Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016

František Jemelka, tiskové středisko ČBK 15.ledna 2016

 

Mottem nadcházejících společných modliteb věřících je citát „Povoláni hlásat mocné skutky Páně (srov. 1P 2,9).

Tentokrát tedy budou věřící spojovat modlitby za to, aby jako křesťané naplňovali poslání hlásat mocné skutky Boží. To nemají jen kněží a kazatelé, ale každý, kdo zakusil něco z Boží dobroty a lásky, má být svědkem v místech, kde žije a pracuje. Hlásání mocných skutků Božích není jen záležitost několika horlivých křesťanů, je to poslání celé církve.

Letošní program připravili věřící z Lotyšska.

Týden modliteb je akce, ke které se připojují křesťané z celého světa.

Více informací naleznete v příloze, kde jsou k dispozici samotné texty.

 

Ke stažení: Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016.pdf