Odbor správy nemovitého majetku

Odbor správy nemovitého majetku zajišťuje správu a provoz objektů v majetku biskupství po stránce technické, materiální, údržby a vykonávání drobných prací nezbytných pro bezproblémový provoz, dále zajišťuje pronájmy a pachty nemovitého majetku biskupství.

Poskytuje odbornou pomoc podřízeným církevním právnickým osobám v oblasti zajištění technických podmínek staveb. V případě potřeby sjednává odborné posudky a konzultace. U mimořádně rozsáhlých rekonstrukcí objektů v majetku Biskupství litoměřického nebo jeho podřízených subjektů zajišťuje podmínky pro stavbu včetně její realizace. Zajišťuje jednání týkající se stavebně-technického stavu a památkové podstaty stavebních prací, stavební údržby nemovitého církevního majetku sloužícího vlastním potřebám církve. V této oblasti operativně jedná s Ministerstvem kultury a s orgány místní správy.

Odbor je tvořen oddělením správy a údržby budov a stavebním oddělením.

Vedoucí  odboru správy nemovitého majetku 

Lubomír Kysilka 
tel.: (+420) 416 707 569
mobil: (+420) 724 853 004
e-mail: kysilka@dltm.cz

Vedoucí  stavebního oddělení

Tomáš Buřt 
mobil: (+420) 731 402 585
e-mail: tomas.burt@dltm.cz

Vedoucí oddělení správy majetku

Ivana Šimková
tel.: (+420) 416 707 560
e-mail: simkova@dltm.cz

Referent stavebního oddělení

Ivo Fiedler
tel.: (+420) 416 707 562
mobil: (+420) 607 120 188
e-mail: fiedler@dltm.cz, stavebni@dltm.cz

Referentka stavebního oddělení
Asistentka vedoucího stavebního oddělení

Mgr. Hana Fiedlerová
tel.: (+420) 416 707 567
e-mail: fiedlerova@dltm.cz

Referentka správy majetku

Michaela Kupková
tel.: (+420) 416 707 538
mobil: (+420) 731 596 093
e-mail: kupkova@dltm.cz

Referentka správy majetku

Mgr. Eva Navrátilová
tel.: (+420) 416 707 564
e-mail: navratilova@dltm.cz

Referentka správy majetku

Bc. Kateřina Pokorná
tel.: (+420) 416 707 559
e-mail: pokorna@dltm.cz

Fundraiser

Ing. Kristýna Solničková, MBA
tel.: (+420) 416 707 535
mobil: (+420) 731 402 553
e-mail: solnickova@dltm.cz

Stavební technik

Libor Tonner
tel.: (+420) 416 707 565
mobil: (+420) 775 466 340
e-mail: tonner@dltm.cz

Správa a údržba budov

Tomáš Abert
mobil: (+420) 731 402 526
e-mail: abert@dltm.cz

Údržbář

Jiří Skřivánek

Zahradník

Jan Šťastný