Ostatní instituce

Klášter Hejnice - vzdělávací, konferenční a poutní dům

Ředitel: PhDr. Jan Heinzl
čp. 1, 463 62 Hejnice
tel.: (+420) 482 360 222
fax: (+420) 482 360 299
e-mail: recepce@klasterhejnice.cz
www.klasterhejnice.cz

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Ředitelka: Mgr. Monika Marková
Rybářské nám 662/4, 412 01 Litoměřice
tel.: (+420) 416 733 185
fax: (+420) 416 736 704
e-mail: info@hospiclitomerice.cz
www.hospiclitomerice.cz

Papežská misijní díla v ČR

Diecézní ředitel PMD: R.D. Ing. Pavel Morávek
Římskokatolická farnost - děkanství Nový Bor, Sloupská 272, 473 01 Nový Bor
tel.: (+420) 605 427 326
e-mail: pavel.moravek@gmail.com
www.missio.cz

Radio Proglas - studio Litoměřice 

Studio je obslouženo pražským studiem
Thákurova 3, 160 00 Praha
tel.: (+420) 220 181 319
e-mail: litomerice@proglas.cz
www.proglas.cz

Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské knihkupectví Litoměřice

Odp. vedoucí: Blanka Tomasová
Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice
tel.: (+420) 416 732 458
e-mail: jonas@kna.cz
www.kna.cz

Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných

Webová stránka: ochrananezletilych.cz
e-mail: help@ochrananezletilych.cz
tel.: (+420) 731 633 675 (čtvrtek 9.00-17.00 hod.)