Diecéze litoměřická

Základní informace

Rozloha diecéze: 9 393 km2
Počet farností: 383
Kostelů a kaplí: 1135

Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje).

Údaje dle úředního sčítání obyvatel ČR v roce 2001

Počet obyvatel: 1 335 154

  • z toho bez vyznání: 1 001 310
  • věřících: 216 064
  • z toho římskokatolíků: 159 956
  • nezjištěno: 117 780

Přehled vikariátů

Českolipský vikariát, Děčínský vikariát, Krušnohorský vikariát, Liberecký vikariát, Litoměřický vikariát, Lounský vikariátMladoboleslavský vikariát, Teplický vikariát, Turnovský vikariátÚstecký vikariát

Mapa diecéze

17019

Duchovní Diecéze litoměřické

stav k 15.11.2016

Biskup diecézní: 
1
Kněží v duchovní správě:
107
- z toho řádových kněží: 36
Kněží z jiné diecéze spravující farnosti
v litoměřické diecézi:
11
Kněží působící v jiné diecézi: 9
Kněží na misiích: 2
Kněží na odpočinku, důchodci: 4
Jáhnové - čekatelé na kněžské svěcení: 0
Trvalí jáhnové: 18
Bohoslovci: 2