Diecézní časopis Zdislava

Přivítáme pomoc zájemců, kteří chtějí prezentovat svoji farnost a informovat o jejích aktivitách. Napište nám, posílejte fotografie, informujte nás o chystaných akcích na adrese zdislava@dltm.cz, zajímavosti otiskneme.

Adresa pro zasílání článků

  • v elektronické podobě: zdislava@dltm.cz
  • v listinné podobě: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice  

Upozornění: Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Nevyžádané zaslané materiály nevracíme.

Redakce

Objednávky a distribuce: 


Objednávky písemně na adrese:  Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, 
e-mailem na zdislava@dltm.cz 
 
V roce 2023 vyjdou čtyři čísla. Cena jednoho čísla je 50 Kč. Předplatné na celý rok je 200 Kč. 
Distribuci časopisu zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:  123-1002148329 / 0800
  
Variabilní symbol:  604015
Specifický symbol = číslo odběratelenový odběratel své číslo zjistí po objednávce na: zdislava@dltm.cz

Ročník 2022

203995

       212001
     Zdislava 2022/3                   Zdislava 2022/4-5

172399

          195130

     Zdislava 2022/1                   Zdislava 2022/2


Ročník 2021

164793


     Zdislava 2021/5


146021            161482

     Zdislava 2021/3                       Zdislava 2021/4


132232             135870

      Zdislava 2021/1                     Zdislava 2021/2      


Archiv starších ročníků: