Odbor správy nemovitého majetku

Odbor správy nemovitého majetku zajišťuje správu a provoz objektů v majetku biskupství po stránce technické, materiální, údržby a vykonávání drobných prací nezbytných pro bezproblémový provoz, dále zajišťuje pronájmy a pachty nemovitého majetku biskupství.

Poskytuje odbornou pomoc podřízeným církevním právnickým osobám v oblasti zajištění technických podmínek staveb. V případě potřeby sjednává odborné posudky a konzultace. U mimořádně rozsáhlých rekonstrukcí objektů v majetku Biskupství litoměřického nebo jeho podřízených subjektů zajišťuje podmínky pro stavbu včetně její realizace. Zajišťuje jednání týkající se stavebně-technického stavu a památkové podstaty stavebních prací, stavební údržby nemovitého církevního majetku sloužícího vlastním potřebám církve. V této oblasti operativně jedná s Ministerstvem kultury a s orgány místní správy.

Součástí odboru je stavební oddělení, oddělení správy majetku a oddělení diecézních lesů a statků.

Vedoucí odboru správy nemovitého majetku 

Vladimír Kopřiva 
tel.: (+420) 416 707 525
mobil: (+420) 602 330 762
e-mail: kopriva@dltm.cz

Vedoucí stavebního oddělení

Tomáš Buřt
mobil: (+420) 731 402 585
e-mail: tomas.burt@dltm.cz

Referent stavebního oddělení

Ivo Fiedler
tel.: (+420) 416 707 562
mobil: (+420) 607 120 188
e-mail: fiedler@dltm.czstavebni@dltm.cz

Referentka stavebního oddělení
Asistentka vedoucího stavebního oddělení

Mgr. Hana Fiedlerová
tel.: (+420) 416 707 567
e-mail: fiedlerova@dltm.cz

Stavební technik

Karel Hercík
mobil: (+420) 793 922 662
e-mail: hercik@dltm.cz


Oddělení správy majetku

Vedoucí oddělení správy majetku

Ivana Šimková
tel.: (+420) 416 707 540
e-mail: simkova@dltm.cz

Referentka správy majetku

Michaela Kupková
tel.: (+420) 416 707 538
mobil: (+420) 731 596 093
e-mail: kupkova@dltm.cz

Referentka správy majetku

Mgr. Eva Navrátilová
tel.: (+420) 416 707 564
e-mail: navratilova@dltm.cz


Údržba

Údržbář

Roman Zimmermann
mobil: +420 605 573 651
e-mail: zimmermann@dltm.cz

Údržbář

Jiří Skřivánek

Zahradník

Jan ŠťastnýOddělení diecézních lesů a statků

Vedoucí správy lesů

Lubomír Kysilka
mobil: +420 724 853 004
e-mail: kysilka@dltm.cz

Lesní správce ŘKF

Ing. Jiří Hokr
mobil: +420 734 695 792
e-mail: hokr@lesyltm.cz

Technik lesní výroby

Martin Kalaš
mobil: +420 731 402 566
e-mail: kalas@lesyltm.cz