Časopis Zdislava ročník 2014

Objednávky a distribuce

Objednávky písemně na adrese:
Redakce Zdislava
Dómské náměstí 9
Litoměřice 412 88

e-mailem: zdislava@dltm.cz nebo: solnickova@dltm.cz
případně telefonicky: (+420) 416 707 535-6.