Ekonomický odbor

Ekonomický odbor je výkonným orgánem v ekonomické oblasti Biskupství litoměřického. Zajišťuje veškerou ekonomickou agendu Biskupství litoměřického v oblasti:

 • účetnictví vč. zpracování účetní uzávěrky a závěrky (výkaznictví),
 • daní a odvodů, zpracovává daňová přiznání,
 • statistiky v oblasti účetnictví, personalistiky a mezd,
 • peněžních prostředků, zajišťuje chod pokladny,
 • fakturace,
 • evidence a inventarizace hmotného a nehmotného majetku,
 • rozpočtu,
 • správy a evidence účelových fondů,
 • vyúčtování státních příspěvků a dotací,
 • zpracování vnitřních předpisů v oblasti ekonomiky, spolupracuje na tvorbě ostatních vnitřních norem,
 • personalistiky a mezd,
 • metodické pomoci právnickým osobám podřízených biskupovi včetně zajištění kontroly ve smyslu jeho pověření,
 • zpracování účetních výkazů z farností litoměřické diecéze.

V čele ekonomického odboru stojí ekonom, který je podřízen generálnímu vikáři.

Ekonom

Ing. Zuzana Bumbová
tel.: (+420) 416 707 524
mobil: (+420) 731 402 526
e-mail: bumbova@dltm.cz

Hlavní účetní

Ing. Ludmila Sedláčková
tel.: (+420) 416 707 569
e-mail: sedlackova@dltm.cz

Zástupkyně vedoucí ekonomického odboru

Bc. Eliška Kocurová
tel.: (+420) 416 707 526
e-mail: kocurova@dltm.cz

Obchodní oddělení

Koordinátor investičních projektů

Richard Kirbs
mobil.: (+420) 731 402 556
e-mail: kirbs@dltm.cz

Finanční konzultant

Ing. Miloš Kuba
tel.: (+420) 416 707 530
e-mail: kuba@dltm.cz

Manažerka investičních projektů

Yvona Jakoubková
mobil: (+420) 734 301 573
e-mail: jakoubkova@dltm.cz

Manažerka ekonomického odboru

Ivana Pražáková
tel.: (+420) 416 707 529
mobil: (+420) 728 780 951
e-mail: prazakova@dltm.cz

Účetní oddělení

Účetní

Bc. Jaroslava Řeháková
tel.: (+420) 416 707 523
e-mail: rehakova@dltm.cz

Provozní doba pokladny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Úterý: 8:00 - 12:00
Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00
Pátek: zavřeno

Personalista, mzdový účetní

Vladimír Kopřiva
tel.: (+420) 416 707 525
mobil: (+420) 602 330 762
e-mail: kopriva@dltm.cz

Provozní doba mzdové účtárny:
Pondělí: 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
Středa: 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30