1. zasedání nové rady Diecézní charity Litoměřic

Dominik Faustus 22.září 2022

V úterý 20. září 2022 se od 10 hodin konalo v charitních prostorách 1. zasedání nové rady Diecézní charity Litoměřice. Členy této nové rady byli litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem ustanoveni: ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, Dis., dále ředitelka Charity Most Mgr. Eva Čenkovičová a ředitelka Charity Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková; z kněží do rady patří prezident Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. a generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice (DCHL) seznámila členy rady s náležitostmi týkajícími se převzetí funkce, dále s aktuálním stavem DCHL a kroky, které bude třeba v nejbližším období učinit. Zasedání bylo zakončeno společným obědem v Biskupském pivovaru v Litoměřicích (viz foto), kam se radní po jednání přesunuli. Kéž se charitnímu dílu v litoměřické diecézi daří a má Boží požehnání.

Úterý 20. září 2022, sídlo Diecézní charity Litoměřice a Biskupský pivovar, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Ludmila Sedláčková