Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigace

Knihovna Biskupství litoměřického

Adresa:

Knihovna Biskupství litoměřického

Dómské náměstí 1/1

412 01 Litoměřice

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lada Hlaváčková

tel.: (+420) 416 707 549

mobil: (+420) 732 494 090

e-mail: knihovna@dltm.cz

 

Webový katalog:

http://clavius.dltm.cz

Pro katalogizaci je použit katalogizační formát MARC21 a software Clavius.

Nyní je zkatalogizováno asi 35% fondu kapitulní knihovny.

Začátkem prosince 2011 byl proveden hromadný převod dat. V této souvislosti velmi děkujeme paní Mgr. Janě Chadimové (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) za obětavou odbornou pomoc při verifikaci převáděných dat a Ing. Miloši Novotnému (LANius s.r.o.) za trpělivost s našimi požadavky a preciznost při vlastním převodu dat.

V této době probíhá fáze ručních oprav. Katalogizaci provádí Bc. Filip Krinke.

 

Zřizovací listina Knihovny Biskupství litoměřického (.pdf)

Knihovní řád (.pdf)

 

Knihovna Biskupství litoměřického se skládá z fondů biskupské, kapitulní a příruční knihovny.

 

Kapitulní knihovna

DSCF0354.jpgLitoměřická kapitulní knihovna obsahuje přibližně deset tisíc tisků datovaných od konce 15. až do 30. let 20. století. Knihy jsou rozděleny do čtyřiceti dvou skupin podle oborů s převahou církevní tématiky.

Knihovna litoměřické kapituly vznikala zřejmě postupně již od jejího založení r. 1057. Bohužel nejstarší část - část rukopisná - se nezachovala (nejsou o ní záznamy, lze jí však s jistotou předpokládat). S vynálezem knihtisku byly totiž většinou rukopisy prodávány nebo prostě ničeny, aby uvolnily místo knihám tištěným. Během následujících čtyř set let se knižní fond rozvíjel nákupy jednotlivin a zisky celých knižních celků z pozůstalostí kanovníků. Mezi největší donátory patřil bezpochyby v polovině 18. století Bedřich Ignác Reintsch, po jehož smrti dokonce došlo k první doložené katalogizaci kapitulní knihovny. Největší akvizicí byla zřejmě r. 1850 knihovna soboteckého děkana a národního buditele Františka Vetešníka (jednalo se o téměř 1600 svazků).

DSCF0096.jpg

Co se týče místa uložení knihovny, je nám známo až od roku 1888, kdy byla přesunuta do nově postavené budovy probošství a nově katalogizována. V této budově zůstala až do okupace. O jejích osudech během druhé světové války bohužel nevíme prakticky nic. Dozvídáme se o nich až roku 1948, kdy byla kvůli přesunu teologické fakulty do Litoměřic z probošství přesunuta. Rokem 1948 začínají pro knihovnu období častých stěhování, kdy docházelo jak ke ztrátám, tak i k poškozování jednotlivých svazků. Rokem 1948 tak v podstatě končí téměř 900 let trvající vývoj tohoto fondu. Podle odhadů došlo během jednotlivých stěhování ke ztrátě přibližně 20% celkového počtu děl.

Mezi až groteskní situace, které demonstrují dobu, v níž docházelo k přesunům, patří příhoda, během které jeden z nákladních vozů, kterým měly být knihy z budovy probošství převezeny na biskupskou rezidenci, odjel z Dómského náměstí, aby svůj náklad složil ve sběrném dvoře. Raději ani neuvažujme nad tím, o jaké unikáty byla knihovna ochuzena.

 

Výběr několika fotografií:


DSCF0003.jpg

Zlacené supralibros biskupa Schleinitze ze 17. století.

 

 

DSCF0154.jpg

Vazba zdobená slepotiskem se zlaceným vyobrazením sv. Václava ve zbroji.

 

 

DSCF0715.jpg

Kánonový list z misálu z konce 15. stol.

Vyhledávání

Hlavní nabídka

RYCHLÁ VOLBA

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

Filipov_bazilika minor_150 výročí_ logo_pro světlé pozadí_autor Jiří Stejskal_web.png

logo.png

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

CBK-banner-120x90.png

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.

německá vlajka.jpg Deutsch

Diáře

Jedná se o výběr z diářů.
Změna vyhrazena.

Biskup Jan Baxant

Další události

Generální vikář Stanislav Přibyl

Další události

Banner.jpg

Výběrové řízení

Biskupství litoměřické vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice účetní.

Podrobnosti k výběrovému řízení zde.

 

Termín podání přihlášek: 31.5.2016

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:

Biskupství litoměřické

Ing. Zuzana Bumbová
Dómské náměstí 9
412 88 Litoměřice

 

nebo předávejte v zalepené obálce na recepci Biskupství litoměřického;
na obálce uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ účetní – NEOTVÍRAT“.

Dotazy k výběrovému řízení zasílejte na e-mailovou adresu: bumbova@dltm.cz.

Církev a stát

Přehled podaných výzev do 30.11.2013

Přehled podaných výzev od 1.12.2013

Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (.pdf )

 

Více na webu ČBK

Výroční zprávy

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009