1. svaté přijímání v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích

Dominik Faustus 28.června 2023

V úterý 27. června 2023 v 15 hodin dostaly děti, které chodily během roku na vyučování náboženství do Diecézního domu kardinála Trochty, vysvědčení a poté šly do kaple Nejsvětějšího srdce Páně, která je v témže domě, na mši svatou. Při ní přistoupila k 1. svatému přijímání Josefínka Bartošová, která nemohla přistoupit v řádném termínu při farní mši v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Přejeme dětem, které poprvé přijaly letos svaté přijímání, požehnané prázdniny s tím, který se nám dává za pokrm, a všem léto plné Boží milosti.

Úterý 27. června 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Hynek Bartoš a Marie Brůnová