1. svaté přijímání v Doksanech 26. června 2022

Milena Davídková 28.června 2022

V neděli 26. června 2022 se v kostele Narození Panny Marie v Doksanech konalo 1. svaté přijímání. Pozvání na tuto slavnost od místního duchovního správce P. Mgr. Jindřicha Zdíka Miroslava Jordánka O.Praem. přijal i okrskový vikář litoměřického vikariátu J.M. can. ICLic. Józef Szeliga. Doksanská farnost plánuje ještě v září podobnou slavnost pro děti, které nemohly přistoupit k přijímání před prázdninami.
Ať všichni prvokomunikanté spolu se svými blízkými si nesou tento velký den, kdy poprvé přijali eucharistii ve svém srdci celý život až do chvíle, kdy se s Kristem setkají ve věčnosti.

26. června 2022, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: archiv farnosti