00 hodin. Program: 10.00 hodin - modlitba sv. růžence na Růžencových schodech, 10.30 hodin - společná česko-německá mše svatá na poděkování za dar 25 let svobody. www.kvetnov-quinau.cz
4.10.14 10:00 4.10.14 11:00 Poutní mše svatá Horní Police
Arciděkanský poutní kostel Navštívení Panny Marie, 10.00 hodin. Vždy první sobotu v měsíci.
4.10.14 14:00 4.10.14 15:00 Za varhanami kostelů litoměřické diecéze Podbořany
Kostel Narození Panny Marie, 14.00 hodin. Setkání u varhan. Druhý ročník dlouhodobého projektu „Za varhanami litoměřické diecéze“, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Projekt připravil a setkání u varhan vede diecézní organolog Mgr. Radek Rejšek. Varhany v Podbořanech na Lounsku - na našem území naprosto ojedinělá práce saských varhanářů T. a Ch. Dresselových (1750). Žádoucí by bylo pietní restaurování s odstraněním pozdějších změn a navrácením do původního stavu.
5.10.14 09:30 5.10.14 10:30 Památka Panny Marie Růžencové Česká Kamenice
Poutní kaple Narození Panny Marie, 9.30 hodin. Mše svatá.
5.10.14 10:00 5.10.14 11:00 Slavnost Panny Marie Růžencové Jablonné v Podještědí
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, 10.00 hodin. Mše svatá. Slavnost Panny Marie Růžencové – zakončení poutní sezony.
5.10.14 17:00 5.10.14 18:00 Irena Budweiserová - benefiční koncert Dlouhý Most
Kostel sv. Vavřince, 17.00 hodin. Benefiční koncert – Irena Budweiserová (zpěvačka, textařka, skladatelka, pedagožka; v letech 1980-87 a 1990-2010 členka skupiny Spirituál kvintet). Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu interiéru kostela. www.farnost-dlouhymost.cz
5.10.14 17:00 5.10.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
11.10.14 08:00 12.10.14 16:00 Jubilejní 50. diecézní setkání mládeže Liberec
50. diecézní setkání mládeže plánované na 11. - 12. října 2014 do Liberce se přesouvá na 27. - 28. března 2015 do Litoměřic. www.dcml.cz
12.10.14 17:00 12.10.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
13.10.14 16:00 13.10.14 17:00 Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Mariánské Radčice
Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin. Vždy 13. dne v měsíci se koná pěší pouť po obnovené poutní cestě z blízkého Oseka do Mariánských Radčic: sraz zájemců je ve 14.00 hodin před bývalým priorátem oseckého kláštera. Následně se v 16.00 hodin v poutním kostele v Mariánských Radčicích slaví poutní mše sv. www.maria-ratschitz.de
13.10.14 18:00 13.10.14 19:00 Pravidelná oslava svaté Anežky České Doksany
Klášterní kostel Narození Panny Marie, 18.00 hodin. Od března do listopadu si každého třináctého dne v měsíci připomínáme při bohoslužbách svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi. Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků. Třináctého připadajícího na všední den - v 18.00 hodin, třináctého připadajícího na neděli - v 10.30 hodin. www.klasterdoksany.cz
18.10.14 18:00 18.10.14 19:00 Koncert ke cti sv. Lukáše Rumburk
Ambit Lorety, 18.00 hodin. Koncert ke cti sv. Lukáše. www.loretarumburk.cz
19.10.14 06:00 19.10.14 20:00 Celodiecézní sbírka na misie Diecéze litoměřická
Celodiecézní sbírka na misie. Ze sbírky na misie podporují Papežská misijní díla např. stavbu a opravu kostelů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. Další příspěvky jsou určeny na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty.
19.10.14 17:00 19.10.14 18:00 Kanovnické nešpory Litoměřice
Katedrála sv. Štěpána, 17.00 hodin. Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích zve na společnou modlitbu nešpor, která se koná každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.
Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

tiskcirkev.gif

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

vira.gif

katyd2.gif

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

německá vlajka.jpg Deutsch

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

  • 20.9.2014 Jáhenské svěcení
  • 21.9.2014 Pastorační návštěva - biřmování
  • 22.9.2014 Setkání s poutníky
  • 24.9.2014 Kněžský den
Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

  • 20.9.2014 Žehnání zvonů a mše svatá
  • 21.9.2014 Mše svatá s žehnáním CD
  • 21.9.2014 Mše svatá
  • 24.9.2014 Jednání s Agenturou pro sociální začleňování a Úřadem práce
Další události

Banner.jpg

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009