Ekonomický odbor

Ekonomický odbor je výkonným orgánem v ekonomické oblasti Biskupství litoměřického. Zajišťuje veškerou ekonomickou agendu Biskupství litoměřického v oblasti:

 • účetnictví vč. zpracování účetní uzávěrky a závěrky (výkaznictví),
 • daní a odvodů, zpracovává daňová přiznání,
 • statistiky v oblasti účetnictví, personalistiky a mezd,
 • peněžních prostředků, zajišťuje chod pokladny,
 • fakturace,
 • evidence a inventarizace hmotného a nehmotného majetku,
 • rozpočtu,
 • správy a evidence účelových fondů,
 • vyúčtování státních příspěvků a dotací,
 • zpracování vnitřních předpisů v oblasti ekonomiky, spolupracuje na tvorbě ostatních vnitřních norem,
 • personalistiky a mezd,
 • metodické pomoci právnickým osobám podřízených biskupovi včetně zajištění kontroly ve smyslu jeho pověření,
 • zpracování účetních výkazů z farností litoměřické diecéze.

V čele ekonomického odboru stojí diecézní ekonom. Ekonom je podřízen generálnímu vikáři.

Diecézní ekonom

Ing. Miloš Kuba
tel.: (+420) 416 707 526
e-mail: kuba@dltm.cz

Zástupce diecézního ekonoma

Bc. Eliška Kocurová
tel.: (+420) 416 707 526
e-mail: kocurova@dltm.cz

Ředitelka Diecézního domu kardinála Trochty
Manažerka investičních projektů

Yvona Jakoubková
mobil: (+420) 734 301 573
e-mail: jakoubkova@dltm.cz

Manažerka ekonomického odboru

Ivana Pražáková
tel.: (+420) 416 707 529
mobil: (+420) 728 780 951
e-mail: prazakova@dltm.cz

Účtárna a pokladna

Jaroslava Řeháková
tel.: (+420) 416 707 523
e-mail: rehakova@dltm.cz

Provozní doba pokladny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Úterý: 8:00 - 12:00
Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00
Pátek: zavřeno

Osobní oddělení, mzdová účtárna

Zuzana Kacerovská
tel.: (+420) 416 707 525
e-mail: kacerovska@dltm.cz

Provozní doba mzdové účtárny:
Pondělí: 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
Středa: 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30

Referentka - účetní

Ladislava Králová
tel.: (+420) 416 707 552
e-mail: kralova@dltm.cz