Diecézní časopis Zdislava

Přivítáme pomoc zájemců, kteří chtějí prezentovat svoji farnost a informovat o jejích aktivitách. Napište nám, posílejte fotografie, informujte nás o chystaných akcích na adrese zdislava@dltm.cz, zajímavosti otiskneme.

Adresa pro zasílání článků

  • v elektronické podobě: zdislava@dltm.cz
  • v listinné podobě: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice  

Upozornění: Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Nevyžádané zaslané materiály nevracíme.

Uzávěrka je vždy k 8. dni v měsíci.

Redakce

Objednávky a distribuce: 


Objednávky písemně na adrese:  Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, 
e-mailem na zdislava@dltm.cz nebo na solnickova@dltm.cz,
případně telefonicky na (+420) 416 707 535 

Distribuci časopisu zajišťuje Biskupství litoměřické 

V roce 2018 vyjde pět čísel. Cena jednoho čísla je 30 Kč.

Ročník 2017

 
     Zdislava 2017/1                   Zdislava 2017/2                   Zdislava 2017/3      Zdislava 2017/4-5  

                                                                                                                              (číslo 4-5/2017 - speciál právě vyšlo, nyní v distribuci)

 


Starší ročníky