Kancléřství

Kancléřství je útvarem, který zajišťuje evidenci a třídění došlé pošty i elektronické, expedici odcházející korespondence, vyhotovení a odesílání úředních listin a jejich uchovávání ve spisovně. Připravuje, vydává a expeduje se zde oběžník Acta Curiae Episcopalis Litomericensis.

Kancléř, kterého jmenuje biskup, zajišťuje chod kanceláře kurie, je notářem kurie a jako takový stvrzuje svým podpisem správnost listin kurie, které mají svou povahou právní účinky. Kancléř též zodpovídá za to, aby ve spisovně bylo v řádných lhůtách dle archivních předpisů prováděno vyřazování spisů a jejich ukládání v archivu.

Notář kurie, kterého jmenuje biskup, především sepisuje akta a listiny o rozhodnutích, opatřeních a jednáních, které vyžadují jeho součinnost. Pořizuje a podepisuje záznamy jednání. Předkládá zákonným žadatelům listiny ze spisů a ověřuje opisy.

Kancléřství zodpovídá za obsah webové prezentace a elektronického katalogu.

Kancléřství též personálně zajišťuje provoz recepce.

Kancléř

Jakub Myšička
tel.: (+420) 416 707 527
mobil:  (+420) 605 422 296
e-mail: mysicka@dltm.cz, kanclerstvi@dltm.cz, acel@dltm.cz, katalog@dltm.cz

Zástupce kancléře
Archivář
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Martin Barus
tel.: (+420) 416 707 553
mobil: (+420) 731 402 557
e-mail: barus@dltm.cz, gdpr@dltm.cz

Archivář
Protokolista

Mgr. Martin Sladký
tel.: (+420) 416 707 554
e-mail: sladky@dltm.cz

Referent pro styk s veřejností

Dominik Faustus
mobil: (+420) 734 871 023
tel.: (+420) 416 707 546
e-mail: faustus@dltm.cz

Recepční

Marie Koscelníková
tel.: (+420) 416 707 511
e-mail: koscelnikova@dltm.cz

Jiřina Sladká
tel.: (+420) 416 707 511