Odbor správy movitého majetku

Odbor správy movitého majetku je samostatným odborem biskupské kurie, který se zabývá dokumentací, inventarizací a péčí o kulturní památky, které jsou ve vlastnictví litoměřického biskupství nebo ve vlastnictví jemu podřízených právnických osob i ostatních předmětů kulturní povahy.

Ve spolupráci se státními institucemi (MK ČR, NPÚ) koordinuje program ISO (integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví), eviduje krádeže, zajišťuje prezentaci církevního umění.

Spravuje historické knihovní fondy biskupské a kapitulní knihovny.

Odbor metodicky řídí práci diecézního organologa a diecézního kampanologa.

Diecézní konzervátorka - vedoucí odboru

Mgr. Lada Hlaváčková
tel.: (+420) 416 707 549
mobil: (+420) 732 494 090
e-mail: hlavackova@dltm.cz

Zástupce vedoucí odboru, Referentka

Mgr. Magda Černá
tel.: (+420) 416 707 548
e-mail: cerna@dltm.cz

Restaurátorka

Eva Votočková, ak. mal.
mobil: (+420) 731 626 042
e-mail: votockova@dltm.cz

Diecézní organolog a kampanolog

Mgr. Radek Rejšek
mobil: (+420) 603 417 932
e-mail: rejsek@dltm.cz

Referent, katalogizace knihovních fondů

Mgr. Filip Krinke
tel.: (+420) 416 707 536
e-mail: krinke@dltm.cz