Diecézní časopis Zdislava

Přivítáme pomoc zájemců, kteří chtějí prezentovat svoji farnost a informovat o jejích aktivitách. Napište nám, posílejte fotografie, informujte nás o chystaných akcích na adrese zdislava@dltm.cz, zajímavosti otiskneme.

Adresa pro zasílání článků

  • v elektronické podobě: zdislava@dltm.cz
  • v listinné podobě: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice  

Upozornění: Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Nevyžádané zaslané materiály nevracíme.

Uzávěrka je vždy k 8. dni v měsíci.

Redakce

Objednávky a distribuce: 


Objednávky písemně na adrese:  Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, 
e-mailem na zdislava@dltm.cz 

Distribuci časopisu zajišťuje Biskupství litoměřické 

V roce 2020 vyjde pět čísel. Cena jednoho čísla je 30 Kč.

Ročník 2019

82719          90500
     Zdislava 2019/4                  Zdislava 2019/5 

53375      59502     72099

     Zdislava 2019/1                Zdislava 2019/2          Zdislava 2019/3             


Archiv starších ročníků: