Diecézní časopis Zdislava

Přivítáme pomoc zájemců, kteří chtějí prezentovat svoji farnost a informovat o jejích aktivitách. Napište nám, posílejte fotografie, informujte nás o chystaných akcích na adrese zdislava@dltm.cz, zajímavosti otiskneme.

Adresa pro zasílání článků

  • v elektronické podobě: zdislava@dltm.cz
  • v listinné podobě: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice  

Upozornění: Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Nevyžádané zaslané materiály nevracíme.

Uzávěrka je vždy k 8. dni v měsíci.

Redakce

Objednávky a distribuce: 


Objednávky písemně na adrese:  Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, 
e-mailem na zdislava@dltm.cz 
 
V roce 2021 vyjde pět čísel. Cena jednoho čísla je 30 Kč (dvojčíslo 50 Kč). Předplatné na celý rok je 150 Kč. 
Distribuci časopisu zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:  123-1002148329 / 0800
  
Variabilní symbol:  604015
Specifický symbol = číslo odběratelenový odběratel své číslo zjistí po objednávce na: zdislava@dltm.cz

Ročník 2021

146021            161482

     Zdislava 2021/3       Zdislava 2021/4


132232             135870

      Zdislava 2021/1                   Zdislava 2021/2Ročník 2020

124512               127883

     Zdislava 2020/4                    Zdislava 2020/5

98468                114954                    
     Zdislava 2020/1  
Zdislava 2020/2-3             


Archiv starších ročníků: