Prvotisky biskupské knihovny byly zkatalogizovány

Milena Davídková 15.září 2020

Historická knihovna litoměřického biskupství, jejíž jádro tvoří původní soukromá knihovna šestého litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna (ve funkci 1760–1789), prochází v posledních letech postupnou katalogizací, jejímž výsledkem je moderní on-line katalog. V srpnu a září tohoto roku se katalogizační práce zaměřily na nejstarší část tohoto unikátního knižního souboru, pozornost byla věnována především tzv. prvotiskům (inkunábulím), tedy knihám tištěným před rokem 1500.

Současný soubor inkunábulí uložených v historické knihovně litoměřického biskupství se skládá z 37 děl ve 29 svazcích. Obsahové složení odpovídá knihám obvykle obsaženým v bibliotékách náboženských institucí, respektive sběratelů z řad vyššího kléru. Jedná se především o díla s náboženskou tematikou (32), z nichž je sedm biblí. Mezi nimi jsou pro naše končiny nejzajímavější Biblia bohemica z roku 1488 a Bible kutnohorská z roku 1489, obě tištěné v češtině. Děl čistě nenáboženských je jen pět: Chronica Hungarorum, Epistole Plinia Mladšího, Liber chronicarum od Hartmanna Schedela, Laelius od Cicera a De quattuor virtutibus od Senecy.

119837Vzhledem k založení biskupství v roce 1655, byly všechny prvotisky získány až po jeho vzniku. Většina děl pochází původně z již zmíněné soukromé sbírky biskupa Valdštejna, sedm jich však přibylo do knihovny jiným způsobem.

Z celého souboru prvotisků čiší strohost. Většina svazků biskupa Valdštejna je opatřena koženou převazbou 18. století, u knih, které mají zvlášť pěknou vazbu, Valdštejn pokryv desek ponechal, ale i zde nechal hřbet opatřit zpevněním odpovídajícím koženým převazbám, aby tak zachoval jednotný ráz své barokní knihovny. O uměleckém vybavení prvotisků nelze v podstatě hovořit, drolerie absentují, kromě jedné sporadicky se vyskytující zlacené iniciály na začátku textů (viz ilustrační foto) se díla hemží jen rudimentárními červenými a modrými iniciálami. Knihy jsou ale celkově ve velmi dobrém stavu. U několika z nich bylo v nedávné době přistoupeno k restaurátorským zásahům, zejména se jednalo o výměny dřevěných částí desek.


Mgr. Filip Krinke